Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 9 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

 1.Yenilgiler sizi yıldırmasın, her yenilgi bir zafer fırsatıdır.

Bu cümlede anlatılmak istenen, anlamca aşağıdakilerden hangisine en yakındır?

A) Yenilgi, hayatın bir döneminde her insanın tattığı bir duygudur.

B) Zafer, insana aşıladığı sınırsız öz güvenle yenilgiye yol açar.

C) Yenilgi, art arda gelmediği sürece zafer umudu vardır.

D) Pes etmeyip yenilgiden ders çıkaranlar zafere yaklaşır.

E) Zaferlerin sonrasında insanlar mutlaka öz eleştiri yapabilmelidir.

 

2. Bir kitap yürekten gelmişse ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir eserin geniş kitlelere ulaşması ele aldığı konuya bağlıdır.

B) Yazarının samimiyetini yansıtan eserler, toplumca beğenilir.

C) Ait olduğu toplumun değerlerini içeren eserler, toplumca beğenilir.

D) Eserde anlatımın özgün olması, yazarın etki gücünü arttırır.

E) Eser, yazar için bir iç dökme ihtiyacından doğar.

 

3. I. Kötümser insanlarla vakit geçirmek, iyimserliği değerli kılar.

II. Hiçbir bitkinin yetişmediği tek toprak parçası kötümserliktir.

III. Kötümser olmak, kendini olumsuzluklara karşı hazır tutmaktır.

IV. Kötümser insanlar, iyi olan her şeye kapılarını kapatmıştır.

V. Kötümserlik, çabuk yayılan bulaşıcı bir hastalıktır.

Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve III. B) I. ve V. C) II. ve III.  D) II. ve IV.   E) IV. ve V.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, diğerlerinden farklı bir görüşü dile getirmektedir?

A) Nasıl anlattığımla değil, neyi anlattığımla ilgilenmenizi isterim.

B) Yazarın içerikteki özensizliği üslupta titizliğe dönüşüyor.

C) Herkesin işlediği temaları, üzerine kafa yorduğu bir biçemle sunardı.

D) Bir eserde konudan ziyade söyleyişi önemli görürdü.

E) Eserlerim, gücünü anlattıklarından çok sözcüklerden alıyor.

 

5. Topluma hazırı tüketmek yerine, eldeki olanaklarla üretme alışkanlığı kazandırılmalıdır.

Bu cümleye anlamca en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumların imkânlar doğrultusunda tüketim yapması gerekir.

B) Toplumların üretim-tüketim dengelerini sağlamaları büyük önem taşır.

C) Toplumlar eldekini tüketmeye değil, eldekiyle üretmeye yönlendirilmelidir.

D) Toplumları hazır gıdanın esaretinden kurtarmak için çalışmalar yapılmalı.

E) Olanaklarını iyi bir şekilde kullanmayan toplumlar, dışa bağımlı olur.

 

6. Sanatçı, toplumla yan yana değil, toplumun önünden gitmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Sanatçı, toplumdan kopuk bir sanat anlayışı benimsemelidir.

B) Toplumla içi içe olmak sanatçının özgürlüğünü kısıtlar.

C) Sanatın geçmişe ışık tutması, tarih bilincini geliştirir.

D) Sanatçının dönemin zihniyetinden etkilenmesi kaçınılmazdır.

E) Sanatçının görevi, eserleriyle topluma yol göstermektir.

 

7. I. Başarılı olmak için çaba gösterirsen şans seninledir.

II. Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir.

III. Başarı, sadece sözlüklerde çalışmaktan önce gelir.

IV. Başarı size gelmez, siz ona gideceksiniz.

V. Karşılaşılan engeller, başarıyı anlamsızlaştırır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbiriyle çelişir?

A) I. ve II. B) I. ve III.   C) II. ve V.  D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

8. İstanbul âşığı Yahya Kemal; eski şiirle yeni şiiri sentezlemiş, ölçü konusunda ise bir istisna dışında aruzdan yana tavır koymuştur.

Bu cümleden Yahya Kemal’le ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir?

A) Zamanla eski şiirden uzaklaşmıştır.

B) Şiirde eski ile yeniyi birleştirmiştir.

C) Bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

D) Hayatını tümüyle İstanbul’da geçirmiştir.

E) Yeni şiirin hazırlayıcılarından olmuştur.

 

9. (I) Eleştiri, bir eserin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyan bir türdür. (II) Eleştirmen, eleştirisini yazarken sanatçıyı bir kenara koyarak esere yönelmeli, ön yargılarının kendisini etkilemesine izin vermemelidir. (III) Aksi hâlde eleştirmen, okuyucularını yanlış yönlendirmiş olur. (IV) Bu da eleştirmenin okurun gözünde saygınlığını yitirmesine yol açar. (V) Bundan dolayı eleştirmen, eseri merkeze alan bir yaklaşımla eleştirisini oluşturmalıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V.  D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

10. Her insandan bir şey öğrenebileceğini en iyi bilenler, herkesi dinleyenlerdir.

Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Dinleyicinin iyi olması, anlatıcının vereceği bilginin niteliğini etkiler.

B) İyi dinleyici olmanın ön koşulu anlatılanlarla ilgili olmaktır.

C) Herkesi dinlemek, herkesten bir şey öğrenmek hayatı kolaylaştırır.

D) Dinleyici olmak, anlatılanları akıl süzgecinden geçirmeyi gerektirir.

E) İyi bir dinleyici, her insandan alacağı bir şey olduğuna inanır.

 

11. Tarihi okumak ve iyi anlamak, mutlu bir geleceğe yelken açmaktır.

Bu cümleye anlamca en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarihi öğrenen toplumlar için yarınlar huzura gebedir.

B) Geçmişini bilmeyen insanlar, bugünü anlamakta zorlanırlar.

C) Gelecek nesiller, tarihî gerçeklerle ilgili bilgilendirilmelidir.

D) Tarih okumak, geçmişe yapılan keyifli bir yolculuktur.

E) Tarih öğrenimine ağırlık vermek, günümüz için büyük önem taşıyor.

 

12. I. Konuşmak, insanları sosyalleştiren bir eylemdir.

II. Konuşmak, insanın aklını kullanma sanatıdır.

III. Konuşmak, çözümsüzlüğe iyi gelen bir ilaçtır.

IV. Konuşmak, sözcüklerle yapılan bir zihin etkinliğidir.

Numaralanmış cümlelerin hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III.  D) II. ve IV.   E) III. ve IV.

Test 8  1. D   2. B    3. D    4. A    5. C    6. E    7. C    8. B    9. C    10. E    11. A    12. D

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir