Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

1) l. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan aşağıdaki nedenlerden hangisinin milliyetçilikle ilgilidir?
A) Sanayi inkılâbı ile hammadde arayışının artması
B) Balkanlarda Panslavizm akımının yayılmaya çalışılması
C) Fransa ile Almanya arasında rekabet olması
D) Japonya’nın Uzakdoğu’da etkinliğini artırmaya çalışması
E) Kapitalist sistemlerin yayılması

2) Monroe Doktrini ile dış politika esaslarını belirleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B)İngiltere
C) ABD
D) Fransa
E)Japonya

3) I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak için bir takım arayışlara girilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu arayışlardan biridir?
A) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
B) Almanya ile Versay Antlaşması’nın yapılması
C) Mandater sisteminin kurulması
D) San Remo Konferansı’nın toplanması
E) Avusturya’da cumhuriyet yönetimine geçilmesi

4)  I. Dünya Savaşı sonrasında yenilen devletlerle, İtilaf Devletleri arasında barış antlaşmalarının esaslarını saptamak amacıyla toplanan Paris Barış Konferansı’nda;
I. Versay
II. Nöyyi
III. Lozan
antlaşmalarından hangilerinin esasları belirlenmiştir?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) l ve II
E) II ve III

5) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında sayılamaz?
A) Almanya ile İngiltere arasındaki rekabet
B) Devletlerarası bloklaşma ve silahlanma yarışı
C) ABD’nin Almanya’ya karşı, İngiltere ve Fransa’ya güvence vermesi
D) Sömürge alanlarının tükenmesi yeni sömürge anlayışı
E) İtalya’nın Akdeniz çevresini ele geçirmek istemesi

6) XX. yüzyılın başlarında devletlerin bloklaşmasında ve savaşların çıkmasında aşağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuştur?
A) Devletlerin bağımsızlıklarını kazanmak istemeleri
B) Devletlerin sınırlarını genişletmek istemeleri
C) İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurmaları
D) Devletlerin hammadde ihtiyaçlarını giderme arayışı
E) Azınlıkların çıkardıkları isyanlar

7) I. Dünya Savaşını bitiren barış antlaşmaları ve yapılan devlet eşleşmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Versay – Almanya
B) Sen Germen – Avusturya
C) Sevr – Osmanlı
D) Nöyyi – Bulgaristan
E) Triannon- Romanya

8) I. Dünya Savaşını kazanan devletlerin,

 1. Sömürgecilik
  II. Mandacılık
  III. Emperyalizm
  gibi yönetim anlayışlarından hangilerini kullanarak Orta Doğu’yu egemenlikleri altına almaya çalışmışlardır?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) l ve II
  E) II ve III

9) I. Dünya Savaşı sonrası;

 1. Almanya
  II. İtalya
  III. Japonya
  devletleriyle yapılan antlaşmalarla hangilerine siyasi, askeri ve ekonomik sınırlandırmalar getirilmiştir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) l ve II
  E) II ve III

10) I. Dünya Savaşını en karlı bitiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
B) Almanya
C) Rusya
D) İngiltere
E) Japonya

11) Kurtuluş Savaşı’nın ezilen ve sömürülen milletlere aşağıda verilen hangi yönüyle örnek olduğu söylenebilir?
A) Bağımsızlık mücadelesi
B) Yönetim biçimi
C) Laik yönetimi
D) Ekonomisi
E) Sınırlarını genişletmesi

12) Aşağıdaki devletlerden hangisinin, l. Dünya Savaşı sona erdiğinde rejim değişikliğine uğradığı savunulamaz?
A) ABD
B) Rusya
C) İtalya
D) Avusturya
E) Almanya

Test 1  1. B   2. C   3. A   4. D   5. C   6. D   7. E   8. B   9. A   10. D   11. A   12. A

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir