Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

 Çal bağlamacı çal, eski türküler

Dirilt nağmelerini ataların

Dertli, Emrah, Ruhsat dile gelsinler

Duyur sesini eski ustaların

1Yukarıdaki dörtlükten hareketle “millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir” anlayışının hangi şiir geleneğinden beslendiği söylenebilir?

A) Divan şiiri geleneği

B) Saf (öz) şiir geleneği

C) Modern şiir geleneği

D) Halk şiiri geleneği

E) Toplumcu şiir geleneği

 

2. Dil, anlatım, yapı özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şiirlerden hangisi ayraç içinde belirtilen sanatçıya ait değildir?

A) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı

Bir dakika araba yerinde durakladı

Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar

Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar

(Faruk Nafiz Çamlıbel)

B) Ne doğan güne hükmüm geçer

Ne halden anlayan bulunur

Ah aklımdan ölümüm geçer

Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur

(Cahit Sıtkı Tarancı)

C) Tarihim, şerefim, şiirim her şeyim

Yeryüzünde yer beğen

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim

(Orhan Şaik Gökyay)

D) Okuma yok, yazma yok bilmeyiz eski-yeni

Kuzular söyler bize yılların geçtiğini

Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek

Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek

(Kemalettin Kamu)

E) Orda bir dağ var uzakta

O dağ bizim dağımızdır

İnmesek de çıkmasak da

O dağ bizim dağımızdır

(Ahmet Kutsi Tecer)

 

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Hisar” dergisi etrafında toplananlardan biri değildir?

A) Mehmet Çınarlı

B) Yavuz Bülent Bakiler

C) İlhan Geçer

D) Munis Faik Ozansoy

E) Yusuf Ziya Ortaç

 

Ankaralı Âşık Ömer mahlasıyla şiirler yazan – – – -“Onuncu Yıl Marşı”nı – – – – ile yazmıştır. Atatürkçülük anlayışıyla yazdığı şiirlerinin yanı sıra halk şiirinden yararlanarak yazdığı ve ulusal duyguları dile getirdiği deyişleri, yurt güzellemeleriyle tanınmıştır.

4. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sanatçılardan hangileri getirilmelidir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel – Orhan Şaik Gökyay

B) Behçet Kemal Çağlar – Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Orhan Şaik Gökyay – Ömer Bedrettin Uşaklı

D) Zeki Ömer Defne – Behçet Kemal Çağlar

E) Faruk Nafiz Çamlıbel – Behçet Kemal Çağlar

Önünde yorgun deniz… Karşısında odalar,

Sahillerinde güller açılır; beyaz, sarı

Hülyalı gözleriyle engin bir ufka dalar

Kayalıklarda gezen köyün şair kızları

5. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yurt güzellemesi örneğidir.

B) Halk şiiri geleneğinden beslenmiştir.

C) Çapraz uyak kullanılmıştır.

D) 14’lü hece ölçüsüyle ritim sağlanmıştır.

E) Çağrışımı yüksek imgeler kullanılmıştır.

I. Mizah alanında eserler veren sanatçı, “Akbaba” dergisini çıkarmıştır.

II. “Gemiciler” şiiriyle Türk denizcilerini anlatmıştır.

III. Hem aruzu hem heceyi başarılı bir biçimde kullanan sanatçı, lirik aşk şiirleriyle beğeni kazanmıştır.

IV. “Hıyaban, Papağan, Çınaraltı” gibi edebiyat dergilerini çıkarmıştır.

6. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisine yönelik numaralanmış cümlelerde bir bilgi yoktur?

A) Orhan Seyfi Orhon

B) Enis Behiç Koryürek

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Yusuf Ziya Ortaç

E) Halit Fahri Ozansoy

“Bayrak Şairi” olarak bilinen sanatçı, şiire aruzla başlamış; gazeller, rubailer yazmıştır. Millî duygu ve düşünceleri dile getirdiği şiirleriyle tanınmıştır. Yergi ve nükte özelliği ağır basan şiirler yazmıştır.

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya ait değildir?

A) Kubbe-i Hadra

B) Kökler ve Dallar

C) Burada Bir Kalp Çarpıyor

D) Dualar ve Âminler

E) Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

 

8. Aşağıda verilen ifade ve kavramlardan hangisi “millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir”le ilgili olamaz?

A) Dize kırılmaları

B) Yurt güzellemeleri

C) Hece ölçüsü

D) Sade dil

E) Kahramanlık konusu

 

9. Aşağıda verilen dizeler şiir anlayışları bakımından ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) Orda bir köy var uzakta

O köy bizim köyümüzdür

B) Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim

Gündüzler size kalsın verin karanlıkları

C) Aslan payını aslan olmayan aldı

Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı

D) Sanma ki derdim güneşten ötürü

Ne çıkar bahar gelmediyse

E) Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman

Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak

 

Dökülür köpüklü sular yarından

Baharlar yaratır kışın karından

İçenler sihirli pınarlarından

Şöyle bir silkinir ceylan olurlar

10. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.

B) Memleket sevgisi, Anadolu’dan manzaralar aktarılmıştır.

C) Dizeler divan edebiyatı nazım şekillerinden biriyle yazılmıştır.

D) Sade bir dil ve coşkulu bir anlatımı vardır.

E) Pastoral şiir örneğidir.

 

Hece vezniyle yazma eğilimi göstermişlerdir. Bireysel duyguları ve yurt güzelliklerini anlatmışlardır. Anadolu’ya romantik bir tutumla yaklaşmışlardır. Sade bir dille yazmışlardır. Halk şiiri geleneğinden yararlanmışlardır.

11. Bu parçada verilen özellikler aşağıdaki edebî topluluklardan hangisine aittir?

A) Beş Hececiler

B) Hisarcılar

C) Yedi Meşaleciler

D) Maviciler

E) Yeniciler

 

12. Aşağıdakilerden hangisi “Hisarcılar” için söylenemez?

A) Gelenekçi bir anlayışla eser vermişlerdir.

B) Sanatın ideolojilerin emrinde olmasını savunmuşlardır.

C) Millî manevi değerlere bağlı şiir anlayışını benimsemişlerdir.

D) Şiirde ölçü, uyak gibi ahenk unsurlarının olmasını istemişlerdir.

E) Yaşayan dili savunmuşlar, yeni türetilen sözcüklere karşı çıkmışlardır.

Test 8   1. D    2. C    3. E    4. B    5. E    6. E    7. C    8. A    9. D    10. C    11. A    12. B

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir