Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

1) XX. yüzyılın başlarında Çarlık Rusya’sında krallığı devirerek yerine yeni bir yönetim anlayışı getiren grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Menşevikler
B) Bolşevikler
C) Marksistler
D) Serfler
E) Burjuvalar

2) Türkistan’ın istiklali için faaliyet gösteren Basmacı Hareketi’nin Rusya’ya karşı başarı gösterememesinin nedenleri arasında;

 1. Türkistanlı liderlerin arasında birlik ve beraberliğin olmaması
  II. Türkistanlı liderlerin dışardan yardım alamamaları
  III. Türkistanlıların Ruslar kadar güçlü cephaneye sahip olmamaları
  durumlarından hangileri gösterilebilir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

3) Aşağıda verilen savaşlardan hangisinin sonucunda İtilaf kuvvetlerinden yardım alamaması üzerine Çarlık Rusyası parçalanma sürecine girmiştir?
A) Kanal Taarruzu
B) Kafkas Cephesi
C) Çanakkale Savaşı
D) Rus-Japon savaşı
E) Kurtuluş Savaşı

4) Basmacı Hareketi’ne katılarak Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesine katılan mücadele sırasında Ruslar tarafından şehit edilen Osmanlı subayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cemal Paşa
B) Talat Paşa
C) Enver Paşa
D) Refet Paşa
E) Fevzi Paşa

5) XX. yüzyıl başlarında meydana gelen;

 1. Bolşevik İhtilâli
  II.  Brest – Litowsk Antlaşması
  III. Basmacı Hareketi
  gibi gelişmelerden hangileri Sovyet Rusya ile ilgilidir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

6) Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin yaşanmasında;

• Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı özgürlükçü düşüncelerin Rus aydınlarını etkilemesi
• Köylülerin ezilmesi ve şehirlere göç etmeye başlaması
• İşçilerin çalıştığı ağır şartlara, sendikaların tepki göstermesi etkili olmuştur.
Buna göre, Bolşevik İhtilali’yle ilgili;

 1. Yeni bir sosyal ve siyasal düzen arayışının sonucu olduğu,
  II. Toplumsal ve ekonomik sorunları daha da artırdığı,
  III. Sanayileşme sürecinden etkilendiği,
  yargılarından hangileri söylenebilir?
  A) Yalnız I
  B) l ve II
  C) l ve III
  D) II ve III
  E) l, II ve III

7) Aşağıdakilerden hangisi “Ortadoğu” olarak tanımlanan bölge ülkelerinden biri değildir?

 1. A) Ürdün
  B) Kuveyt
  C) Irak
  D) Mısır
  E) Fas

8) İngilizlerin Filistin’de bir Yahudi Devleti’nin kurulmasını istediklerini gösteren ilk gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balfour Deklarasyonu
B) Filistin’in serbest bölge ilan edilmesi
C) Kudüs’ün işgali
D) Sevr Antlaşması
E) Sykes- Picot Antlaşması

9)  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasından sonra aşağıdaki bölgelerin hangisi, sahip olduğu yer altı zenginlikleri sebebiyle önemli bir konuma ulaşmıştır?

 1. A) Balkanlar
  B) Orta Doğu
  C) Uzakdoğu
  D) Kuzey Afrika
  E) Doğu Avrupa

10)  I. Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu’da İngiltere birçok bölgeyi kendi hakimiyeti altına almıştır.
Aşağıdaki bölgelerden hangisi İngiltere’nin hakimiyeti altına aldığı yerlerden biri değildir? A) Yemen
B) Irak
C) Filistin
D) Lübnan
E) Ürdün

11)  I. Dünya Savaşı sonunda Orta Doğu’da egemenlik kurmak ve bölgenin yeraltı kaynaklarını sömürmek amacıyla;
I.   Japonya
II.  Fransa
III. İngiltere
gibi devletlerden hangileri, politika yürütmüştür?

 1. A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

12) İngiltere tarafından Arabistan ve çevresi Şerif Hüseyin ve oğullarına aşağıda verilen hangi gizli antlaşma ile vaat edilmiştir?
A) Monroe Doktrini
B) Sykes- Pikot Antlaşması
C) Saint Jan dö Marien Antlaşması
D) Mc Mahon Antlaşması
E) Balfour Deklarasyonu

Test 2   1. B   2. E   3. C   4. C   5. E   6. C   7. E   8.  A   9. B   10. D   11. E  12. D

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir