Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Evvel Video
E-KursTarih Kazanım Kavrama Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

Evvel YouTube

12. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Milletler Cemiyeti’nin fikir önderliğini yapmasına rağmen, senatonun kabul etmemesi nedeniyle bu cemiyete katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya
B)Çin
C)İngiltere
D)ABD
E)Almanya

2) Antlaşmaya  imza    atan     devletler,       savaşı    milli        politikalarına      alet etmeyeceklerini, anlaşmazlıkları     savaş     ile     çözmeyeceklerini    ve  savaştan   vazgeçtiklerini   ilan  etmişlerdir.

Verilen bilgi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Briand Kellog Paktı
B)Litvinov  Protokolü
C)Locarno   Antlaşması
D)Küçük    Antant
E)Akdeniz    Paktı

3)  I.    Dünya   Savaşı   ABD  ve   Avrupa’nın  siyasi,    sosyal   ve   ekonomik hayatında önemli    değişikliklere              yol açtmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?
A) Gıda ve hammadde  fiyatlarının düşmesi
B) Almanya’da  hiperenflasyon olması
C) ABD’de ekonomik     krizin     yaşanması
D) Sömürgeciliğin azalması
E) Avrupa  içinde  göçlerin  hız   kazanması

4) Avrupa’da I. Dünya Savaşından sonra görülen totaliter rejimlerin ortaya çıktığı ülkeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

    Almanya          İtalya            İspanya
A) Nazizim          Faşizm                Falanjizm
B) Faşizm            Nazizim              Falanjizm
C) Falanjizm       Faşizm                Nazizim
D) Nazizim          Falanjizm           Faşizm
E) Faşizm             Falanjizm           Nazizim

5) I. Dünya Savaşı’ndan sonra İtalya’da;

-Sosyal ve  ekonomik  hayatta  sarsıntıların   olması
-İşsizliğin  artması,
-Asker kaçaklarının  ve   terhis  olan    askerlerin  sayısının artması
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Hitlerin           iktidara gelmesine
B) Faşizmin         güçlenmesine
C) Komünizmin güçlenmesine
D) İtalya’nın       Milletler  Cemiyeti’nden  ayrılmasına
E) 1929 Dünya   ekonomik   krizinin  başlamasına

6) Adolf Hitler’in öncülüğündeki Nazi Partisi’nin iktidara gelmesinde;

I.Weimer  hükümetlerinin  yetersiz   kalması
II.Versay    Antlaşmasından  kurtulma isteği
III.1929 Ekonomik   krizinin olumsuz   etkisi     ;
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B)Yalnız II
C)I  ve   II
D)II  ve III
E)I,  II ve III

7) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrası Dünya’da görülen gelişmelerden değildir?
A) Elektrikli araçların  kullanımının  yaygınlaşması
B) Kara ve  demiryolu yapımının  hızlanması
C) Kıtalar  arası  ulaşımda   uçakların  da kullanılması
D) Yazılı  basının tirajında  azalma  olması
E) Konuşan  basın dönemin  yaşanması

8) I.Bilimin  milletlerarası kimlik  kazanması
II.Organ   naklinin  başlaması
III.Penisilinin      keşfedilmesi
gibi gelişmelerden hangi leri I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da görülen gelişmelerdendir?
A) Yalnız  I
B)Yalnız  II
C)I ve    II
D)II  ve III
E)I, II ve  III

9) I.Savaş  tarihi
II.Kral  ve  İmparatorlar   tarihi
III. Yerel  tarih
İki savaş arasında Fransız ekolüyle ortaya çıkan “Yeni  Tarih” anlayışında verilenlerden hangilerinin önemi artmıştır?
A) Yalnız I
B)Yalnız  III
C)I ve    II
D)II  ve III
E)I, II ve III

10) I. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkım karşısında güçlenen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A) Sürrealizm
    B)Realizm
    C)Rasyonalizm
    D)Romantizm
    E)Kritizm

11)  I.Varoluşçuluk
II.Ekspresyonizm
III.Fenomenoloji
 akımlarından hangileri iki savaş arası felsefede görülen akımlardandır?
A) Yalnız I
B)Yalnız                II
C)I ve III
D)II  ve III
E) I, II    ve  III

12) İki Savaş arası dönemde;

I.Mimari
II.Tarihi
III.Sanat
alanlardan hangilerinde yeni akımlar görülmüştür?
A) Yalnız I
B)Yalnız  II
C)I ve    II
D) II ve III
E) I,  II   ve III

Test 4   1. D   2. A   3. D   4. A   5. B   6. E   7. D   8. E   9. B   10. A   11. C   12. E

Bu içeriğe emoji ile tepki ver