Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Teog / 2016 Kasım Ayı Teog Soruları / 23 Kasım 2016 Teog Türkçe Soruları ve Cevapları
23 Kasım 2016 Teog Türkçe Cevapları

23 Kasım 2016 Teog Türkçe Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


23 Kasım 2016 Teog Türkçe Soruları ve Cevapları

23 Kasım 2016 tarihinde yapılan Teog Türkçe sorularının cevapları:

1. Düşünce şüpheyle başlar, kendisine zıt olan­larla gelişir; bu yüzden zıt düşüncelere kulakla­rımızı tıkamak, düşünce ufkumuzu yok eder.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle an­lamca çelişir?

 1. Farklı görüşler, düşüncenin olgunlaşmasını sağlar.
 2. Düşüncelerine körü körüne bağlananlar yenileşmeye kapalıdırlar.
 3. Gelişime açık olmak için sabit fikirlerden sakınma gerekir.
 4. Karşıt görüşler ilerlemenin önündeki en büyük engeldir.
 • Doğru cevap: D

***************

I. Bana verdiğin kitabı metroda unutmuşum.

II. Yoğunluktan dolayı kitap okumayı da unuttuk.

III. Şimdiye kadar biz senin ne haylazlıklarını unuttuk.

2. “Unutmak” kelimesi, numaralanmış cümle­lerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır?

 1. Hatırlamamak
 2. Bağışlamak
 3. Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
 4. Bir şeyi yapamaz duruma gelmek
 • Doğru cevap: B

***************

(I) Ömründe hiç olmadığı kadar bitkindi. (II) Yor­gunluktan neredeyse bir adım sonra yere düşüp oracıkta uyuyacaktı. (III) Attığı her adımda düşmemek için kendisini biraz daha zorluyordu. (IV) Ama ayakları birbirine dolaşıyor, sağa sola yalpalıyordu.

3. Bu metinde numaralanmış cümlelerin han­gisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

 1. I.
 2. II.
 3. III.
 4. IV.
 • Doğru cevap: C

***************

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt an­lamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?

A) Hapsolmuş bir şafak gibi derinde

Zamana gülecek hüznün ve neşen

B) İnsan yaşamaktan bıkar, usanır,

Hülyaya dalmaktan usanmaz.

C) Biri hareketsiz, cansız yatıyor;

Birinin dinmeyen gözyaşları var.

D) Nasıl hatırlamazsın o türküyü

Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü

 • Doğru cevap: A

***************

5. Picasso her dalından başka bir meyve sarkan büyük bir ressamdı, öğleye kadar portre; öğleden sonra beş gözlü, dokuz kollu bir insan resmi çizerdi. Ertesi gün çini fırınının başında çalışırdı. Sonraki gün heykel yontardı.

Bu metindeki altı çizili sözle Picasso’nun hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 1. Alışılmadık resimler çizmesi
 2. Dünyaca tanınması
 3. Diğer sanatçıları etkilemesi
 4. Farklı sanat dallarında eser vermesi
 • Doğru cevap: D

***************

6. Dünya medeniyet tarihinin en eski ve ge­lişmiş medeniyetlerinden biri olan Hititlerin, Anadolu’nun bağrında bıraktığı eserler hâlâ görkemini korumaktadır.

Bu cümleden “Hititler” ile ilgili aşağıdaki yar­gılardan hangisi kesin olarak çıkarılır?

 1. Anadolu ya nereden geldikleri bilinmektedir.
 2. Anadolu tarihinin bilinen ilk uyarlığıdır.
 3. Anadolu’nun kültürel varlığına katkı sağla­mışlardır.
 4. Bıraktıkları eserler, dünyadaki uygarlıklar üzerinde belirleyici olmuştur.
 • Doğru cevap: C

***************

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 1. Tıp dergisini alıp bir kaç makale okudu
 2. Orhan Kemal, 15 Eylül 1914’te dünyaya gelmiştir.
 3. Bu çiçekler yalnızca dağ eteklerinde yetişir
 4. Son yıllarda THY’nin yolcu sayısı çok arttı.
 • Doğru cevap: A

***************

8. Bir giysiyi dikmek için terzilerin yaptığı pek çok iş var () ölçü almak, kalıp çıkarmak, kumaşları kesmek () Bu nedenle terzilere dikiş makinesi, ütü, metre, makas gibi aletler () kumaş, iplik, düğme gibi malzemeler gereklidir ()

Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktala­ma işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

 • Doğru cevap: B

***************

9. Tanımadığımız bir dünyaya uyandık. Böyle miydik dün sabah? İğne deliğinden sızan ışın­lar bir ışıldak keskinliğiyle doldurmuştu odayı Oysa her şeyin rengi çekilmiş bugün. Karşıki terasın kızıl tentesi solmuş, yandaki evin yeşil camları donuk. Bir kamp çadırı var sanki üzeri­mizde. Yamalı yer yer, kül rengi. Denize moloz dökülmüş sanki.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Kişileştirmeye başvurulmuştur.
 2. Karşılaştırma yapılmıştır.
 3. Benzetmeye yer verilmiştir.
 4. Betimlemeden yararlanılmıştır.
 • Doğru cevap: C

***************

10. Hayat tren gibidir, geçip gider. Ama bazen de tren; sen hiç yokmuşsun, isteklerin, hayalle­rin hiç var olmamış gibi geçip gitmesin diye raylara oturur ve kesersin trenin yolunu. İşte şu sıralar okuduğum kitap böyle bir direnişin hikâyesi. Aynı zamanda mahalle yaşamının, komşulukların, anılara ve geleceğe sahip çık­manın hikâyesi.

Bu metinde sözü edilen eserin hangi yönü üzerinde durulmuştur?

 1. Üslubu
 2. İçeriği
 3. Hedeflediği kitle
 4. Yazılış süreci
 • Doğru cevap: B

***************

11. (I) Çocuk kitaplarının eğitici olması gerektiğim düşünenler, çocukların sevdiği kitapların büyük bir kısmını saçma sapanlıkla suçluyor. (II) Oysa öncelikli dan ne tür olursa olsun çocuğun bir kitabı isteyerek ve zevkle okuması, “O yazarın başka kitabı var mı?” diye merak etmesidir.(III) Ancak birisi çıkıp ona “Niye saçma sapan kitaplar okuyorsun?” diyerek onun kitap okuma sevgisini baltalıyor. (IV) Bu tür yanlış söylemler ancak “Çocuğu Kitap Okumaktan Soğutmanın On Yolu” isimli bir makalede yer alabilir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. I. cümlede bazı kişilerin, eğitici olmayan çocuk kitapların gereksiz gördüğü dile getirilmiştir.
 2. II. cümlede asıl önemli olanın çocukların kitap okuması olduğu belirtilmiştir.
 3. III. cümlede çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırma yolları üzerinde durulmuştur.
 4. IV.cümlede yanlış yaklaşımların, çocukları kitap okumaktan uzaklaştıracağı anlatılmıştır.
 • Doğru cevap: C

***************

12. Babası Dacat Bey’in ecza deposu vardır, gayet varlıklı bir ailede büyür Ara Güler. Pangaltı Lisesi. Galatasaray Lisesi, ardından da Ermeni Lisesine gider. Ancak babası kendisi­nin hayal ettiği gibi onun doktor ya da eczacı olmayacağını anlamıştır. Çünkü Ara Güler en çok sinemaya ilgi duyar. Babasının yılbaşında hediye ettiği film gösterme makinesiyle yazlık evlerinin alt katını sinema salonuna dönüştü­rür. Arkadaşlarını toplar, onlara bedava film izletir. Tek sorunu makinesinin, filmleri sessiz oynatmasıdır.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinden han­gisine örnektir?

 1. Anıya
 2. Günlüğe
 3. Biyografiye
 4. Otobiyografiye
 • Doğru cevap: C

***************

13. (I) Ülkemizde kuşkusuz iyi denemecilerimiz yetişti. (II) Türkçenin bütün tatlarım veren do­yumsuz denemeler yazıldı. (III) Buna karşılık öyle zamanlar oldu ki herhangi bir türe dâhil edilemeyen melez yazılar, deneme diye oku­run önüne sürüldü. (IV) Kimileri denemenin, içi boş yani fikirsiz ve süslü yazılar olduğunu zannetti. (V) Bu yüzden deneme kitapları, çoğu zaman edebiyat eseri sayılmadı.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangi­sinden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir?

 1. II
 2. III
 3. IV
 4. V 
 • Doğru cevap: B

***************

14. Ben İstanbul şarkılarıyla büyüdüm. Dedem ud çalar, ninem şarkı söylerdi. “Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur.” derdi mesela, ben o yağmurla ıslanırdım. “Gel ey denizin nazlı kızı!” derdi, denizden çıkıp geliveren nazlı bir kız olurdum.

Bu metinde yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Dedesi ve ninesinin sanata ilgi duyduğu
 2. Kendisini İstanbul şarkılarıyla bütünleştirdiği
 3. Kendisinin, İstanbul şarkılarını sürekli tek­rarladığı
 4. Dedesi ve ninesinin, İstanbul şarkılarını çok sevdiği
 • Doğru cevap: B

***************

15. (I) Yıllarca yaşadığım kasabadan ayrılmak için istasyona geldim. (II) Kasabadan yarım saat uzakta, sık bir ağaçlık arasında kaybolmuş küçük bir istasyon… (III) Neredeyse karşı te­pelerde tan atacak. (IV) Bir tren, tiz düdüğüyle karanlığı yırtarak istasyona yanaşıyor.

Bu metinde numaralanmış cümlelerde hikâye unsurlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. I.cümle bir olayı ifade etmektedir
 2. II.cümlede mekân betimlenmektedir.
 3. III.cümlede zaman bildirilmektedir.
 4. IV.cümlede kişi belirtilmektedir.
 • Doğru cevap: D

***************

16. Sanatı tarif edecek olsam “Oyundur.” derim ama bir kişiyle oynanan en güç. en belalı, en tatlı, en güzel oyun. Bir oyun ki sahnesi dün­yanın her yerindedir. Bir oyun ki sahnesinde her zaman tek kişi; seyirciler arasında gelmiş, geçmiş ve gelecek nesiller bulunmaktadır. Bir oyun ki su ile ekmeğin yanı başında yerini alır

Bu metinden sanat’ ile ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

 1. Güzelliği ve faydası kişiden kişiye değişir.
 2. Dinleyicisi, izleyicisi tüm insaftır.
 3. İnsan için temel ihtiyaç maddeleri kadar önemlidir.
 4. Hem kendi çağına hem de sonraki çağlara seslenir.
 • Doğru cevap: A

***************

17. Bir otomobil kazası düşünelim. Kazayı kaldı­rımda yürüyen dört kişi, bir polis, tesadüfen oradan geçen bir kameraman ve kazanın olduğu yerin üstünde uçan bir helikopter pilotu görmüş olsun. Böyle bir olayı yedi ayrı bakış açısıyla aktarmak mümkündür. Kazayı gören bu kişilerin anlattıkları birbirinden farklı olacak­tır. —

Bu metnin sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 1. Burada olduğu gibi hikâyeci de olayları daha canlı anlatmayı bilmelidir.
 2. Hikâyeci ise tüm bunların dışındadır, o sadece ele alacağı konuya odaklanır.
 3. Hikâyede de durum böyledir, aynı konuyu her hikâyeci kendi gözünden anlatır.
 4. Hikâyeci de kendi kafasında bir dünya çizer; bu dünyada istediği kahramana can verir, istediğini öldürür.
 • Doğru cevap: C

***************

18. Yazar doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları canlı bir atmosferde anlatmış.

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir.

 1. Özne – Yer Tamlayıcısı – Zarf Tamlayıcısı – Yüklem
 2. Özne – Nesne – Zarf Tamlayıcısı – Yüklem
 3. Nesne – Zar Tamlayıcısı – Yer Tamlayıcısı – Yüklem
 4. Yer Tamlayıcısı – Nesne – Yer Tamlayıcısı – Yüklem 
 • Doğru cevap: B

***************

19. Numaralanmış cümlelerden hangilerinin öge dizilişi aynıdır.

 • Ay’ın atmosferi gündüz vakti mavi gözüküyor.
 • Uluslararası tenis federasyonu her sene dört büyük tenis turnuvası düzenliyor
 • Mısırlılar Keops Piramidi’ni yaparken 2.5 milyon parça taş kullanmıştır.
 • CD kutularını kullanarak evinizde saksı yapabilirsiniz.
 1. I ve III
 2. I ve IV.
 3. II. ve III.
 4. ve IV.
 • Doğru cevap: C

***************

20. (I) Yatağımdan doğruldum ve çatlamış dudak­larımı dilimle ıslattım. (II) Masadan, içi yarısına kadar dolu bardağı alıp üç dört yudum su içtim. (III) Pencereden sızan gün ışığı içimi mutluluk­la doldurdu. (IV) Dudaklarımdaki gülümseme tüm yüzüme yayıldı.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin han­gilerinde aynı tür fiilimsi kullanılmıştır.

 1. I ve III.
 2. I ve IV.
 3. II ve III.
 4. II ve IV
 • Doğru cevap: A

***************

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir