Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 14 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 14 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 14 Soruları ve Cevapları Çöz

1. (I) Mehmet Rauf, Servetifünun romancılarının en başarılılarındandır.n(II) Çoğunlukla aşk üzerine yazılar kaleme almıştır. (III) Edebiyat dünyasında ‘‘Eylül’’ adlı romanıyla tanınmıştır. (IV) Eylül, edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olarak kabul edilir eleştirmenler tarafından. (V) Bu romanda, yasak ve acıklı bir aşkın şiirsel, derinlikli anlatımına tanık oluruz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) ve II. B) I. ve V. C) II. ve III.  D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

2. Yazarımızın kimseyi taklit ettiğine şahit olamazsınız, o hiçbir yazara öykünmez. Onun cümlelerini nerede olursa olsun hemen tanırsınız. Eserindeki cümlelerin her biri onun imzasıdır âdeta. Cümlelerdeki bu niteliğin yanı sıra cümlelerin bağlamdaki bütünlüğü de okuyucuyu etkileyen başka bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Bu parçada söz edilen yazarın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

A) Özgün

B) Açık

C) Duru

D) Doğal

E) Akıcı

3. Öğrencilerimden biri geçenlerde bana yeni yazdığı kitabını göndermiş, “Yazdıklarımı yorumlar mısınız?” diye soruyor. Yazar(!) öğrencim, kitabında bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama ne anlattığını anlamak, kumsalda kaybolmuş anahtarımı aramak gibi zor geldi bana. Onun, çuvallar dolusu sayfalarda anlattığı şeyi üç beş cümleyle söylemek mümkün. Bunu niçin sanatmış gibi göstermiş, anlayamadım.

Bu parçada sözü edilen yazarın anlatımında eksik olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalınlık

B) Gerçekçilik

C) Özgünlük

D) Etkileyicilik

E) Özlülük

4. (I) Yazar, genç Türk öykücüleri arasında dili oturmuş, edebî kişiliği gelişmiş yazarlardan biri. (II) Daha önce de “Av Dönüşleri” adlı kitabıyla “Sait Faik Hikâye Armağanı”nı kazanmıştı. (III) Yazarın bence asıl özelliği, üslubunun yalınlığı. (IV) İnsanın umarsızlığını iç ve dış konuşmalarla oturaklı cümleler hâlinde yazarken gerçeklikle masalsı bir dünya arasında gidip geliyor. (V) Bu özelliği yalınlıktan ayrılmadan akıcılığa ulaşılabileceğini de kanıtlıyor bence.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde içerikten söz edilmiştir?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.    E) V.

5. Genç Kalemler hareketi, edebiyatımıza özellikle dil konusunda yepyeni bir anlayış getirmiştir. Türkçe kendi benliğine yavaş yavaş dönmeye başlamış; halk, aydınların yazdıklarını anlar duruma gelmiştir. 1910’lu yıllarda yazan Ömer Seyfettin’i, Ziya Gökalp’i açıp okuyun; severek, anlayarak okursunuz yazdıklarını. Sözcükler, tamlamalar, cümleler… Hep anlayacağınız biçimdedir.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır.

B) Öznellik ağır basmaktadır.

C) Örneklemeden yararlanılmıştır.

D) Yinelemeye yer verilmiştir.

E) Tanık göstermeye başvurulmuştur.

6. Eski bir taş köprüden geçildikten sonra fakir mahallelere giriliyor; sefalet, bütün dehşeti ve çirkinliğiyle başlıyordu. Ortalarından akan pis kokulu sularında yarı çıplak çocuklarla sefil köpekler, eğri büğrü sokaklar… Tezekten, çamurdan yapılmış yarı yarıya toprağa gömülmüş penceresiz kulübeler…

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gözlem gücünden yararlanılmıştır.

B) Dolaylı anlatıma başvurulmuştur.

C) İkilemelere yer verilmiştir.

D) Nitelemeler kullanılmıştır.

E) Birden fazla duyudan yararlanılmıştır.

7. Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, hikâye, anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı daha sonra toplumsal konulara yönelmiştir. “Kiralık Konak”ta nesiller arası duygu ve düşünce farklılıklarını işleyen sanatçı, “Yaban” romanında Kurtuluş Savaşı yıllarındaki köy yaşamını, köylü-aydın çatışmasını işlemiştir.

Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

A) Betimleyici

B) Öyküleyici

C) Açıklayıcı

D) Tartışmacı

E) Epik

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?

A) Van Gölü’nün büyüklüğü karşısında büyülendim.

B) Çalışkanlığıyla herkesin dikkatini çekiyor.

C) Mektubunu betimlemelerle süsleyerek mektuba canlılık kazandırmış.

D) Karacaoğlan’ın dizeleri kadar içten dizelere rastlamadım.

E) Kutuplardaki buzulların erimesiyle denizlerin seviyesi yükseliyor.

9. Yanıma baktım, kimseler yoktu. Oysa az önce çevrem insanlarla doluydu. Köpekler havlıyor, ağaçlar hışırdıyordu. Bir ırmak akıyordu kulağımın dibinden. Toprak kokuyordu her yer. Gökyüzü kapkaraydı. Biri yanı başımda, “Seni damarımda, şah damarımda taşıyorum.” diyordu.

Bu parçada aşağıdaki duyuların hangilerinden yararlanılmıştır?

A) Dokunma – görme – işitme

B) Görme – koklama – dokunma

C) İşitme – tatma – koklama

D) Tatma – dokunma – işitme

E) Görme – koklama – işitme

10. Ağır adımlarla kahveye girdi Hasan. Olanları düşündü bir süre. Otursam mı, oturmasam mı diye bir tereddüt geçirdi. Sonra oturdu bir köşeye isteksiz. Babadan kalma eski ama şirin tütün tabakasını çıkardı. Öyle dalmıştı ki masasına konan çay bardağının sesi bile dikkatini çekmemişti.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ruhsal betimlemeden yapılmıştır.

B) Öznel yargı içermektedir.

C) Duyulardan yararlanılmıştır.

D) Benzetme yapılmıştır.

E) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.

11. Önemli bir rütbede bulunan devlet adamının biri dalkavuğun birine sormuş:

― Sıfır nedir?

Cevap beklenen şekilde gelmiş:

― Sizin huzurunuzda ben…

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?

A) Tartışmacı – Açıklayıcı

B) Mizahi – Öyküleyici

C) Açıklayıcı – Emredici

D) Fantastik – Kanıtlayıcı

E) Betimleyici – Öyküleyici

12.  “Topçularımızın sabaha karşı 04.30 sıralarında açtığı ateşle taarruz başladı. Başkomutan taarruzu Kocatepe’den izliyordu. 26 Ağustos günü düşmana ait birkaç önemli kale ele geçirildi. 27 Ağustos’tan itibaren düşman geri çekilmeye başladı. Kuvvetlerimiz üstünlüğü ele geçirdi. (…)”

Cepheden yazılmış bir mektuptan alınan bu metinde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Öyküleyici

B) Betimleyici

C) Tartışmacı

D) Fantastik

E) Mizahi

Test 14   1.B    2. A    3. E    4. D    5. E    6. B    7. C    8. D    9. E    10. D    11. B    12. A

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir