Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
E-KursTarih Kazanım Kavrama Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

1) ABD’de başlayan 1929 Newyork Krizi’nin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) ABD’nin verdiği kredileri geri alamaması
B) Devletin ekonomiye müdahalede geç kalması
C) Amerika’daki bankaların kötü yapılanmış olması
D) Şirketlerin tekelleşmiş olması
E) Sınıfsal ayrılıkların azalması

2) I.   Meiji Restorasyonu.
II.  Kara Perşembe.
III. Newyork Borsası’nın çökmesi.
Yukarıdakilerden hangileri 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ile ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) l ve III
E) II ve III

3) I. Dünya Savaşı’nın sonucunda;
• 1929’da Dünya Ekonomik Bunalımı ortaya çıkmıştır,
•  İmparatorluklar parçalanmıştır,
 Bu sonuçlara bakılarak:

I-  Askeri gelişmeler, iktisadi yapı üzerinde etkili olmuştur.
II-  Barış ortamı oluşmuştur.
III- Siyasal yapıda değişiklik yaşanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

4) 1929 Ekonomik Bunalımı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Sanayileşmemiş şehirleri etkiledi.
B) Köyden kente göç arttı.
C) Konut sıkıntısı ortadan kalktı.
D) İnşaat faaliyetleri farklı şehirlere kaydı.
E) Şirketler iflas etti, işsizlik arttı

5) Batı bilim ve teknolojisi Japonya’ya

• Pozitif bilim alanındaki temel kaynakların tercüme ve çevirisi,
• Meiji Restorasyonu sonrasında gündeme gelen batılı uzman çalıştırılması,
• Kamu ve özel sektör tarafından desteklenen Japon akademisyen ve uzmanların Batı’da eğitilip yetiştirilmesi ile gelmiştir
Buna göre Japonya’daki gelişmelerle ilgili;

 1. Kapalı bir toplum yapısı oluşmuştur.
  II. Gelişmelerde geleneksel değerlere bağlılık etkili olmuştur.
  III. Kültürel etkileşim, bilimsel yapının gelişmesini sağlamıştır.
  yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
 2. A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) l ve II
  E) II ve III

6) Meiji dönemi, aşağıdaki devletlerden hangisinin modernleşme sürecinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir?
A) Japonya
B) Çin
C) Kore
D) Hindistan
E) Rusya

7) ABD’de bankacılık sisteminin kötü yapılandırılması, konut kredilerinde ödeme sıkıntısı yaşanması ve Newyork Borsası’nın çökmesiyle başlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meiji Restorasyonu
B) Dünya Ekonomik Buhranı
C) Hiper Enflasyon
D) Bağlantısızlar Hareketi
E) Monroe Doktrini

8) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Büyük şirketlerin borsada iflas etmesi
B) Bankaların kötü yapılanması
C) Hoover yönetiminin ekonomi politikası
D) Amerika’nın dünyada net kreditör olması
E) ABD’nin ihracatının artması

9) XX. yüzyıl başlarında Uzakdoğu’da önemli bir askeri ve siyasi güce ulaşan Japonya, egemenlik alanını genişletmeye ve bir sömürge imparatorluğu kurmaya çalışmıştır.

Japonya bu amacına ulaşmak için,
I. Çin,
II. Rusya,
III. Fransa,
devletlerinden hangileriyle savaşmıştır?

A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D)II ve III
E)  I, II ve III

10) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı farklı ülkelerde, farklı tarihlerde sona ermiştir.
Bu durumun oluşmasında;

 1. Askeri güç,
  II. İktisadi yapı,
  III. Dini yapı,
  faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
 2. A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

11) Aşağıdaki devletlerden hangisinin Dünya ekonomik krizinden doğrudan etkilendiği söylenemez?

 1. A) ABD
  B) İngiltere
  C) Fransa
  D) Türkiye
  E) Japonya

12) Japonya, restorasyon sonrasında aşağıda verilen hangi ekonomi modelini benimsemiştir?

 1. A) Komunizm
  B) Sosyalizm
  C)Sekülerizm
  D) Emperyalizm
  E) Feodalizm

       Test 3   1. E   2.  3. C   4. 5. D   6. A   7. B   8. E   9. C   10. B   11. D   12. D

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

İlgili Yazılar

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close