Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

23 Kasım 2016 Teog Türkçe Soruları ve Cevapları

Ana Sayfa / Teog / 2016 Kasım Ayı Teog Soruları / 24 Kasım 2016 Teog Fen Bilimleri Soruları ve Cevapları
24 Kasım 2016 Teog Fen VE Teknoloji Soruları ve Cevapları

24 Kasım 2016 Teog Fen Bilimleri Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


24 Kasım 2016 Teog Fen Bilimleri Soruları ve Cevapları

24 Kasım 2016 tarihinde yapılan Teog Fen Bilimleri sorularının cevapları:

24 Kasım 2016 Teog Fen VE Teknoloji Soruları ve Cevapları

İkili sarmaldır yapım.

Kromozomlardır yerim.

Hücre bölünmeden önce kendimi eşlerim,

Bir fosfor, bir şeker, bir de II organik bazdan oluşur yapım.

Organik bazlardan hangisini içerirsem onunla anılır adım.

1. I ve II numaralı şiirlerde özellikleri anlatılan yapılar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

B) I DNA  — II Nükleotid

 • Doğru cevapB

***************

2. öğretmen, öğrencilerden anlattığı konuya örnek vermelerini istemiştir.

Öğrencilerin bu konuyla ilgili verdikleri örnekler doğru olduğuna göre öğretmenin anlattığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Mitozun büyüme ve gelişmeyle ilişkisi
 2. Mayozun üremeyle ilişkisi
 3. Canlıların üremesi
 4. Eşeyli üreme
 • Doğru cevap: A

***************

3. Bir öğretmen sınıfa hücre bölünmelerinin dört farklı evresine ait posterler getirmiş ve öğrenci­lerden mitoza ait olanları seçmelerini istemiştir.

Buna göre öğrencilerin numaralanmış pos­terlerden hangisini seçmeleri beklenmez?

 1. I
 2. II
 3. III
 4. IV
 • Doğru cevap: C

***************

4. Canlılardaki hücre bölünmesinin iki farklı tipi numaralanmış modellerle gösterilmiştir.

Bu bölünme tipleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. I deki bölünmeyle bazı canlılar üreyebilir.
 2. I deki bölünmeyle vücutta onarım sağlanabilir
 3. II deki bölünme tipi eşeyli üreyen canlılarda görülür.
 4. II’deki bölünme sonunda oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinin aynısıdır.
 • Doğru cevap: D

***************

5. İnsanda sperm ana hücresinde ve zigottaki kromozom sayısı aşağıdakileri hangisinde doğru verilmiştir?

Sperm Hücresi n Zigot 2n

 • Doğru cevap: C

***************

6.  Bir grup öğrenci ergenlik döneminde bireylerde görülen değişimlerle ilgili aşağıdaki numaralan­mış afişleri hazırlıyor.

I. Yumurta oluşumu başlaması, Âdet görme, Vücut hatlarının belginleşmesi

 II. Sakal bıyık çıkması, Sperm oluşumu başlaması Sesin kalınlaşması

III. Utangaçlığın artması, Duygusal dalgalanmalar, Kendini yalnız hissetme

IV. Sivilce oluşumu, Boy ve kilo artışı, Koltuk altı vb bölgelerin kıllanması.

Numaralanmış afişlerin hangileri hem kız hem de erkek bireylerde görülen değişim­lerle ilgilidir?

 1. Yalnız I
 2. Yalnız IV
 3. II ve III
 4. III ve IV
 • Doğru cevap: D

***************

7. Şekilde İnsandaki dişi üreme yapı ve organları gösterilmiştir.

Bu şekildeki numaralanmış bölümler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 1. I. dişi üreme hücresinin oluştuğu bölümdür.
 2. II. Döllenmenin meydana geldiği bölümdür.
 3. III. dişi üreme organının dışarıya açıldığı bölümdür.
 4. IV. yumurtayı döl yatağına taşıyan bölümdür.
 • Doğru cevap: D

***************

8. Ergenlik döneminde yapılması gerekenlerle ilgili olarak öğrenciler önerilerini aşağıdaki gibi ifade etmişlerdir:

Bu öğrencilerden hangilerinin önerileri doğrudur?

Gönül ve Mert

 • Doğru cevap: C

***************

9. Anne adayı olduğunu öğrenen Nilgün Hanım, kanındaki embriyonun sağlıklı gelişmesi için alınması gereken tedbirleri doktoruna danışmaya karar verir.

Aşağıdakilerin hangisi doktorun Nilgün Hanım’a vereceği tavsiyelerden biri olamaz?

 1. Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi maddelerden r kesinlikle uzak durmalısın.
 2. Her türlü sağlık probleminde ilaç kullanmalısın.
 3. Fiziksel aktivitelerine dikkat etmelisin.
 4. Sağlıklı ve dengeli beslenmelisin.
 • Doğru cevap: B

***************

10. Bir öğrenci, insanın gelişimine ait verilen şemayı inceliyor.

Bu şemaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. I. evrede döllenme gerçekleşir
 2. II. evrede mayoz gerçekleşir.
 3. III. evre normal olarak yaklaşık 9 ay sürer
 4. III. evrede mitoz bölünmeler gerçekleşir. 
 • Doğru cevap: B

***************

11. Üzerinde kuvvet, yük ve destek noktalan gösterilmiş olan basit makinelerin amaçlarına uygun kullanımı şekillerdeki gibidir.

Buna göre hangi basit makinelerin üzerindek kuvvet, yük ve destek noktalan yanlış gösterilmiştir?

 1. Yalnız makasın
 2. Yalnız el arabasının
 3. Maşa ve el arabasının
 4. Maşa, el arabası ve makasın
 • Doğru cevap: A

***************

12. Aşağıda bazı kaldıraç örnekleri verilmiştir.

Bu kaldıraçların hangilerinde kuvvetten ka­zanç vardır? (Kaldıraç çubukları özdeş ve eşit bölmeli olup ağırlıkları önemsenmeyecektir.)

 1. Yalnız I
 2. Yalnız III
 3. I ve II
 4. II ve III
 • Doğru cevap: B

***************

13. Ahmet Ayşe’yi taşımak için el arabasını şekil­deki gibi kaldırıyor.

Ayşe el arabasında aşağıdaki durumlann hangisindeki gibi oturursa, Ahmet Ayşe’yi diğer durumlardakine göre daha az kuvvet uygulayarak kaldırabilir?

 1. Mümkün olduğu kadar tekere yakın
 2. Ahmet’in tuttuğu yer ile tekerin tam ortasına
 3. Mümkün olduğu kadar Ahmet’in tuttuğu yere yakın
 4. Arabanın herhangi bir yerine oturması uygulanan kuvveti değiştirmez.
 • Doğru cevap: A

***************

14. Bir fındık kıracağı kullanarak fındıkların kırılmasını isteyen öğretmen öğrencilerine “Siz olsaydınız fındık kıracağını aynı yerden tutarak K ve L şekil­lerinden hangisindeki gibi kırardınız? diye sorar.

Öğrenciler:

I. K’yi tercih ederdim. Çünkü kuvvetten ka­zanç L’ye göre daha fazladır.

II. L’yi tercih ederdim. Çünkü yük kolu K’ye göre daha kısadır.

III. L’yi tercih ederdim. Çünkü kazanç K’ye göre daha fazladır.

cevaplarını veririrler.

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. Yalnız III
 4. II ve III
 • Doğru cevap: A

***************

15.  Birer basit makine olan; hareketli makara, tornavida ve el arabası şekillerde verilmiştir.

Bu basit makineler amaçlarına uygun kullanıldıklarında,

I. Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirmek

II. Yoldan kazanç sağlamak

III. Kuvvetten kazanç sağlamak

faydalarından hangileri ortaktır?

(Makara ve ipin ağırlığı ile sürtünmeler önemsenmeyecektir.)

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. Yalnız III
 4. I. ve II.
 • Doğru cevap: C

***************

16. Öğrenciler kutuyu belli bir yüksekliğe çıkarmak için şekildeki gibi düzenek tasarlamışlardır.

Bu düzenekte kuvvet kazancını arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

(Kaldıraç çubuğu eşit bölmeli olup ağırlığı önemsenmeyecektir.)

 1. Destek K noktasına yerleştirilmelidir.
 2. İp, L noktasından alınıp K noktasına bağlanmalıdır.
 3. Silindirin döndürme kolunun uzunluğu bağlanmalıdır.
 4. İp, L noktasından alınıp M noktasına bağlanmalıdır.
 • Doğru cevap: D

***************

17. Bir öğrenci, aynı sandığı şekildeki gibi havada asılı tutup dinamometrenin gösterdiği değerleri okuyor.

Makaralar ve iplerin ağırlıkları ile sürtünmeler önemsenmediğine göre;

I. K düzeneğinde dinamometreden okunan değer. L düzeneğindeki dinamometreden okunan değerden daha küçüktür.

II. L düzeneğinde kuvvetten kazanç yoktur.

III. L düzeneğinde dinamometreden okunan değer sandığın ağırlığından küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

 1. Yalnız I
 2. I ve II
 3. II ve III
 4. I. , II ve III
 • Doğru cevap: B

***************

18. Mehmet, kaldırarak kamyona yüklemeye kuvve­tinin yetmediği kutuyu şekildeki gibi eğik düzlem üzerinde iterek yüklemiştir.

Mehmet’in kullanmış olduğu bu düzenekle ilgili olarak,

I. Kuvvetten kazanç sağlanmıştır.

II. Yoldan kazanç. sağlanmıştır.

III. İş kolaylığı sağlanmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur.

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. I ve III
 4. I, II. ve III
 • Doğru cevap: C

***************

19.  Bir inşaat firması çalışanları, içinde tuğla bulu- 20. nan sandığı en az kuvvetle eğik düzlemde ite­rek şekildeki duvarın üzerine çıkarmak istiyor.

Buna göre firma çalışanları aşağıdaki eğik düzlemlerden hangisini kullanmalıdır?

(Sürtünmeler önemsenmeyecektir.)

 • Doğru cevap: D

***************

Bir Öğrenci, rüzgâr gülü ve ipler kullanarak kuyudan

Bir Öğrenci, rüzgâr gülü ve ipler Kullanarak kuyudan su çıkarmak için tasarladığı şekildeki basit makine sistemini sınıfa getiriyor. Rüzgâr gülü döndüğünde içinde su bulunan kovanın yukarı doğru hareket ettiği görülüyor.

Bu sistemle ilgili bazı öğrenciler aşağıdaki yorumlan yapıyor:

Ömer: Sistemde kasnak vardır.

Fatma: Sistemde sabit makara ve hareketli makara vardır.

Mehmet : Sistemde kuyudan su çekerken işten kazanç sağlanır.

20. Ömer, Fatma ve Mehmet’in ifadelerinden hangileri doğrudur?

 1. Yalnız Ömer
 2. Yalnız Fatma
 3. Ömer ve Fatma
 4. Ömer, Fatma ve Mehmet
 • Doğru cevap: C

***************

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir