Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
E-KursEdebiyat Kazanım Kavrama Testleri

12. Sınıfların Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıfların Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı

Aradım bir ömür arkadaşımı

Ölsem dikecek yok mezar taşımı

Hâlime ben bile hayret ederim

1. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 6+5 duraklı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Ek hâlinde redif vardır.

C) Yalnızlık teması işlenmiştir.

D) Divan şiiri geleneğiyle yazılmıştır.

E) Kafiye düzeni “aaab” şeklindedir.

 

Sohbet etme kötü ile

Güreş etme katı ile

Gitme hırsın atı ile

Sakın hileden, tuzaktan

2. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Epik şiir

B) Didaktik şiir

C) Lirik şiir

D) Pastoral şiir

E) Satirik şiir

 

Akşamı getiren sesleri dinle

Dinle de gönlümü alıver gitsin

Yukarıdaki dizelerle,

dalıver gitsin

kor gözlerinle

III. yaşlı gözlerime

saçlarımdan tutup

3. sözlerinin tümü kullanılarak çapraz uyak düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse numaralanmış ifadelerden hangisi son iki dizeyi oluşturur?

A) – III.

– IV.

B) – III.

– I.

C) – I.

– II

D) – I.

– III.

E) – II

     III. – I.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinaslı uyak kullanılmıştır?

A) Gönül feryadını aşıp taşırma

Muhannete uyma yolun şaşırma

B) Ana yok, baba yok, kardeş uzakta

Başın ele bağlı ayak tuzakta

C) Selam verdim, almaz oldun

Kadir kıymet bilmez oldun

D) Ne başta dert ne gönülde hasret olsun

Ne zengin, fakir ne sen ben farkı olsun

E) Onlardı en ziyade ağlayan için için

Bu hâli nihayete erdirebilmek için

Layık mıdır âşığını yorması

Yüzüne dökülmüş altın sırması

Ağzında dişleri inci tanesi

Gam mıdır yoluna bir can vermesi

Beni Mecnun etti kaşı güzelin

5. Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi yoktur?

A) İstiare    B) Teşbih    C) Tevriye    D) İstifham     E) Telmih

Her şey yerli yerinde havuz başında servi

Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan

Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan

Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi

6. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Sade bir dil kullanılmıştır.

B) Yarım uyak kullanılmıştır.

C) “s” ve “ş” seslerine dayalı bir aliterasyon görülür.

D) Sarma uyak kullanılmıştır.

E) 14’lü hece ölçüsüyle söylenmiştir.

 

Bursa’dan gelen yeşil bu denizi boyadı gökten sonra Ve trenler şifreli düdükleriyle trajedileri perdelerken Dönüp bir köşeden ötede kaybolurken Ben kayalarını denizin ahenkleştirdiği kıyılarda Gerçeği kovaladım hayal meyal görünen kelimeler arkasında

7. Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Serbest ölçüyle yazılmıştır.

B) Ahenk ögelerinden yararlanılmıştır.

C) Alışılmamış bağdaştırmalar kullanılmıştır.

D) Yalın, açık ve anlaşılır bir dille yazılmıştır.

E) Anlamın bir dizede tamamlanması geleneğine dikkat edilmemiştir.

 

Ellerde dolaşan kadehler gibi

Yıllarca boşaldın, doldun ey gönül

8. Bu dizelerde görülen edebî sanata aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Şarkın bu sevimli güzel köyünün

Cenneti andıran bir akşamıydı

B) Sordum ki bu kimdir, gülümsediler

Eşinden ayrılan bir kız dediler

C) Gezerken bu yolda ben akşamları

Ruhuma cihanın dolar gamları

D) Ne ölüm korkutur bizi ne hicran

Kalbimiz olmasın yalnız ayrılan

E) Gölgeler çökerek kararınca su

Yayılır bir serin toprak kokusu

 

(I) Aruz ölçüsü Arapların bulduğu, onlardan Farslara geçen Türklerin de Farslardan alıp kullandığı ölçüdür. (II) Aruz, dizelerin hece sayısını değil, hecelerin uzunluk ve kısalık değerlerini esas alır. (III) Açık ve kapalı hecelerle oluşturulan aruz kalıplarında dizelerin bölündüğü parçalara tef’ile veya cüz denir. (IV) Aruz kalıbına uymayan uzun heceyi kısa okumaya imale denir. (V) Ulama ise kapalı hecenin, kendinden sonra gelen ünlü ile başlayan hece dolayısıyla açık hâle gelmesidir.

9. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.    B) II.     C) III.    D) IV.    E) V.

 

I. Şiiri oluşturan dizelerin hece sayısının denkliğine dayanan ölçüye hece ölçüsü denir.

II. Toplum yaşamındaki düzensizlikleri, aksaklıkları, yanlışlıkları alaylı bir dille anlatan şiirler satirik şiir

olarak adlandırılır.

III. Dize sonlarında bulunan; yazılışları, okunuşları ve görevleri aynı olan ek ya da sözcüklere kafiye

(uyak) denir.

IV. Dizelerin ortasında yapılan uyağa “iç uyak” denir.

V. Şiirde aynı ünsüz harfin tekrar edilmesi “aliterasyon”, ünlü harfin tekrar edilmesi “asonans”tır.

10. Numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.    B) II.   C) III.    D) IV.    E) V.

 

Kâh susar kâh çırpınır kâh ürperir kâh çağlar

Su, eşyayı kemiren küfe ve pasa ağlar

11. Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur?

A) Tekrir    B) Nida   C) Kişileştirme    D) İstiare    E) Asonans

 

Orda bir güzel var, çatılmış kaşı

Ak alnına kara çatkı bağlarmış

Gül bahçelerinde baykuşlar öter

Şu viranelikler eski bağlarmış

12. Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangileri vardır?

A) Cinas – tevriye

B) İstifham – kinaye

C) İstiare – tezat

D) Mübalağa – teşhis

E) Tezat – cinas

Test 2  1. D     2. B    3. E    4. E    5. C    6. B    7. D    8. A    9. D    10. C    11. B    12. E

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!