Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi “serbest nazım ve toplumcu şiir (1920 -1940)” anlayışı için söylenemez?

A) Bu anlayışta dize sayısı, ölçü, uyak kullanımı şaire bağlıdır.

B) Genellikle bir ideolojiye bağlı şiirler yazılmıştır.

C) Sanatçı, kendisini toplumun sözcüsü olarak görmüştür.

D) İmgelere, sanatlı söyleyişlere yer verilerek kapalı bir anlatım tercih edilmiştir.

E) Bu anlayışın temel amacı, geniş kitlelere seslenmektir.


Nal sesleri sönüyor perde perde,

Atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde

Atlılar, atlılar, kızıl atlılar

Atları rüzgâr kanatlılar!

Atları rüzgâr kanat…

Atları…

At…

2. Bu dizeler biçim ve içerik yönünden aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine uygundur?

A) Serbest nazım ve toplumcu şiir

B) Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir

C) Saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şiir

D) I. Yeni anlayışı

E)  II. Yeni anlayışı

 

I. Fütürizm

II. Serbest nazım

III. Memleket edebiyatı

IV. Mayakovski

V. Toplumcu şiir

3. Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi Nazım Hikmet Ran için düşünülemez?

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.


4. Aşağıdaki eserlerden hangisi
“serbest nazım ve toplumcu şiir (1920 -1940)” anlayışıyla yazılmamıştır?

A) Gece Gelen Telgraf

B) 835 Satır

C) Sesini Kaybeden Şehir

D) 1+1=Bir

E) Ömrümde Sükût


Stop;

Fren!

Zııınk!

Durdu!..

Amele baş parmağını tele dokundurdu.

Akümülatör, dinamo, motor, buhar, benzin, elektrik

Trrrrrrrik!..

DUR-DU!!!

5. Bu dizeler aşağıdaki edebî akımların hangisiyle örtüşmektedir?

A) Empresyonizm

B) Sürrealizm

C) Fütürizm

D) Kübizm

E) Dadaizm


Gürültüler arasından

Dan… Dan…

Gelir bir ses uzaktan

Makinenin gürültüsü

Pistonun gümbürtüsü

Piston…Ton…Ton…Ton

Piston…Pis…Ton

6. Bu dizeler aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir?

A) Marinetti

B) Verlaine

C) Mallerme

D) Valery

E) Baudlaire

 

I.

Çözülen bir demetten indiler birer birer

Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun

Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun

Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler

II.

Makineleşmek

İstiyorum!

Beynimden, etimden, iskeletimden

geliyor bu!

7. Verilen şiirler şairlerinin şiir anlayışları, biçim ve içerik açısından karşılaştırıldığında sırasıyla aşağıdaki anlayışlardan hangilerine uygundur?

A) Saf (öz) şiir – Serbest nazım toplumcu şiir

B) Halk şiiri – 1980 sonrası şiir

C) Saf (öz) şiir – I. Yeni anlayışı

D) Yeni anlayışı – Serbest nazım ve toplumcu şiir

E) Serbest nazım ve toplumcu şiir – Saf (öz) şiir

 

8. Aşağıdaki kavram ve ifadelerden hangisi Nazım Hikmet Ran’ın benimsediği edebî akıma özgü değildir?

A) Makineleşmek

B) Hız

C) Ataklık

D) Savaş

E) Gizemlilik


9. Aşağıdakilerden hangisi
“serbest nazım ve toplumcu şiir (1920 -1940)” anlayışı için söylenemez?

A) İyimser bir bakış açısı söz konusudur.

B) Duyulmak, hissedilmek amacıyla yazmışlardır.

C) Politik bir içerik vardır.

D) Söylev üslubundan faydalanılır.

E) Toplum için sanat anlayışı söz konusudur.


Dörtnala gelip Uzak Asya’dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket bizim

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benzeyen toprak

bu cehennem, bu cennet bizim

Nazım Hikmet Ran

 

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir

Orhan Şaik Gökyay

10. Verilen şiirler biçim ve içerik yönünden değerlendirildiğinde her iki şiirde de ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serbest nazmı kullanma

B) Benzer konuları işleme

C) Ölçü ve uyağa önem verme

D) Aynı şiir anlayışıyla yazılma

E) Fütürizme özgü anlatımı kullanma


11. Nazım Hikmet’in aşağıdaki edebî türlerden hangisinde eseri yoktur?

A) Şiir

B) Roman

C) Mektup

D) Biyografi

E) Tiyatro


12. Aşağıdaki eserlerden hangisi Nazım Hikmet Ran’ın farklı türde yazdığı bir eserdir?

A) Güneşi İçenlerin Türküsü

B) Benerci Kendini Niçin Öldürdü

C) Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim

D) Memleketimden İnsan Manzaraları

E) Kuvayı Milliye Destanı

Test 5  1. D    2. A    3. C    4. E    5. C    6. A    7. A    8. E    9. B    10. B    11. D    12. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir