Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

2016 Ygs Matematik Soruları ve Cevapları

2016 Ygs Fizik Soruları ve Cevapları

Ana Sayfa / YGS Soruları / 2016 Ygs Coğrafya Soruları ve Cevapları

2016 Ygs Coğrafya Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


2016 Ygs Coğrafya Soruları ve Cevapları

13 Mart 2016 yılında yapılan Ygs Coğrafya Sorularının Cevapları

2016 Ygs Coğrafya Soru 1

Bu haritada aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?

A) Boyun B) Vadi    C) Delta     D)Sırt     E) Yamaç

17. Aynı paralel dairesi üzerindeki noktaların sıcaklıkları, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak, beklenen sıcaklık derecelerine uymayabilir. Bu tür sapmalara “anomali” denir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu anomaliyi ortaya çıkaran etmenlerden biri değildir?

A) Bakı B) Ekvatora yakınlık C) Yükselti D) Okyanus akıntıları E) Karasallık


2016 Ygs Coğrafya Soru 18 2016 Ygs Coğrafya Soru 19 2016 Ygs Coğrafya Soru 20


21.

I. Doğum oranı az ve çocuk nüfus oranı çok düşüktür.

II. Çalışan nüfus oranı fazla ve bağımlı nüfus oranı düşüktür.

III.  Ortalama yaşam süresi kısa ve yaşlı nüfus oranı düşüktür.

Yukarıdakilerden hangileri, gelişmiş bir ülkenin nüfus özellikleri arasında yer alır?

A) Yalnız I        B) Yalnız  II       C) Yalnız  III      D) I ve II     E) II  ve III

*********************************

22. Bir bölgenin iklim özellikleri ile bu bölgedeki bitki örtüsü arasında yakın bir ilişki vardır. Karasal iklimin en büyük özelliği, yaz-kış ve gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması, kışlann çok soğuk geçmesi ve kar yağışının fazla olmasıdır.

Türkiye’de bu iklimin egemen olduğu alanlarda aşağıdaki bitkilerden hangisinin yetişmesi beklenmez?

A) Karaçam B) Meşe C) Ardıç D) Sığla E) Kavak

*********************************

23. Türkiye’de birçok yerleşmenin kuruluş yeri ile adı arasında bir bağlantı bulunmaktadır, örneğin, Uzunköprü. Vezirköprü, Taşköprü gibi akarsulann doğrudan doğruya köprüler vasıtasıyla gcçilcbıldiği yerlerde kurulmuş yerleşmeler olduğu gibi, Yolüstü, Yolveren, Dörtyol gibi konaklama amacı ile kurulmuş yerleşmeler de bulunmaktadır.

Bu yerleşmelerin kuruluşu ve gelişiminde aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazladır?

A) Tarım       B) Ulaşım      C) Hayvancılık         D) Ticaret          E) Su temini

*********************************

24. Günümüz dünyasında bazı ülkeler askerî, ekonomik ve siyasal anlamda iş birliği yaparak bazı örgütlerin kurulmasını sağlamıştır. Bu örgütlerin amacı, üye ülkelerin çıkarlarını korumak veya ekonomik etkinliklerini artırmaktır.

Bu amaçlarla kurulmuş örgütler içerisinde yeni ülkelerin katılımı ile sınırları en değişken olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Birliği

B) Körfez İş Birliği Konseyi

C) Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü

D) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birliği

E) Petrol İhraç Eden Ülkeler örgütü

2016 Ygs Coğrafya Soru 25

*********************************

26. Özellikle teknolojik gelişmenin yoğun olmadığı ve gelişmemiş olarak nitelendirilen bölgelerde doğal çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi çok daha belirgindir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek gösterilemez?

A) Afrika’nın bazı bölgelerinde göçebe toplayıcılığın hâlâ yapılması

B) Sahra Afrikasında insanların ulaşım için deve kullanması

C) Moğolistan platolarında göçebe hayvancılığın yaygın olması

D) Sibirya’da insanların hayvanları kürk ve derisi için avlaması

E) Antarktika’da bazı istasyonlarda insanların yaşaması

*********************************

 Sel ve taşkınlar

 Depremler

 Çığlar

 Volkanik patlamalar

27. Yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin meydana gelmesinde, doğrudan veya dolaylı olarak insan etkisinden söz edilebilir?

A) I ve II    B) I ve III      C) II  ve  III   D) II ve IV  E) III ve IV

2016 Ygs Coğrafya Sorularının Cevapları

16.A  17.B  18.E  19.C  20.E  21.D  22.D  23.B  24.A  25.D  26.E  27.B

*********************************

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir