Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / KPSS Soruları / 2016 Kasım KPSS Ortaöğretim Soruları / 2016 Kpss Ortaöğretim Coğrafya Soruları ve Cevapları

2016 Kpss Ortaöğretim Coğrafya Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


2016 Kpss Ortaöğretim Coğrafya Soruları ve Cevapları

20 Kasım 2016 yılında yapılan Kpss Ortaöğretim Coğrafya Sorularının Cevapları 

28. Yukarıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.

Bu alanlarda aşağıdaki doğal afetlerden hangisi daha sık görülmektedir?

 1. Sel ve taşkın
 2. Orman yangını
 3. Deprem
 4. Heyelan
 5. Çığ
 • Doğru cevap: A

***************

29. Türkiye’de bir meteoroloji istasyonuna ait yıllık toplam yağışın mevsimlere göre dağılışını gösteren grafikte, kış yağışlannın yaz yağışlarından daha fazla olması aşağıdakilerdcn hangisiyle ilgilidir?

 1. Denizel etkilere yakın olmasıyla
 2. Karasal etkilere yakın olmasıyla
 3. Kar şeklinde yağış almasıyla
 4. Yüksekliğin düşük olmasıyla
 5. Yağışların orografik olmasıyla
 • Doğru cevap: A

***************

30. Aşağıdaki dağların hangisinde buzul aşındırması sonucunda oluşan sirk göllerine rastlanmaz?

 1. Kaçkar
 2. Mercan
 3. Köroğlu
 4. Bolkar
 5. Karçal
 • Doğru cevap: C

***************

31. Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla olmasında etkili olan dağlar genel olarak;

kıvrılma,

kırılma,

volkanizma

ile meydana gelmişlerdir. Numaralandırılan bu etmenler, aşağıdaki dağlann hangilerinin oluşumunda daha fazla etkili olmuştur.

 • Doğru cevap: B

***************

32. Türkiye’de iki farklı yörenin bitki topluluklarının benzer özellikler göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 1. Yağış rejimi
 2. Toprak özelliği
 3. Sıcaklık koşulları
 4. Bakı koşulları
 5. Denizellik
 • Doğru cevap: D

***************

33. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’e dökülen akarsulardan biri değildir?

 1. Seyhan
 2. Ceyhan
 3. Eşen
 4. Manavgat
 5. Gönen
 • Doğru cevap: E

***************

34. Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde heyelan riski diğerlerine göre daha fazladır?

 1. I
 2. II
 3. III
 4. IV
 5. V
 • Doğru cevap: B

***************

35. “Çiftçilikle uğraşan bir ziraat mühendisiyim. Tarım yapmak için Türkiye’nin en avantajlı yerinde yaşamaktayım. Bazı alüvyal ovalar gibi bu ova da bize oldukça iyi olanaklar sunmaktadır. Yaşadığım yerde ılıman iklim şartlarının etkisiyle yılda birden fazla ürün alınır. Genellikle buğday hasadından sonra yerine mısır ve soya fasulyesi gibi tarım ürünleri ekilir. Dağlık alanlarda ise nüfusun geçim kaynağı hayvancılıktır. Başta kıl keçisi olmak üzere küçükbaş hayvancılıkla uğraşılır.”

Bu parçada sözü edilen yer, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Iğdır Ovası
 2. Bursa Ovası
 3. Harran Ovası
 4. Çukurova
 5. Isparta Ovası
 • Doğru cevap: D

***************

36. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanlann hangilerinde, arazinin engebeli yapısı nüfusun seyrek dağılışında daha fazla etkilidir?

 1. I ve II
 2. II ve III
 3. II ve IV
 4. III ve IV
 5. IV ve V
 • Doğru cevap: C

***************

37. Mevsimlik göçler, ağırlıklı olarak, tanm işçilerinin yılın belirli dönemlerinde sürekli yaşadıkları yerin dışında başka bir alana gitmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Aşağıdaki alanlann hangisi, bu göçleri daha az alan veya hiç almayan yerlerdendir?

 1. Erzurum ve Kars çevresi
 2. Şanlıurfa ve Adıyaman çevresi
 3. Adana ve Mersin çevresi
 4. Antalya ve Alanya çevresi
 5. Giresun ve Ordu çevresi
 • Doğru cevap: A

***************

38. Türkiye’nin iç kesimlerinde küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılırken kuzeydoğu kesimindeki Erzurum, Ardahan ve Ağrı üçgeninde büyükbaş hayvancılık ön plana çıkmaktadır.

Bu ön plana çıkışta diğerlerine oranla daha fazla etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 1. Yükselti ve toprak özellikleri
 2. Yerleşme ve iklim
 3. İklim ve yeryüzü şekilleri
 4. İklim ve hidrografya
 5. İklim ve tarım kültürü
 • Doğru cevap: C

***************

39. Turizmin Türidye ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amacıyla uygulanabilecek politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?

 1. Turizm sektöründe istihdamın artırılması
 2. Turistik çekiciliklerin artırılması
 3. Alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi
 4. Tanıtım ve pazarlamaya ağırlık verilmesi
 5. Hava yolu ulaşımının geliştirilmesi
 • Doğru cevap: A

***************

40. Türkiye tarımının, Cumhuriyet’in ilk yıllanndaki durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Tarımdan geçimini sağlayan insan sayısı fazladır.
 2. Tarımda gübre kullanımı yetersizdir.
 3. Birim alandan elde edilen verim düşüktür.
 4. Tarımda makine kullanımı yeterli değildir.
 5. Ticari amaçlı tanmsal faaliyetler daha yaygındır.
 • Doğru cevap: E

***************

41. Türkiye’de hâlen tanma dayalı sanayiye en fazla katkı sağlayan bölgesel kalkınma projesi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Doğu Anadolu Projesi
 2. Güneydoğu Anadolu Projesi
 3. Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişim Projesi
 4. Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi
 5. Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi
 • Doğru cevap: B

***************

42. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.

Bu alanların hangisinde ormanlar daha az yer kaplar?

 1. I
 2. II
 3. III
 4. IV
 5. V
 • Doğru cevap: D

***************

43. Türkiye’de kara yolu taşımacılığının diğer ulaşım biçimlerine göre daha gelişmiş olmasındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Tüm illerin otobanlarla birbirine bağlanmış olması
 2. Taşıtların büyük bir kısmının ülkede üretilmesi
 3. Akaryakıt istasyonlarının yol güzergâhlannda sıkça bulunması
 4. Yolcu ve yük taşımacılığı talebinin yüksek olması
 5. Araç sürücülerinin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi
 • Doğru cevap: D

***************

44. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye-Suriye sınırında yer alan sınır kapılanndan biri değildir?

 1. Cilvegözü
 2. Gürbulak
 3. Öncüpınar
 4. Akçakale
 5. Yayladağı
 • Doğru cevap: B

***************

45. Rüzgâr enerjisi potansiyeli ve işletme verimliliğine uygunluk bakımından aşağıdaki alanlardan hangisi diğerlerine göre daha olumsuz koşullara sahiptir?

 1. Gökçeada ve Bozcaada
 2. Biga Yarımadası’nın güney ve kuzey kıyıları
 3. Urla Yarımadası
 4. Bodrum ve çevresi
 5. Rize ve çevresi
 • Doğru cevap: E

***************

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir