Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

1. Bilgi, çağa uyarlanmazsa kitap sayfalarında yaşamını yitirir.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Bilgi, yazılı hâle getirilmezse çağdan çağa taşı

B) Dönemin gerçeklerini yansıtmayan kitaplar, kalıcı olmaz.

C) Bilgi, insanın çağa ayak uydurabilmesi için önemli bir araçtır.

D) Geçmiş zamanın bilgileri, bugün de insanın yaşamını kolaylaştırmaktadı

E) Zamana uygun olmayan bilgi, unutulmaya mahkûmdur.

2. Hayal, insanın yaşama olan bağıdır; hayalleri olmayan insan kendini büyük bir boşlukta hisseder.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle çelişmektedir?

A) Hayallerimiz olduğu müddetçe yaşama bağlıyı

B) Gerçekleştirebileceği bir hayali olmayan insan için yaşam tatsızdı

C) Hayallerle avunmak yerine, ayağımızı yere sağlam basmalıyız.

D) Hayaller, insan için yaşamdaki mutluluk kaynaklarıdı

E) Hayallerimize kavuşma isteği insanı yaşama bağ

3. I. İyi kararlar tecrübe sayesindedir, tecrübe ise kötü kararlar sayesinde.

II. Tecrübe; yanlışlardan doğar, doğrulara götürür.

III. Tecrübe, insanı yanlışlardan alıkoyan bir güçtür.

IV. Hayattaki doğruların toplamı tecrübedir

Numaralı cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III.  D) II. ve IV.   E) III. ve IV.

4. Anı yazarları, kalemini geçmişle ilgili oynatarak geleceğe eşsiz bir deneyim sunarlar.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Anı yazarları, olayları belli bir süre geçtikten sonra kaleme alırlar.

B) Anı yazarlarının tarihle bağını koparmak, bütün deneyimlerini çöpe atmak demektir.

C) Anı yazarları, geçmişe dönük anlatımlarıyla gelecek nesillere önemli dersler verir.

D) Anı yazarlarının deneyimleri ölçüsünde üretken olmaları doğal bir durumdur.

E) Anı yazarları için gerçeği olduğu gibi sunmak, geleceğe kalmak için şarttı

5. I. Yalnız kaldığımda hayallerimin sesi çalınır kulağıma.

II. Yalnızlık, biraz da insanın kafa dinleme isteğidir.

III.Yalnızlık, insanın çevresinde insan olmaması demek değildir.

IV.Yalnızlık, kimsenin olmadığı anlarda çöker üzerime.

V. Kalabalıkların içinde yalnız olan birçok insan var.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II.    B) I. ve IV.    C) II. ve III.    D) III. ve V.    E) IV. ve V.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir düşünce dile getirilmiştir?

A) Doğruluk, her türlü şart altında meyve verir.

B) Doğru, pabucunu giymeden yalan, dünyayı dolaşı

C) Doğruyu söylemek, mutlaka kazanç olarak dö

D) Doğruluğa her toplumda kıymet verilir.

E) Doğru, masallardaki gibi hayatta da kazanı

7. İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur.

Mevlana’nın bu sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek dost, dostunun kusurunu yüzüne söyler.

B) İnsanın en iyi dostu, kendinden başkası değ

C) Dostun iyisi, dostunun kusurlarını gizleyendir.

D) Gerçek dostluklar, karşılıklı fedakârlık gerektirir.

E) Eleştirileriyle dostunu inciten kişi, gerçek dost değ

8. I. Yeteneklerini keşfeden insanlar, öz güven sahibi olur.

II. Yeteneklerini her durumda kullananlar toplumda öne çıkar.

III. Hayattaki engelleri aşmanın tek yolu yetenektir

IV. İnsan, doğası gereği zora düşmedikçe yeteneklerini kullanamaz.

V. Güç şartlar altındayken insanlar, yeteneklerinin farkına varır.

Yukarıdaki cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve V. C) II. ve III.  D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

9. Tarihe kök salmayan bir edebî anlayış, yarına kalmaz.

Bu cümlenin yakın anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçmişten beslenmeyen sanatçıların kalıcı olması mümkün değ

B) Sanatın geçmişle gelecek arasında köprü kurması gerekir.

C) Geçmişe sırt yaslayan sanatçılar, çağın gerisinde kalıyor.

D) Tarihî olaylar edebî eserlerde işlenip yarına taşınmalı.

E) Edebiyat, geçmişi bugünün ve yarının insanlarına sunar.

10. (I) Sunum, bilginin bir topluluğa aktarılmasıdır. (II) Bu aktarımda sadece konuşmanın gücünden yararlanılmaz. (III) Sonuçta işitsel olan, görsel olandan daha az akılda kalır. (IV) Bu nedenle teknolojik araçlarla işitsel olan, görsele dönüştürülür. (V) Böylecegörsellikle bdaha kalıcı bir aktarım sağlanmış olur.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangileri anlamca

birbirine en yakındır?

A) ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.   D) III. ve V.  E) IV. ve V.

11. Tevfik Fikret, derginin başına geçtikten sonra Servetifünun, edebiyat dergisi olur ve dergide şiirler, öyküler ve farklı türlerde edebî metinler yayımlanmaya başlanır.

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

A) Servetifünun, dönemin en önemli edebiyat dergisidir.

B) Servetifünun dergisi, bir edebî topluluğa isim vermiş

C) Servetifünun dergisinde yalnızca şiirler ve öyküler yayımlanmıştı

D) Servetifünun, sonradan bir edebiyat dergisi olma niteliği kazanmıştı

E) Servetifünun dergisi, edebiyatımıza birçok sanatçı kazandırmıştı

12. I. Sanatın görevi, dünyayı olduğu gibi kabullenmek değil, ona yön vermektir.

II. Sanat, dünyada olup biteni izlenimsel bir yöntemle yansıtmalıdır.

III. Gerçekleri olduğu gibi sunmak, sanatı bilimden farksız kılar.

IV. Sanat, dünyayı yansıtan bir ayna değil, onu şekillendiren bir çekiçtir.

V. Sanat, yerel olandan hareketle dünya insanına seslenir.

Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.  D) III. ve V.  E) IV. ve V.

Test 7    1. E    2. C    3. A    4. C    5. D    6. B    7. A    8. E    9. A    10. D    11. D    12. B

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir