Ana Sayfa / 2016 Kasım KPSS Ortaöğretim Soruları / 2016 Kpss Ortaöğretim Türkçe Soruları ve Cevapları

2016 Kpss Ortaöğretim Türkçe Soruları ve Cevapları


2016 Kpss Ortaöğretim Türkçe Soruları ve Cevapları

20 Kasım 2016 yılında yapılan Kpss Ortaöğretim Türkçe Sorularının Cevapları 

20 Kasım 2016 tarihinde yapılan KPSS Ortaöğretim Türkçe sorularının cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. Umarız ki iyi bir puan alıp güzel yerlere atanırsınız. 

1. İş arkadaşlarının dolduruşuna gelerek müdürüne karşı çıktı.

Bu cümlede geçen “dolduruşa gelmek” ifadesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Olumsuz yönlendirilmek
 2. ön yargısız davranmak
 3. Gereğinden fazla düşürmek
 4. Kimsenin sözüne kulak asmamak
 5. Duygusal davranmamak
 • Doğru cevap: A

***************

2. Bir romanın çok satılması, onun nitelikli okurla buluştuğu anlamına gelmez. Nitelikli okur, alacağı kitabı tamamen kendi donanımı ve zevkiyle seçen kişidir. O, medyanın tanıtımına ihtiyaç duymadan ve reklamlara aldırmadan kitap alır. Oysa bugünlerde birileri çıkıp diyor ki: Talan yazann kitabını al, o çok güzel. Herkes onu okuyor.* Ne yazık ki bazılanmız bu tür reklamların etkisinde kalarak okuyor ve herkes (eşiyor.

Bu parçada “herkesleşmek” sözüyle hangi tür bir okur kastedimektedir?

 1. Kitap okumaya fazla vakit ayıran
 2. Kitap seçiminde öznel davranan
 3. Kültürel birikimini geliştirmeyi amaçlayan
 4. Toplumun kültürel değerlerine saygı duyan
 5. Popüler kültürün tercihlerini benimseyen
 • Doğru cevap: E

***************

3. Kimi anne babalar, çocuğunun okulda başarısız olması durumunda onu tembellikle suçlayıp kardeşleriyle veya başkalarının çocuklarıyla kıyaslar. Oysa çocuğun yetenekleri — ve bunların geliştirilmesi için çalışılmalıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 1. belirlenmeli
 2. değerlendirilmeli
 3. çeşitlendirilmeli
 4. açığa çıkarılmalı
 5. keşfedilmen
 • Doğru cevap: C

***************

(I) Tokat’ta Sulusokak’a çıkarken yol üstünde göreceğiniz Gazioğlu Hanı, içinde yazmacılık yapıldığı için halk arasında elli yıldır “Yazmacılar Ham” olarak anılıyor. (II) Yazmacılık yapılan Anadolu kentleri arasında özel bir yeri olan Tokat’taki bu handa esnaf, el baskısıyla yazmalar üretmeye devam ediyor. (III) Tokat’ın ara sokaklarında ahşap kapılı, önü basamaklı eski evler, kentin hiç eskimeyen dokusunun güçlü birer simgesi olarak görülüyor. (IV) Tokat’ın meşhur kapı tokmaklarını antikacılarda görmeye alışmış gözler için Tokat sokakları cömert bir sergi alanı. (V) Burada büyüyen çocuklar ise sadece sokaklann değil aynı zamanda tarihin de bekçiliğini yapıyor gibi.

4. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmemiştir?

 1. I.
 2. II.
 3. III.
 4. IV.
 5. V.
 • Doğru cevap: A

***************

5. 12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda İstanbul’un sınırlarını aşarak 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Ankara ve İzmir’de de dopdolu programıyla izleyicileriyle buluşuyor.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Fimler Festivali kapsamında Önceki yıların aksine bu yıl İstanbul dışında da etkinlider gerçekleştirilecek.
 2. 12.İstanbul Uluslararası Bağımsız Fimler Festivali, düzenlendiği şehitlerde faildi programlarla izleyici karşısına ç kacak.
 3. 12.İstanbul Uluslararası Bağımsız Fimler Festivali, önce İstanbul sonra ise Ankara ve İzmir’deki gösterimlerle gerçekleştirilecek.
 4. 12.İstanbul Uluslararası Bağımsız Fimler Festivali, adını aldığı kentin dışında da gerçekleştirecek gösterimlerle izleyiciyle buluşacak.
 5. 12.İstanbul Uluslararası Bağımsız Fimler Festivali çerçevesinde, bu yıl aynı dönemde iki şehri kapsayan etkinlider düzenlenecek.
 • Doğru cevap: D

***************

6. (I) Uranüs en büyük üçüncü gezegendir. (II) Çapı, Dünya’nınkinin dört katıdır. (III) Dünyadan bakıldığında çıplak gözle çok zor görülür. (IV) Bu yüzden teleskop kullanmak gerekir. (V) Uranüs uzaklığı nedeniyle ancak 1781’de keşfedilebim iştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanları?

 1. I. cümlede, sıralama söz konusudur.
 2. II. cümlede, bir karşılaştırma vardır.
 3. III. cümlede, birden fazla özellik açıklanmıştır.
 4. IV. cümlede, önceki cümlenin sonucu belirtilmiştir.
 5. V. cümlede, tarihî bir bilgi verilmiştir.
 • Doğru cevap: C

***************

7. (I) Botanikte pistacia lentiscus adı verilen sakız ağacının kendine has pek çok özelliği var. (II) Her şeyden önce çok güçlü olduğu için sonbahar veya kış şartları onu etkilemiyor. (III) Yaz kış yaprağını dökmüyor, koruyor, dolayısıyla da üşümüyor. (IV) Çok seçici, öyle her iklimde ve toprakta yetişmiyor. (V) Kalabalığı sevmiyor, bir bahçede kendi başına göğe yükselmeyi tercih ediyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük yoktur?

 1. I.
 2. II.
 3. III.
 4. IV.
 5. V.
 • Doğru cevap: D

***************

8. Ahmet, geçen gün beni telaşla durdurdu.

Aşağıdakilerden hangisi öğelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle özdeştir?

 1. Ankara’dan gelen uçak, dün hava alanına bir saat geç indi.
 2. Yaşam sofrasında, çalışmayanların yeri yoktur.
 3. Kız kardeşim, dün İstanbul’dan trenle beş saatte geldi.
 4. İnsan severek çalışırsa her işi başanr, diye düşünüyorum.
 5. Bu çocuk, fırsatını bulunca seni gözünü kırpmadan üzer.
 • Doğru cevap: E

***************

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi zaman yönünden tamamlayan bir öge kullanılmamıştır?

 1. Tedaviye başlanmadan önce hastanın kilosu sabitlenmelidir.
 2. Hasta tedavi edilirken robot destekli sistemler tercih edilebilir.
 3. Tedavi tamamlandıktan sonra hastanın durumu bir süre gözlemlenir.
 4. Bazı yenilikler ilk başlarda herkes tarafından anlaşılamayabilir.
 5. Doğal tedavi yöntemleri ülkemizde yaygın olarak kullanılır.
 • Doğru cevap: E

***************

10. (I) Arkanıza yaslanıp hayal edin. (II) Çimlerde dolaşırken sırtınızı yaslayabileceğiniz, gölgesinde soluklanabileceğiniz bir çınar ağacı olsa… (III) Rengârenk yapraklanyla bir erik ağacı veya mis kokusuyla bir ıhlamur… (IV) işte tıpkı bu hayaldeki gibi bir bahçenin önündeyiz şu an. (V) Açık hava odalan arasında, sarmaşıklı kemerlerin altından geçerken bizleri selamlıyor bu ağaçlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. I. cümlede birleşik fiil kullanılmıştır.
 2. II. cümlede türemiş kelime kullanılmıştır.
 3. III. cümlede basit kelime kullanılmıştır.
 4. IV. cümlede birleşik isim kullanılmıştır.
 5. V. cümlede türemiş fiil kullanılmıştır.
 • Doğru cevap: D

***************

11. İzohips eğrilerinin özellikleri şöyledir (I) Yeryüzü şekillerinin kuş bakışı görünüşünü tasvir ederler (II) İç içe geçmiş kapalı eğrilerdir (III) Yar (IV) falez gibi yeryüzü şekillerini tam olarak gösteremezler. Dağ doruklannda nokta hâlini alırlar ki (V) bu noktalarda tepeyi işaret eder.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?

 1. I.
 2. II.
 3. III.
 4. IV.
 5. V
 • Doğru cevap: E

***************

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 1. Her şeyini yitirmişti ama sağlıklı olduğu için şükrediyordu.
 2. Salgın hastalıklar yüzünden pek çok insan hayatını kaybetti.
 3. Anne ve babalar çoğu zaman çocuklarının hatalarını affeder.
 4. Bilinçli bir vatandaş, toplumdaki değişimleri kolayca farkeder.
 5. Yağışların yol açtığı sel, bölgedeki tüm köprüleri bir gecede mahvetti.
 • Doğru cevap: D

***************

13. (I) Almanya’da, Lübeck ve Schvverin arasındaki göller yöresi son derece ilgi çekici bir yerdir. (II) Biraz şanslı bir gezgin, bu boş otlaklarda geyikleri ve deve kuşlannı bir arada gözlemleyebilir. (III) 12 yıl önce, Ratzeburger Gölü’nün kuzeyinde koruma altında bulunan Güney Amerika asıllı deve kuşlannın bir bölümü kaçtı. (IV) Günümüzde burada 40 kadar yetişkin deve kuşu, 50 kadarda geyik görmek mümkün. (V) Bu sayılar, yavrular hesaba katıldığında 100’ü aşıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

 1. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • Doğru cevap: C

***************

14. (I) Muhsin Ertuğml yaşamı boyunca iki yüzün üstünde oyun sahnelemiştir. (II) Bunlann çoğu da yenilikler içeren yorumlardır. (III) Doğu ve Batı tiyatrolarındaki her yenilik hakkında bilgisi olan sanatçı, bu yeniliklere kendi buluşlannı da katmış, yerli yapımlarda bunları başanyla denemiştir. (IV) Günümüzde tiyatro eski cazibesini yitirdiği için yenilik arayışı içine girmiştir. (V) Yüz yirmi dördüncü doğum gününü kutladığımız Muhsin Ertuğrul, Türk tiyatrosuna getirdiği yeniliklerle bizlere ışık tutmayı hâlen sürdürmektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

 1. I.
 2. II.
 3. III.
 4. IV.
 5. V.
 • Doğru cevap: D

***************

15. İletişimi kısaca, bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci olarak tanımlayabiliriz. Bu durumda pek çok etkinlik iletişim sayılacaktır. Örneğin, iki insanın karşılıklı konuşmasını iletişim sayabileceğimiz gibi arıların bal bulunan yeri birbirlerine bildirmelerini de bu çerçevede değerlendirebiliriz. Genel anlamda, iletişimin gerçekleşmesi için iki öge gereklidir. (V) Bu öğeler; iki insan, iki hayvan, iki makine veya bir insan ile bir hayvan, bir insan ile bir makine olabilir. (VI) Seçenekleri artırmak mümkündür.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

 1. I.
 2. II.
 3. III.
 4. IV.
 5. V.
 • Doğru cevap: C

***************

16. Bir kamyon, alnını irili ufaklı, yedi renk farla süslemiş, gösteri yapıyor. Yaktığı farlarla karşıdan gelenlerin gözünü alıyor. Kamyonun giriştiği bu gösteri çabası, Bayram’ı delirtmeye yetiyor. Kamyon, suyla kaplı asfaltta bulanık renkler bırakarak ilerliyor. Yolun sağında ve solunda akıl almaz bir curcunayla kaynaşan her şey tek çizgi hâlinde Bayram’ın gözlerinin iki yanından akıp geçiyor.

Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinin hangilerinden yararlanılmıştır?

 1. Öyküleyici – betimleyici
 2. Açıklayıcı – kanıtlayıcı
 3. Betimleyici – açıklayıcı
 4. Tartışmacı – öyküleyici
 5. Kanıtlayıcı – tartışmacı
 • Doğru cevap: A

***************

17. Kadercilik, genel anlamda insanın kendi hayatını kontrol altında tutma ve yönetme çabasına girmeden kendisini olayların akışına bırakması demektir. Kaderciliği kader inancıyla karıştırmamak gerekir. Kadercilik anlayışına göre, insanın başına gelecekler önceden bellidir, olacağa çare yoktur ve yazgı değiştirilemez. Kadere teslim olmak gerekir. O hâlde —.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 1. herkesin kaderi yalnızca kendisine özgüdür
 2. kaderde kişisel iradenin etkisi yoktur
 3. hayatın akışı kişinin alacağı kararlara bağlıdır
 4. kişinin sorumluluk alması tehlikeli ve risklidir
 5. kaderi belirleyen sebepler değil sonuçlardır
 • Doğru cevap: B

***************

18. Aile, hem kavram hem de kurum olarak insanlık tarihi kadar eskidir. Bir yandan insanlık tarihindeki, diğer yandan toplumların kendi tarihî seyirlerindeki gelişmelere paralel olarak aile kavramının kapsamı değişmiştir. En eski toplumlardan başlayarak yerleşik tarım toplumuna, sonra da ticaret ve sanayi toplumuna gelinceye kadar aile kavramı farklı anlam ve içerikler kazanmıştır.

Bu parçaya göre aile kurumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. Ekonomik dönüşümlerin üzerinde etkili olmuştur.
 2. Toplumların biçimlenmesinde belirgin bir rol oynamıştır.
 3. Toplumlarda görülen ilerlemelerden etkilenmiştir.
 4. Çağdaş toplumlarda, önemi giderek azalmaktadır.
 5. Tarihî dönemlerin belirlenmesinde önemli bir ölçüttür.
 • Doğru cevap: C

***************

19. Evinizde balık beslemek isteseydiniz nasıl bir akvaryum seçerdiniz? Basit bir cam fanus mu yoksa donanımlı dev bir akvaryum mu? Göz zevkinize göre yapacağınız seçim, balıklar için yaşamsal öneme sahiptir. Yapılan bir araştırmada, küçük, basit ve donanımsız akvaryumlardaki balıkların daha saldırgan oldukları gözlemlenmiş. Çeşitli nesnelerle donatılmış büyük akvaryumlarda ise balıkların diğer balıklarla kapışmak yerine enerjilerini ortamı keşfetmeye harcadıkları tespit edilmiş. Araştırma bulguları, balıkların kendilerine ait bir alana ihtiyaç duydukları gerçeğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla akvaryum alırken bu bilgiye göre seçim yapmanız balıklar açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu parçada sözü edilen araştırmanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Akvaryum ortamının balıkların davranışlarına etkisi
 2. Akvaryum ve balık türü seçiminde insanların tercihi
 3. Akvaryum ortamındaki balıkların birbiriyle iletişimi
 4. Akvaryum şartlarının balıkların beslenmesine etkisi
 5. Akvaryum hacminin balıkların algılama gücüne etkisi
 • Doğru cevap: A

***************

20. Bizans’tan bugüne kalan tek yeraltı zindanı Anemas, “işkence müzesi” hâline getirildi. Haliç’e yakın eski sur duvarlarına bitişik olan bu zindan, 14 hücreden oluşuyor. XI. yüzyılın sonlarında Bizans tahtına geçen Aleksios Komnenos’un kızı Anna’nın babasına dair yazdığı eserden öğrendiğimize göre Anemas, Arap soyundan gelen Müslüman bir askerdi. İmparatora suikast suçundan tutuklanmış, Anna’nın kendisine duyduğu ilgi sayesinde gözlerine mil çekilmekten kurtularak burada hapsedilmişti. İmparatorun inşa ettirdiği bu zindan, o zamandan beri Anemas’ın adıyla anılmaya başlandı.

Bu parçada Anemas Zindanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 1. Tarihsel açıdan taşıdığı öneme
 2. Kaç yılda tamamlandığına
 3. Kim tarafından yaptırıldığına
 4. Nerede inşa edildiğine
 5. Günümüzdeki kullanım amacına
 • Doğru cevap: B

***************

21. Pozitif bilimler alanında XVIII. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler astronomi açısından büyük önem taşır. Newton fiziği, matematik çalışmaları ve teleskop yapımındaki gelişmeler sayesinde astronomi oldukça ilerlemiştir. Bu ilerleme, Aristo felsefesine bağlı alışılagelmiş dünya görüşünün sonu olarak düşünüldüğü gibi, yepyeni felsefi ve bilimsel bakış açılarının ortaya çıkması anlamına da gelmektedir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

 1. Aristo felsefesinin, XVIII. yüzyıldaki bilimsel ilerlemelerle güç kazandığına
 2. Fizik ve matematik gibi alanlarda XVIII. yüzyılda ilerlemeler kaydedildiğine
 3. Teleskop teknolojisindeki ilerlemenin astronomi alanına etkisine
 4. XVIII. yüzyılda, bilimin yanı sıra farklı felsefi görüşlerin de geliştirildiğine
 5. Çeşitli bilim dallarındaki ilerlemelerin, astronomiye katkı sağladığına
 • Doğru cevap: A

***************

22- 23. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Çocukların gerçek ile hayalî olanı ayırt etme becerisi ileri yaşlarda gelişir. Üç yaş öncesi çocuklar için televizyonda görülen her şey gerçektir; bu yüzden televizyon yana eğilirse ekrandaki bir bardak suyun da döküleceğini zannederler. Üç yaşından sonra ise televizyondaki gerçekliğin yaşamımızdaki gerçeklikten bir ölçüde farklılık gösterdiğini anlamaya başlarlar. Dolayısıyla çocuklar özdeşim kurdukları sanal kahramanlarla yatıp kalkabilir, tıpkı o çizgi kahramanlar gibi olmak isteyebilir, onun gibi kötülerle savaşıp kavga ettikleri bir dünya kurabilir. Ancak çok fazla televizyon izleyen çocuklar, sürekli izledikleri sanal dünyada yaşamaya alışırlarsa, bu farkındalığın gelişimi gecikir ve gerçek hayata uyum sorunları yaşamaya başlarlar. Bunun trajik bir örneği sevdiği çizgi film kahramanı gibi uçacağını zannedip evlerinin üst katından atlayan çocukla ilgili haberdir. Bu trajik olay aynı zamanda bizi, çocukların dünyasını anlamaya ve gerekli önlemleri almaya sevk eden önemli bir uyarıcı olmuştur. Bir şeye atfedilen gerçeklik ne kadar fazla ise ondan etkilenmemiz de o derece fazla olacağından gerçeği ve hayali ayırt edemeyen küçük çocukların televizyondan etkilenmelerinin daha büyük boyutlarda olduğunu görebiliriz.

22. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Gerçek ile hayal dünyası arasındaki ilişkiler çocuğun hayatında büyük etkiye sahiptir.
 2. Çocukların çizgi filmlere verdiği tepkiler gerçeği algılama süreçlerini de etkiler.
 3. Çocukların televizyonu ebeveyn gözetimi altında izlemesi gelişimleri için gereklidir.
 4. Televizyon karşısında geçirilen vakit arttıkça, çocuk üzerindeki olumsuz etki artar.
 5. Çizgi filmler sayesinde ebeveynin çocuğun hayatı üzerindeki denetimi kolaylaşır.
 • Doğru cevap: A

***************

23. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

 1. Gerçek ile sanalı ayırmada tüm çocuklar aynı gelişim çizgisini mi takip eder?
 2. Çizgi film seyreden çocukları bekleyen tehlikeler neler olabilir?
 3. Çocukta gerçeklik algısının gelişmesinin yaş ile nasıl bir ilişkisi vardır?
 4. Çizgi film yapımcıları çocuğun gelişim sürecini ne kadar dikkate almaktadır?
 5. Çocuğun benimsediği kahramanlarla özdeşim kurmasının sonuçları neler olabilir?
 • Doğru cevap: D

***************

24.- 26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Bir coğrafyacıya “Ada nedir?” diye sorduğunuzda nasıl bir cevap alırsınız? Coğrafi konumu, yüzey şekilleri, yüz ölçümü, nüfusu ve iklimi incelenen, her yanı suyla çevrili olan kara parçasıdır ada onun için. Peki, bir yazar için adanın anlamı nedir? Yazar, öncelikle ada diye tanımlanan yer biçiminin doğal yapısında bulunan birtakım özelliklere, bu özelliklerin kendisine sağlayacağı anlatım imkânlarına ilgi duyar. Mesela bütün adalarda dışarıdan ayrılmış, kendiyle sınırlanmış olma hâli vardır. Her ada, bir bakıma bütünden ayrılmış, dünyayı veya ana karayı uzağında, dışında bırakmıştır. Adada yaşayan bir kimse için dört bir yanını çepeçevre kuşatan denizlerin ötesindeki dünya, “d işarı “dır. Ada-dünya ilişkisinde göze çarpan bu içeri-dişarı karşıtlığı bütün adalar için geçerlidir. Çünkü her ada, alabildiğine geniş, sonsuz, karmaşık dış dünya ile karşılaştırıldığında, sınırları belli olan bir yaşama alanıdır. Yazarda ada dendiği zaman kendini bu yaşam alanının içinde bulur.

24. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Edebiyatta ada kavramı daha çok soyut nitelikleriyle öne çıkar.
 2. Ada, ortak bir tanım üzerinde uzlaşılamayan kavramların başında gelir.
 3. Edebiyat ile bilim zaman zaman birbiriyle çelişen kavramlar kullanır.
 4. Edebiyat, ele aldığı kavramları okura sunarken gerçeklikten uzaklaştırır.
 5. Kavramlara yüklenen anlamlar bakış açısına göre değişkenlik gösterir.
 • Doğru cevap: E

***************

25. Bu parçada sözü edilen yazara göre ada kavramının temel niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Çağrışım alanlarının sınırlılığı
 2. Gerçekliği yansıtmadaki yetersizliği
 3. Dış dünyadan yalıtlmışlığı
 4. Anlamının değişmezliği
 5. Tanımlanmasının zorluğu
 • Doğru cevap: C

***************

26. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. örneklemeye yer verilmiştir.
 2. Karşılaştırma yapılmıştır.
 3. Tanımlamaya başvurulmuştur.
 4. Genellemelere başvurulmuştur.
 5. Benzetmelerden yararlanılmıştır.
 • Doğru cevap: E

***************

27.-30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

27. Üç katlı bir apartmanın her katında ikişer daire bulunmaktadır. Avcı, Bakır, Cevizci, Duman, Ekici ve Fırtına ailelerinin oturduğu dairelere ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:

 • Her dairede yalnızca bir aile oturmaktadır.
 • Avcı ailesi en üst kat olan üçüncü katta oturmaktadır.
 • Cevizci ailesi, Ekici ailesinin üstündeki katlardan birinde oturmaktadır.
 • Fırtına ailesi, Cevizci ailesinin üstündeki katlardan birinde oturmaktadır.

Buna göre Bakır ailesi

birinci,

ikinci,

üçüncü

katlardan hangilerinde oturuyor olabilir?

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. Yalnız III
 4. Yalnız I ve II
 5. II ve III
 • Doğru cevap: D

***************

28. Aşağıdaki ailelerden hangileri aynı katta oturuyor olamaz?

 1. Avcı ve Fırtına
 2. Bakır ve Cevizci
 3. Bakır ve Duman
 4. Bakır ve Ekici
 5. Duman ve Ekici
 • Doğru cevap: C

***************

29. Her kattan bir ailenin katılımıyla apartman yönetim kurulu oluşturulmuştur.

Buna göre yönetim kurulundaki aileler aşağıdakilerden hangileri olabilir?

 1. Avcı, Duman ve Fırtına
 2. Bakır, Cevizci ve Ekici
 3. Bakır, Duman ve Ekici
 4. Cevizci, Duman ve Ekici
 5. Duman, Ekici ve Fırtına
 • Doğru cevap: E

***************

30. Cevizci ve Duman ailelerinin aynı katta oturduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Bakır ailesi birinci katta oturmaktadır.
 2. Ekici ailesi ikinci katta oturmaktadır.
 3. Fırtına ailesi ikinci katta oturmaktadır.
 4. Bakır ve Ekici aileleri farklı katlarda oturmaktadır.
 5. Avcı ve Fırtına aileleri farklı katlarda oturmaktadır.
 • Doğru cevap: A

***************Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir