Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 18 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 20 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 19 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 19 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 19 Soruları ve Cevapları Çöz

Zihinsel sağlık üzerinde güçlü etkisi olduğu bilinen çeşitli besleyici maddeler vardır. Bu besleyici maddeleri sağlayıcı gıdaları sürekli olarak tüketmek, insanın ruh hâline olumlu olarak yansıyor. Magnezyum, B vitaminleri, çinko, iyot, D vitamini ve Omega 3 yağ asitleri ruh hâli üzerindeki etkisi laboratuvar ve deneylerle belirlenmiş önemli besleyici maddelerdir. Öyleyse —-

1. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?

A) bu besleyici maddeler yönünden zengin olan sebze ve meyveleri tüketmek gerekmektedir.

B) ruh ve zihin sağlığımızın ne kadar önemli olduğunun bir an önce bilincine varmalıyız.

C) bu besleyici maddelerin bulunduğu gıdalar, yediklerimiz içinde sürekli yer almalıdır.

D) bu maddeleri bünyelerinde barındıran gıda maddelerini tüketmek gerekir.

E) zihin ve ruh sağlığımız için bu maddeleri sağlayacak yiyeceklere yönelmeliyiz.

 

—- Kendine daha iyi yaşam koşulları sağlamak adına, her geçen gün çevreye biraz daha zarar veriyor. İnsanoğlu ya çevreyi tüketmenin kendisini de tüketeceğini bilmiyor ya da ben istediğim gibi yaşayayım da benden sonraki ne olursa olsun bencilliğine düşmüş. Bunlardan hangisiyle hareket ederse etsin neticede kendi soyunun da sonunu hazırlıyor. Hem de büyük bir hızla.

2. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

A) Hiçbir toplumda çevreyle ilgili duyarlılık istenilen düzeye yükseltilemedi.

B) İnsanoğlunun bilinçsizliği ait olduğu topluma korkunç bir zarar veriyor.

C) Çevre bilinci, insanoğlu başta olmak üzere, tüm canlıların geleceğini koruyacaktır.

D) Çevre konusunda yapılacakların devletler eliyle yapılması gerekiyor.

E) İnsanoğlu bilinçsizce ya da sorumsuzca büyük bir yanlışa imza atıyor.

 

(I) Her yazar başlı başına bir siyasal olgu, her edebiyat yapıtı başlı başına bir siyasal bildiridir. (II) Bir öğretmen için siyasal davranış, egemenlerin tekdüze eğitim anlayışına koşullanmaktan yeğ olabilir. (III) Ama bir edebiyatçı için siyasal davranış, edebiyat üretiminden üstün olamaz. (IV) Ormanı tek tek ağaçlarıyla yaşamak yerine, ormanı orman olarak görmeye yönelten sendikal edebiyatın bu konuda daha duyarlı bir aşamaya gelmesi mutlak gerekliliktir. (V) Yoksa arkadaşlık söyleşilerinden üretilen şu tanınmış günlükleri arar duruma gelebiliriz.

3. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinden sonra, “Durum böyleyken yazarın özgürlüğünü yeterince hesaplayamayan dernekleşme ve sendikalaşmaların yarattığı kaosa ne demeli?” cümlesi getirilirse parçanın anlam akışı bozulmaz?

A)I.       B) II.         C) III.       D) IV.     E) V.

 

Çevre ahlakı kavramıyla ilgili olarak üzerinde ittifak edilmiş bir tanım yoktur. Ancak çevre sorunları çerçevesinde insan-doğa ilişkilerini, ahlaki eksenle açıklama girişimleriyle beraber, ortaya atılmış birçok tanım vardır. Bu tanımların tümünün ortak özelliği ise çevreinsan ilişkisindeki ahlaki yönü, insanın doğal çevreye ve diğer varlıklara karşı ahlaki sorumluluk duygusuyla yaklaşması gerektiğini vurgulamalarıdır. Çabalara rağmen burada ahlakilik eksenli kurallar ve sorumluluklar belirlemek güçtür. —-

4. Bu parça aşağıda verilenlerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) Doğaya karşı tutumlarında, insanlara yeterli bilinç verilememiştir.

B) Çünkü geleneksel ahlak anlayışlarında, insanın insanla ilişkisiyle sınırlı kurallar konulmuştur.

C) İnsan dışı varlıklara karşı insanların kuralları konulamaz.

D) İnsanın insanla ilişkilerindeki ahlakiliği, insanın doğayla ilişkilerine de taşımalıyız.

E) Doğa-insan ilişkisinde kurallar oluşturulmamıştır.

 

Artvin’in Borçka ve Şavşat ilçeleri sınırları içinde yer alan Maçaheli, buzul gölleri, zirveleri, dereleriyle ülkemizin 122 önemli bitki alanından biridir. Bölgedeki egemen ağaç türleri, kayın ve ladindir. —- Böyle bir bitki örtüsüne sahip olması ve nüfusun fazla olmaması, yaban yaşamını olumlu etkilemiştir. Bölge hayvan türleri açısından da zengindir. Bozayı, çakal, su samuru, çengel boynuzlu dağ keçisi bölgede yaygın olarak gözlemlenmektedir.

5. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Bölgenin bitki zenginliği bununla da sınırlı değildir elbette.

B) Bölgedeki ağaç türlerinin korunması için önemli çalışmalar yapıldı.

C) Bu ağaç türleri birçok bölgedekinden farklı özellikleri olan ağaçlardır.

D) Ağaç ve diğer bitki türleri için oldukça elverişli bir iklimi vardır.

E) Bu iki ağacın dışında kestane, gürgen, ıhlamur ağaçları da çok yaygındır.

 

(I) Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı enerji ile sürekli bir döngü içinde bulunmaktadır. (II) İnsanlar, ihtiyaçları için, suyu bu döngüden alır ve kullanır. (III) Bu döngü sürecinde suya birçok madde karışır. (IV) Suya karışan maddeler, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirir. (V) Böylece su kirliliği denen durum ortaya çıkar. (VI) Çünkü suyun, fiziksel, kimyasal, ekolojik özellikleri bozulmuştur artık.

6. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi, düşünce akışını bozmaktadır?

A)II.    B) III.       C) IV.      D) V.     E) VI.

 

(I) Çocuklarımıza toprağı tanıtmak ve toprağın önemini anlatmak görevimizdir. (II) Toprağın nasıl yok olduğunu ya da işe yaramaz hâle geldiğini onlara öğretmeliyiz. (III) Erozyonun ne demek olduğunu, toprağımızı nasıl yok ettiğini, nelerden kaynaklandığını öğretmeliyiz. (IV) Toprak kaybını önlemede en etkili önlem ağaçlandırmadır. (V) Bunun yanı sıra suyun kullanımı, özellikle tarımsal sulamada bilinçlilik gelir. (VI) Ekilebilir alanlar dışındaki her yeri ağaçlandırmak, ekilebilir alanlarımızda da toprak kaybına yol açmayan sulama yöntemlerini kullanmak gerekir.

7. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralı cümlelerden hangisiyle başlar?

A)II.      B) III.      C) IV.      D) V.      E) VI.

 

I. Bir yazarın fikrî yeterliliği, eleştirmen (edebiyat yazarı) olmasının temel özelliği değildir.

II. Bu özellik işini iyi yapabilmesi için gereken donanımlardan sadece biridir.

III. Eleştirmenin edebiyatın derin kuyusuna dalması, sorunları yakından görüp incelemesi, çözmeye çalışması gerekir.

IV.Bir fikir adamıyla eleştirmenin farkı da burada belirir, eleştirmen meselelere sadece düşünceyle yaklaşamaz.

V.Edebiyatın sorunlarını sadece düşünceye dayanarak çözmeye çalışan eleştirmen edebiyatta sığlaşır.

8. Bu cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) I – II – IV – V – III

B) I – III – IV – V – II

C) II – I – III – V – IV

D) III – I – II – IV – V

E) V – III – I – II – IV

 

(I) Sveti Stefan Adası, girintili çıkıntılı küçük koylardan

oluşan Budva’nın doğusunda yer alıyor. (II) Daha

doğrusu Budva ile Petrovaç kenti arasında yer alıyor.

(III) Ada dar bir berzah ile ana karaya bağlanıyor.

(IV) Adriyatik kentlerinin bir minyatürü gibi olan adanın

tamamı otel olarak kullanılıyor. (V) Bu bağlantı

yolu, adaya ulaşımı oldukça kolaylaştırılıyor.

9. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi, düşünce akışını bozmaktadır?

A)I.   B) II.     C) III.      D) IV.    E) V.

 

(I) Şairi ilk şiirlerinden başlayarak hemen her kitabında ayrı bir deneyim içinde görürüz. (II) Ciddi bir inceleme, onun şiir serüveni içinde en az altı dönemi yaşadığını ortaya çıkaracaktır. (III) Bunca değişkenlik içinde belki de değişmeyen tek yanı trajik olmayan düz anlatımıdır. (IV) Bir zaman sokakların, semtlerin baladını yazarken sonra varlıkları anlatma derdine düştü. (V) Bodrum’da yaşarken Yunan Mitolojisi’ne dalıp oradan Mezopotamya vatandaşlığına soyundu. (VI) Sonra yerel şiirin kökleriyle oynaşıp Osmanlı uyrukluğuna yöneldi.

10. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi parçanın en sonunda yer almalıdır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Test 19  1. B   2. E   3. A   4. B   5. E   6. A   7. C   8. A   9. D   10. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir