Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Modernleşme yolundaki Türk edebiyatı Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yeni bir aşamaya kavuşmuştur. Esasen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, ilk zamanlarda – – – – geleneğinin izini sürmüş bir edebiyattır.

1. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?

A) Tanzimat I. Dönem Edebiyatı

B) Tanzimat II. Dönem Edebiyatı

C) Servetifünun edebiyatı

D) Fecriati edebiyatı

E) Millî edebiyat


I. Latin harflerinin kabulü

II. Kurtuluş Savaşı

III. Atatürk ilke ve inkılapları

IV. Meşrutiyet’in ilanı

V. Siyasi akım ve düşünceler

2. Numaralanmış ifadelerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın dil, edebî zevk ve anlayış özellikleriyle ilgili değildir?

A) B) II.    C) III.   D) IV.    E) V.


3. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi siyasi ve sosyal gelişmelerinden biri değildir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Hilafetin kaldırılması

C) Medeni Kanun’un kabulü

D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

E) Soyadı Kanunu


4. Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na ait değildir?

A) Uyuşamayız, yollarımız ayrı Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi

B) Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı Felekler yandı ahımdan muradım şem’i yanmaz mı

C) Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor

D) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar Kapanırdı daha gün batmadan aynalar

E) Haydi Abbas, vakit tamam Akşam diyordun, işte oldu akşam


5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde yer alır?

A) Göl Saatleri

B) Cezmi

C) Aşk-ı Memnu

D) Çile

E) Pembe İncili Kaftan


6. Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) Dildeki sadeleşme çalışmalarına ara verilmeden devam edilmiştir.

B) Sanatçılar, gerçekçi bir anlayışla eser vermişlerdir.

C) Halka doğru ilkesiyle yerli hayatın anlatımına önem verilmiştir.

D) Daha çok bireysel konular, sanatsal bir bakış açısıyla işlenmiştir.

E) Düzyazı türlerinde önemli ilerlemeler olmuş, yetkin sanatçılar yetişmiştir.

I. Cumhuriyet Dönemi “memleket edebiyatı”nın ilk halkasını oluşturmuştur.

II. Cumhuriyet Dönemi edebî eserlerinde en çok ele alınan konu Kurtuluş Savaşı’dır.

III. Batı’dan alınan anlatım biçim ve teknikleri eserlerde kendini göstermiştir.

IV. Toplumun geçirdiği sosyal ve siyasal değişim eserlere yansımıştır.

V. Anadolu coğrafyası önemli bir şekilde eserlerde yer almıştır.

7. Numaralanmış cümlelerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi’yle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.


8. Aşağıda verilen metinlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi dil anlayışıyla örtüşmez?

A) Selma Hanım, bu hitabeyi bizzat Şef’in ağzından işittiği anı dört yıldan beri bir dakika unutamıyordu. Denilebilir ki dört yıldan beri hep o an içinde ve onun tesiri altında yaşıyordu.

B) Biraz uzakta bir çocuk kalemiyle çizilmişe benzeyen incecik incecik söğütler, sazlar görünüyor. Bunların bir hizaya dizilişinden ve öne doğru eğilmelerinden anlarız ki orada kurumuş bir dere var.

C) İhtiyar adam, komşusundan önündeki patlıcan dolmasını kaşığıyla yenebilecek şekilde parçalamasını istiyor ve ne vakit geldiğine, adının ne, maaşının kaç olduğuna dair suallerine tekrar başlıyordu.

D) Sivrisinek amansızdı, sıtma belaydı. O yaz, görülmedik salgın hastalıklar kastı kavurdu ortalığı. Çukurova hayvan, insan iskeletleriyle doldu. Bütün yaz ova leşlerle koktu.

E) Necip, hiçbir şey söylemeye gayrikâdir saadetiyle boğularak sade itaat ediyor, sihirkâr bir rüyada imiş gibi sade incizabına teslim olarak gidiyordu.

9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser vermemiştir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan

B) Ahmet Haşim

C) Tevfik Fikret

D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Mehmet Emin Yurdakul


10. Aşağıdaki edebî topluluk ve anlayışlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde yer almaz?

A) Garip Hareketi

B) Yeni

C) Yedi Meşaleciler

D) Genç Kalemler

E) Hisarcılar

11. Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Öykü ve roman tekniğinin çok gelişmiş olması

B) Dil ve üslupta aydınlara hitap eden bir anlayışın ortaya çıkması

C) Batılı edebiyat anlayışlarının eserlere yansıtılması

D) Dili sadeleştirme çalışmalarının artarak devam etmesi

E) Halkın sorunlarına yönelme düşüncesinin yaygınlık kazanması


Memleket edebiyatı algısının yerleşmesiyle birlikte Anadolu’ya ait gözlem ve düşüncelerini eserlerinde dile getiren şair ve yazarlar arasında yer alan Faruk Nafiz, “Yıldız Yağmuru” adlı romanıyla yozlaşmış bir hayatın mekânı olan İstanbul’un karşısına saf ve temiz Anadolu coğrafyasını çıkarır. Romanın başkişisi Ahmet Ziya ekseninde kurguladığı romanda, onun sıradan aşk maceralarından yurt ve insan sevgisine yönelen değişimini konu edinir. Faruk Nafiz, Anadolu’da daha önce farkına varmadığı yeni değerlerle tanışıp ruhsal olgunluğa erişen Ahmet Ziya’nın yaşadıklarını anlatarak bir yönüyle kendi yaşantısını romanlaştırır. Anadolu eksenindeki düşünceleri ve kendi hayatından kesitlerle şekillendirdiği romanıyla memleket edebiyatına katkı yapar.

12. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Memleket edebiyatıyla İstanbul’un mekân olarak işlenmesi ikinci planda kalmıştır.

B) Memleket edebiyatının temelinde Anadolu coğrafyasına ve insanına yönelme söz konusudur.

C) “Yıldız Yağmuru” romanının başkişisinin hayatında olumlu yönde değişiklikler olmuştur.

D) İstanbul ve Anadolu coğrafyası bir bütünlük içerisinde ele alınmıştır.

E) Memleket edebiyatı anlayışıyla oluşturulan eserlerde yurt güzellikleri ele alınır.

Test 1   1. E    2. D    3. A    4. B   5. D    6. D    7. C    8. E    9. C    10. D    11. B     12. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir