Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / KPSS Soruları / 2015 Kpss Türkçe Soruları ve Cevapları

2015 Kpss Türkçe Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


2015 Kpss Türkçe Soruları ve Cevapları

2015 Kpss Türkçe Sorularının Tamamı

2015 Kpss’de Çıkan Türkçe Soruları ve Cevapları

2015 Kpss Türkçe’de Hangi Sorular Çıktı

2015 yılında yapılan Kpss Türkçe dersinde çıkan soruların tamamı ve cevapları… 

SORU1

Fobisi olan insanlar, kendilerinde endişe yaratan duruma karsı — tepkilerin — kabul etseler bile kendilerini engelleyemezler.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 1. verdikleri abartılı – mantıksız olduğunu
 2. sergiledikleri – zorunlu olduğunu
 3. gösterdikleri – yersiz olmadığını
 4. istemeden verdikleri – kasıtlı olmadığını
 5. o an gülüp geçtikleri – istemsiz olduğunu

SORU2

Yazmaya başladığım acemilik günlerimde en önemli amacım, uygun sözcükleri seçip seçemediğimi anlamaktı. Dile dökülmek üzere içimde kabaran şeyler, yazının yüksek duvarına tırmanarak onu asmak, diğer tarafa geçmek ve ötekilere ulaşmak amacını taşısa da bunu başarmak kolay değildi benim için.

Bu parçanın yazarı altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

 1. Sözcükleriyle anlatmak istediklerini belirli kalıplar içinde vermekten kurtulmaya çalıştığını
 2. Duygu ve düşüncelerinin en iyi biçimde anlaşılmasını sağlayacak sözcükleri bulmak istediğini
 3. ilk yazıları ile mümkün olduğu kadar çok sayıda ve nitelikli okura ulaşmayı amaçladığını
 4. Farklı amaçlarla yazmış olsa da yazdıklarının her zaman kendi istediği şekilde anlaşılıp yorumlanmadığını
 5. Kullandığı biçimleri döneminin beklentilerine uygun hâle getirmeyi hedeflediğini 

SORU3

(I) II. Dünya Savaşı yıllarının Türkiye’sinde, ekmek ve şeker karneye bağlanmıştı. (II) Bu yokluk ortamında, ressamın temel malzemeleri olan tuval ve boya bulunamıyordu. (III) Yurt dışından gelen sanat kitapları ve dergilerine ulaşmak imkânsızdı. (IV) Ama bu mahrumiyet zamanlarında bile ressamlarımız hayranlık uyandıran bir gayretle sanatlarını yaşattılar. (V) Bu çabalar, daha sonraki yıllarda oluşturulacak olumsuz eserlerin yolunu açtı.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde öznellik söz konusudur?

 1. I ve III
 2. II ve III
 3. I ve IV
 4. II ve V
 5. IV ve V 

SORU4

Ekolojik tarımda amaç, sadece sağlıklı ürün elde etmek değil; aynı zamanda doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak  biyolojik çeşitliliğin azalmasını engellemektir.

Aşağıdakiler den hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır?

 1. Ekolojik tarım, doğal kaynaklar kadar yapay kaynakları Ajda kullanarak ürün verimini artırmayı amaçlar.
 2. Biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların azalması, ekolojik tarımı yok eder.
 3. Ekolojik tarım: doğayı etkili kullanmayı, canlı türlerini korumayı ve sağlığa yararlı üretim yapmayı hedefler.
 4. Sağlıklı yaşam için farklı doğal kaynaklardan elde edilen ürünler tüketilmelidir.
 5. Çevreye duyarlı tarım politikası doğal ürün çeşitliliğinin korunmasını gerektirir.

SORU5

(I)Popüler kültür eleştirisi hayli tehlikeli ve zor bir iş. (II)Bugün popüler kültür analizlerinin çoğunda geçen yüzyılın başındaki kitle kültürü eleştirilerinin izlerini görüyoruz. (III) İşin zorluğu analiz konusunun kendine has özellikleri kadar eleştirenin konuyla olan ilişkisinin epey problemli olmasından kaynaklanıyor. (IV) Çünkü popüler kültür bugün soluduğumuz hava kadar içinde olduğumuz bir alan. (V) Böylesine içli dışlı olduğumuz popüler kültürü, onunla ilişkimizi yok sayıp analiz konusu hâline getirebilir miyiz?

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

 1. I
 2. II
 3. III
 4. IV
 5. V

SORU6

Anadolu’nun tarih öncesindeki biyolojik çeşitliliğine yapacağımız yolculuğa başlıyoruz.

Burada yapılan kazılarda ayı, tilki, panter, yarasa, at gibi farklı türlere ait çok sayıda fosil ortaya çıkarılmış.

Yarımburgaz mağarası, tarih boyunca değişik zamanlarda hem insanlara hem de vahşi hayvanlara ev sahipli yapmış.

İlk olarak İstanbul’un Avrupa yakası sınırları içindeki Yarımburgaz mağarasındayız.

En çok da Avrupa’da geniş bir bölgede yaşamış ve soyu tükenmiş bir tür olan mağara ayısı fosiline rastlanmış.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde hangilerinin yer değiştirmesi gerekir?

 1. I ile II
 2. I ile III
 3. II ile IV
 4. III ile V
 5. IV ile V

SORU7

Kötü adamların sinemadaki yeri, yıllarca göz ardı edildi.

Ancak bu konuda çok ileri gidilmesi, tanıtımlarda bazı belirsizliklere sebep oluyor.

Fragmanlarda kötü adamların fazlaca öne çıkarılması, filmin başrolünün kime ait olduğu sorusuyla kafaları karıştırıyor mesela.

Bunun için olsa gerek,, film tanıtımlarının neredeyse tamamım kötü adamlar üzerinden yapıyorlar artık.

Neyse ki yıllar sonra yapımcılar, onların değerini geç de olsa anladılar.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler bir paragraf oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi sonuncu olur?

 1. I
 2. II
 3. III
 4. IV
 5. V

SORU8

Resim sanatının bizde uyandırdığı duygular kesinlikle renklerden gelmez () incelikle ayırt edilmiş güzel renkler görme duyumuza haz verir ama bu renklere yaşam ve ruh veren şey çizimdir ( ) Etkileyici bir tablonun hatları bir oyma baskıda da bizi ikilemeyi sürdürür () Bu hatları tablodan çıkarın ( ) o zaman renklerin hiçbir şey ifade etmediğini göreceksiniz.

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 1. (.) (;) (,) (.)
 2. (…) (;) (,) (!)
 3. (,) (.) (.) (,)
 4. (!) (.) (;) (.)
 5. (;) (.) (,) (…)

SORU9

Geçen (I)temmuzda (II)Uzak Doğu’dan beni ziyarete gelen eski bir dostumla hasret giderdik. Dostumun bana hediye olarak getirdiği vazonun (III)Çin’de yapıldığını öğrendim. (IV)Çin’lilerin sanat anlayışını gösteren bu vazo, (V)1800’lü yıllardan izler taşımakta.

Bu parçada numaralandırılmış sözlerin hangisinde yazım yanışı vardır?

 1. I
 2. II
 3. III
 4. IV
 5. V

SORU10

Köprü Sokağı’nın iki tarafında (I)güzelliklere kucak (II)açarak (III)yıllanan (IV)meydanlarda, büyüleyici saraylar,  kiliseler ve bahçelerden (V)oluşan hoş bir dünya saklıdır.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. I, hem yapım hem çekim eki almıştır.
 2. II, zarf-fiil eki almıştır.
 3. III, isim kökünden türemiştir.
 4. IV, çoğul eki almıştır.
 5. V, işteşlik eki almıştır. 

SORU11

(I) Mantarlar denizlerde ve tatlı sularda bulunur. (II) Kimi zaman bunları su yüzeyinde köpükler şeklinde görürüz. (III)Bazılarıysa hayvanların derilerinde yaşarlar. (IV)Birçok deri hastalığına ağız ve kulak iltihaplarına bu mantarlar neden olur. yararlı da olabilirler. (V) Hayat kurtaran antibiyotiklerden penisilin, küf mantarından üretilmiştir.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde belirsizlik zamiri kullanılmıştır?

 1. I
 2. II
 3. III
 4. IV
 5. V

SORU12

(I) Bir filmi (II) yalnızca gözlerimizle değil; (III)bildiklerimizle, öğrendiklerimizle, yani (IV) hayatımızla da seyrederiz (V).

Bu cümledeki numaralandırılmış yerlerden hangisine “aynı zamanda” sözü getirilemez?

 1. I
 2. II
 3. III
 4. IV
 5. V

SORU13

Aşağıdaki cümlelerin haresinin öğelerinin dizilişi “özne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem” şeklindedir?

 1. Bütün heyecanlarımız böyle bir yapıya sahip oluşumuzdan kaynaklanır.
 2. İnsanın değeri, sahip olduğu düşünceye göre yavaş yavaş ortaya çıkar.
 3. İnsanın eski deyimle ‘eşrefi mahlûkat’ olması, onun bu niteliğinden gelir.
 4. Bu şiirlerin hepsi birkaç ayda büyülü bir mekânda yazılmış.
 5. Kalemimiz bu dümdüz alanın üstünde gezinmeye başlar.

SORU14

Bir roman yazma amacım olabilir. Peki bu, roman yazmanın gerektirdiği yeterliklere olduğum anlamına gelir mi?

Bu parçada aşağıdakiler den hangisi görülmez?

 1. Ünsüz yumuşaması
 2. Hece düşmesi
 3. Ünsüz benzeşmesi
 4. Yardımcı ses
 5. Ses türemesi

SORU15

(I) Gılgamış Destanı en eski edebî eserlerden biri olmasıyla tanınır. (II) Babil versiyonunu içeren en eski tabletlerin MÖ ikinci bin yılın başında yazıldığı sanılmaktadır. (III) Bu metin 11 tablete yazılmış olan yaklaşık 3.600 mısradan oluşur. (IV) Destan, Gılgamış’ın ebedî hayat hikâyesini anlatır.(V)Destanın şöhretine rağmen ondan günümüze kalan tek şey, Gılgamış’ın Uruk kenti çevresinde yaptırdığı surdur.

 1. I, kurallı ve birleşik cümledir.
 2. II, olumlu bir fiil cümlesidir.
 3. III, kurallı ve olumlu bir cümledir.
 4. IV, bağlı ve olumlu bir cümledir.
 5. V, kurallı bir isim cümlesidir.

SORU16

Keşfedilmiş bilgi, ezberlenmiş bilgiden her alanda üstündür. Değerler söz konusu olduğunda da durum aynıdır. Toplumsal değerleri yalnızca ezberlemiş bir kişi, bu değerleri içselleştiremez. Bu yüzden de bu değerlere sahip gibi görünse de fırsatını bulduğunda bunları kolayca çiğneyebilir. Kendisine dürüst olması gerektiği söylenen bir kişi, başkasının iradesiyle dürüst davranabilir: dürüst olmayı keşfetmiş kişi ise kendi iradesiyle dürüst davranır.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Keşif yoluyla öğrenmede kişinin kendi deneyimleri ön plandadır.
 2. Bilgi ve değerlerin kalıcılığı nasıl öğrenildiği ile yakından ilişkilidir.
 3. Ezber yoluyla kazanılan birikimin hayata aktarılması çok zordur.
 4. Toplumsal kurallar, değerler benimsenmediğinde daha sık çiğnenir.
 5. Bazı bilgiler sadece keşfetme bazıları ise ezber yoluyla edinilir.

SORU17

Çok yoğun bir biçimde olmasa da edebiyatın, en azından bazı edebî metinlerin okur üzerinde şöyle bir sonucu olduğu söylenebilir: Hafızada kalan bir resim. Bir kitabı okuduktan sonra, eğer tekrar tekrar ona geri dönmüyorsa insan, geçen zaman birçok şeyi alır götürür; okunan öykü unutulup silikleşir hatta önemsizleşir. Geriye kalan şey ise bir resimdir. Artık bundan ayırt edilmeyen bir duygu. Kitabın okur üzerindeki etkisi de bu resimle kurduğu ilişkiye, bu resmin onda harekete geçirdiği yaşantıya bağlı değil mi çoğu zaman?

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazılış amacı olabilir?

 1. Edebiyat ile resim arasındaki ilişkiyi ayrıntılı bir şekilde irdelemek
 2. Zamanın edebiyat ve resim sanatı üzerindeki etkilerini incelemek
 3. Bazı metinlerin zaman içinde okurda yarattığı ortak etkiyi açıklamak
 4. Okumanın kişinin hayal gücünü nasıl harekete geçirdiğini kanıtlamak
 5. Edebiyat okurların m zaman içinde ne derece benzeştiğini göstermek

SORU18

Bizim kuşak kahvede oturmaya çok genç yaşta kendiliğinden başladığı için kahvede oturmanın bir adabı olduğunu düşünmedi bile. Bizden öncekiler içinse durum biraz farklı. Örneğin Salah Birsel’in Kahveler Kitabı ile Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu’sunu okuyanlar bu düşüncelerime kolayca hak verirler. Sanatçıların özellikle de ünlü edebiyatçıların gittikleri kahveler anlatılır o kitaplarda. .

Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 1. Ancak bugün, kahve yaşamının eskilere uymadığı düşünüldüğünde önceki niteliklerin de yitirilmiş olduğu Anlaşılır
 2. Edebiyatçı kahvelerinden sonra yazarların buluştukları yerlerin değişmesi, edebiyatın yönelimini de değiştirmiştir.
 3. Bu kahveler, tanınmış edebiyatçıların büyük eserlerini oluşturmalarına zemin hazırlayan yerlerdir
 4. Doğu’daki kahve kültürü Batı’dan daha eskidir ve Avrupa, geç tanıştığı hâlde bu kültürü hızla benimsemiştir
 5. Oralarda bu sanatçılar yazdıkları eserler hakkında konuşuyor: birbirlerinin eserlerini eleştirme fırsatı buluyorlardı.

SORU19

İspanyadaki mimari üslubun kökeni, farklı kültürlere dayanmaktadır. Kuzey Afrika’dan Mağribî, Fransa’dan Romanesk ve Gotik, İtalya’dan Rönesans mimarisi eserlere ilham vermiştir. Bütün bunlar; gölge kontrastları, bazen sade bazen süslü ön cepheler ve az pencereli kalın duvarlar gibi öğelerle birleştirilerek mimaride özgün bir İspanyol tarzı oluşturulmuştur.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

 1. İspanya’da en başarılı sanat eserleri, mimari alanda verilmiştir.
 2. Mimari eserlerde farklı kültürlerden etkilenmemek mümkün değildir.
 3. İspanyol mimarisi, oluşturulan kompozisyona göre farklılık göstermektedir.
 4. İspanya, farklı kültürlerden aldığı mimari özellikleri kendi anlayışına uyarlamıştır.
 5. Mağribî. Gotik ve Rönesans mimarisi tarihte öne çıkan mimari tarzlardır.

SORU20

(I)Şimdi yeniden başa dönelim ve “Ne anlatıyor bu roman?” sorusunu bir kez daha yanıtlamaya çalışalım. (II) En genel cevap, iki genç insanın aynı zaman diliminde ama ayrı mekânlarda çocukluktan yetişkinliğe geçişleri ve rastlantıyla karşılaşmalarından doğan aşkları olabilirdi herhalde. (III) Ancak bu özetin çok farklı niyetlerle yazılan romanları da işaret ettiğini biliyoruz. (IV) Mesela popüler aşk romanlarında çok yaygındır bu türden hikâyeler. (V) İyilerin mutlu sonla ödüllendirildiği nice Kerime Nadir, Muazzez Tahsin romanları okumadık mı? (VI) Ya da geleneksel ahlaki değerler üzerine kurulu Tanzimat romanlarında farklı mıdır bu akış?

 1. Romanlarda görülen yaygın konulardan uzaklaşmıştır.
 2. Popüler aşk romanı olarak nitelendirilmesi yanlış olacaktır
 3. Romanda yaşanan kütü olaylar yerini umutsuzluğa bırakmıştır.
 4. Anlatılanlar okuyucularında farklı farklı çağrışımlar oluşturmuştur.
 5. Tanzimat romanlarıyla aynı dönemde kaleme alınmıştır.

SORU21

(I)Şimdi yeniden başa dönelim ve “Ne anlatıyor bu roman?” sorusunu bir kez daha yanıtlamaya çalışalım. (II) En genel cevap, iki genç insanın aynı zaman diliminde ama ayrı mekânlarda çocukluktan yetişkinliğe geçişleri ve rastlantıyla karşılaşmalarından doğan aşkları olabilirdi herhalde. (III) Ancak bu özetin çok farklı niyetlerle yazılan romanları da işaret ettiğini biliyoruz. (IV) Mesela popüler aşk romanlarında çok yaygındır bu türden hikâyeler. (V) İyilerin mutlu sonla ödüllendirildiği nice Kerime Nadir, Muazzez Tahsin romanları okumadık mı? (VI) Ya da geleneksel ahlaki değerler üzerine kurulu Tanzimat romanlarında farklı mıdır bu akış? 

 1. I. cümlede, soru yoluyla düşündürme amaçlanmıştır.
 2. II. cümlede, romanın içeriğindekiler özetlenmiştir.
 3. III. cümlede, bir uyarıda bulunulmuştur.
 4. I. cümlede, önceki cümleye uygun örnekler verilmiştir.
 5. II.cümlede, bir benzerlik sezdirilmiştir. 

SORU22

“Edebiyat benim ne işime yarayacak?” diye soranlara her zaman rastlanmıştır. Doğrusu edebiyattan hayatta karşılaşacağımız sorunlara çözüm getirmek gibi pragmatik sonuçlar beklememek gerekir. Çünkü konunun böyle bir pratikliğe tahammülü yoktur. Edebiyatın her şeyden Önce bilincimizi değiştirdiğini söylemek bence yeterlidir.  Fakat bunun arkasından, “Peki, bilincimiz değişince ne olacak?” gibi bir soru gelirse diyecek pek bir şey yoktur. Yine de cesaretimizi toplayarak söyleyelim: Bilincimiz değişirse hayata ve kendi hayatımıza müdahale edebilme yeteneği kazanmış oluruz. Bu da bir insanın bütün hayatına yetecek, biraz da artacak kadar anlam katmasını sağlayan bir kazanç sayılmalıdır.

 1. Edebiyatın somut sonuçlar veren bir uğraş olduğunu düşünenler yanılmaktadır.
 2. İnsanlar anlamakta zorlandıkları eserlerin taydaşız olduğunu düşünür.
 3. Edebiyatın günlük hayatta nasıl kullanılacağı daima sorgulanmıştır.
 4. Edebiyatın önemi, bize yaşadıklarımızı kontrol edebilme gücü kazandırmasındadır.
 5. Edebiyat düşüncelerimizi zenginleştirdiği için pratik çözümlerden daha üstündür.

SORU23

“Edebiyat benim ne işime yarayacak?” diye soranlara her zaman rastlanmıştır. Doğrusu edebiyattan hayatta karşılaşacağımız sorunlara çözüm getirmek gibi pragmatik sonuçlar beklememek gerekir. Çünkü konunun böyle bir pratikliğe tahammülü yoktur. Edebiyatın her şeyden Önce bilincimizi değiştirdiğini söylemek bence yeterlidir.  Fakat bunun arkasından, “Peki, bilincimiz değişince ne olacak?” gibi bir soru gelirse diyecek pek bir şey yoktur. Yine de cesaretimizi toplayarak söyleyelim: Bilincimiz değişirse hayata ve kendi hayatımıza müdahale edebilme yeteneği kazanmış oluruz. Bu da bir insanın bütün hayatına yetecek, biraz da artacak kadar anlam katmasını sağlayan bir kazanç sayılmalıdır.

 1. Tartışma havası içinde yazılmıştır.
 2. Karşılaştırma yapılmıştır.
 3. Sebep-sonuç ilişkisine yer verilmiştir.
 4. Öznellik ağır basmaktadır.
 5. Kişileştirmeye başvurulmuştur.

SORU24

Kare bulmacalar bugün gazetelerin en çok rağbet gören bölümleri arasındadır. Kare bulmaca, ilk kez 1913’te New York World’un pazar eki Fun için Arthur Wynne tarafından hazırlanmıştır. Wynne; bulmacasını hazırlarken büyük babasından öğrendiği “Sihirli Kare” adlı çocuk oyunundan yararlanırııştır.19. yüzyılda basılan çocuk kitaplarında yer alan ve aynı anda hem soldan sağa hem yukarı  aşağı okunabilen kelimeleri yerlerine yerleştirmekten ibaret olan bu oyuna Wynne’ın katkısı, sözcükleri sorular sorarak buldurmak olmuştur. İlk kez 21 Aralık 1913 tarihli gazete ekinde yer alan kare bulmaca 1920lerde diğer gazetelere de yayılmış, bütün dünya basınında ilgi uyandırmıştır. Başlangıçta çok basit sorulardan oluşan kare bulmacalar gittikçe karmaşıklaşırken bulmaca kitapları da ayrıca basılmaya başlanmıştır.

 1. Kim tarafından bulunduğuna
 2. Hangi yayında kullanılmaya başlandığına
 3. Kısa şûrada yaygınlaştığına
 4. Önceleri çocukların ilgisini çektiğine
 5. Soruların zamanla zorlaştığına

SORU25

Kare bulmacalar bugün gazetelerin en çok rağbet gören bölümleri arasındadır. Kare bulmaca, ilk kez 1913’te New York World’un pazar eki Fun için Arthur Wynne tarafından hazırlanmıştır. Wynne; bulmacasını hazırlarken büyük babasından öğrendiği “Sihirli Kare” adlı çocuk oyunundan yararlanırııştır.19. yüzyılda basılan çocuk kitaplarında yer alan ve aynı anda hem soldan sağa hem yukarı  aşağı okunabilen kelimeleri yerlerine yerleştirmekten ibaret olan bu oyuna Wynne’ın katkısı, sözcükleri sorular sorarak buldurmak olmuştur. İlk kez 21 Aralık 1913 tarihli gazete ekinde yer alan kare bulmaca 1920lerde diğer gazetelere de yayılmış, bütün dünya basınında ilgi uyandırmıştır. Başlangıçta çok basit sorulardan oluşan kare bulmacalar gittikçe karmaşıklaşırken bulmaca kitapları da ayrıca basılmaya başlanmıştır.

 1. Arthur Wynne’ın dünya çapında başarısı
 2. Kara bulmacanın ortaya çıkışı
 3. Gazete ekleri ve bulmaca
 4. Geleneksel oyunlar arasında bulmaca
 5. Kare bulmaca kitapları

SORU26

Kare bulmacalar bugün gazetelerin en çok rağbet gören bölümleri arasındadır. Kare bulmaca, ilk kez 1913’te New York World’un pazar eki Fun için Arthur Wynne tarafından hazırlanmıştır. Wynne; bulmacasını hazırlarken büyük babasından öğrendiği “Sihirli Kare” adlı çocuk oyunundan yararlanırııştır.19. yüzyılda basılan çocuk kitaplarında yer alan ve aynı anda hem soldan sağa hem yukarı  aşağı okunabilen kelimeleri yerlerine yerleştirmekten ibaret olan bu oyuna Wynne’ın katkısı, sözcükleri sorular sorarak buldurmak olmuştur. İlk kez 21 Aralık 1913 tarihli gazete ekinde yer alan kare bulmaca 1920lerde diğer gazetelere de yayılmış, bütün dünya basınında ilgi uyandırmıştır. Başlangıçta çok basit sorulardan oluşan kare bulmacalar gittikçe karmaşıklaşırken bulmaca kitapları da ayrıca basılmaya başlanmıştır.

 1. Süreli yayınlar aracılığıyla sunulması
 2. Sorulardan yararlanılması
 3. Okuyucuların katkılarıyla oluşturulması
 4. Kullanılan sözcüklerin harfleri arasında uyum bulunması
 5. Farklı düzeylerde hazırlanabilmesi 

SORU27

Aynı bölümde görev yapan öğretim elemanlarından Kemal, Leyla, Mine, Nermin, Osman, Özkan’ın yılsonunda A, B ve C düzeyinde dergilerde yayımlanan makaleleri incelenmiştir. Her öğretim elemanının en az bir makalesinin bulunduğu toplam dokuz makaleye ilişkin kimi bilgiler şöyledir:

A düzeyindeki dergide yayımlanan makale sayısı, diğerlerinden daha azdır.

B düzeyi dergide yayınlanan makale sayısı üçtür.

Özkan’ın yalnızca C düzeyi dergide bir makalesi bulunmaktadır.

A düzeyi dergide makalesi yayımlanan iki kişinin C düzeyindeki dergide de makalesi bulunmaktadır.

Leyla’nın yayımlanan iki makalesinden biri B düzeyi dergidedir.

Kemal’in iki, Osman’ın bir makalesi bulunmaktadır.

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. Yalnız III
 4. I ve II
 5. II ve III 

SORU28

Aynı bölümde görev yapan öğretim elemanlarından Kemal, Leyla, Mine, Nermin, Osman, Özkan’ın yılsonunda A, B ve C düzeyinde dergilerde yayımlanan makaleleri incelenmiştir. Her öğretim elemanının en az bir makalesinin bulunduğu toplam dokuz makaleye ilişkin kimi bilgiler şöyledir:

A düzeyindeki dergide yayımlanan makale sayısı, diğerlerinden daha azdır.

B düzeyi dergide yayınlanan makale sayısı üçtür.

Özkan’ın yalnızca C düzeyi dergide bir makalesi bulunmaktadır.

A düzeyi dergide makalesi yayımlanan iki kişinin C düzeyindeki dergide de makalesi bulunmaktadır.

Leyla’nın yayımlanan iki makalesinden biri B düzeyi dergidedir.

Kemal’in iki, Osman’ın bir makalesi bulunmaktadır.

 1. Kemal’in makalelerinden biri A düzeyi dergide yayımlanmıştır.
 2. Mine’nin yayımlanan birden çok makalesi bulunmaktadır.
 3. Osman’ın makalesi C düzeyi dergide yayımlanmıştır.
 4. Leyla’nın makalelerinden biri C düzeyi dergide yayımlanmıştır.
 5. Nermin’in A düzeyi dergide yayımlanan makalesi bulunmaktadır.

SORU29

Aynı bölümde görev yapan öğretim elemanlarından Kemal, Leyla, Mine, Nermin, Osman, Özkan’ın yılsonunda A, B ve C düzeyinde dergilerde yayımlanan makaleleri incelenmiştir. Her öğretim elemanının en az bir makalesinin bulunduğu toplam dokuz makaleye ilişkin kimi bilgiler şöyledir:

A düzeyindeki dergide yayımlanan makale sayısı, diğerlerinden daha azdır.

B düzeyi dergide yayınlanan makale sayısı üçtür.

Özkan’ın yalnızca C düzeyi dergide bir makalesi bulunmaktadır.

A düzeyi dergide makalesi yayımlanan iki kişinin C düzeyindeki dergide de makalesi bulunmaktadır.

Leyla’nın yayımlanan iki makalesinden biri B düzeyi dergidedir.

Kemal’in iki, Osman’ın bir makalesi bulunmaktadır.

 1. Leyla ile Nermin’in aynı düzey dergide yayımlanan bir makalesi vardır.
 2. Mine ile Osman’ın aynı düzey dergide yayımlanan bir makalesi vardır.
 3. Kemal ile Nermin’in makaleleri aynı düzey dergide yayımlanmıştır.
 4. Mine ile Nermin’in makaleleri aynı düzey dergide yayımlanmıştır.
 5. Kemal ile Osman’ın makaleleri aynı düzey dergide yayımlanmıştır.

SORU30

Aynı bölümde görev yapan öğretim elemanlarından Kemal, Leyla, Mine, Nermin, Osman, Özkan’ın yılsonunda A, B ve C düzeyinde dergilerde yayımlanan makaleleri incelenmiştir. Her öğretim elemanının en az bir makalesinin bulunduğu toplam dokuz makaleye ilişkin kimi bilgiler şöyledir:

A düzeyindeki dergide yayımlanan makale sayısı, diğerlerinden daha azdır.

B düzeyi dergide yayınlanan makale sayısı üçtür.

Özkan’ın yalnızca C düzeyi dergide bir makalesi bulunmaktadır.

A düzeyi dergide makalesi yayımlanan iki kişinin C düzeyindeki dergide de makalesi bulunmaktadır.

Leyla’nın yayımlanan iki makalesinden biri B düzeyi dergidedir.

Kemal’in iki, Osman’ın bir makalesi bulunmaktadır.

 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir