Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

25 Kasım 2015 8. Sınıf Teog Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları

Ana Sayfa / Teog / 2015 Kasım Ayı Teog / 25 Kasım 2015 8. Sınıf Teog Türkçe Soruları ve Cevapları

25 Kasım 2015 8. Sınıf Teog Türkçe Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime­lerden hangisi karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

Türkçe 1

 

2. Sanatçılığın pek çok zor tarafı var. Fakat son günlerde zihnimi kurcalayan bir başka noktası da kendini tekrar etmek gibi bir yanının olması. Altı çizili deyimin bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Canını sıkmak

B) Sürekli düşündürmek

C) Çok üzülmek

D) Kararsız bırakmak

 

3. Yayınevimizin ………………. kitapları arasında geçmişi­mizdeki derin bir yaraya parmak basan bu eser var.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle farklı bir anlam kazanır?

A) öne çıkan

B)  kalbe dokunan

C) göze çarpan

D) dikkat çeken

 

4.  (I) Sıcak temmuz güneşi, Ömer Dayı’nın alnındaki terleri çoğaltıyordu. (II) Ömer Dayı, sabahtan beri tarlasında buğday yoluyordu. (III) Elindeki orağa güneş vurdukça ışığı gözle­rini kamaştırıyordu. (IV) Arada sırada öfkelene­rek doğruluyor, bıkkın bir şekilde geriniyor ve belini kütürdetiyordu.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir nitelik taşır?

A) I         B) II        C) III         D) IV

 

5)  (I) Şile’den taşınma hazırlığı devam ederken bugün bazı kitapları, dergileri evde yer yok diye başkalarına gönderdim. (II) İlk öğretmenlik yılımdan hatta lise yıllarımdan bugüne kadar biriktirdiğim gazete sayfalarını, okul evrakları­nı, ders defterlerimi imha ettim. (III) Resmen hafızamın bir kısmını oluşturan kayıtları yok ettim. (IV) Nasıl bir duygu içinde bunları yaptı­ğımı bilmiyorum.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin han­gisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A) I         B) II        C) III         D) IV

 

6)  Cebeci İstasyonu’nda bir tren Nefes nefese soluyordu.

Gerilmiş bir keman teli gibiydik.

Ankara Kalesi’nde bir eski çalar saat

Bilmem kaçı vuruyordu.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?

A) Konuşturma

B)  Benzetme

C)  Mecaz

D)  Kişileştirme

 

7.  Yazar, “Çanakkale Mahşeri” adlı kitabıyla romancı olarak tarihe bakışta yeni bir çığır açtı. Kurmaca kahraman ve olaylar yerine sade­ce tarihî gerçeklerden yola çıkarak bir eser ortaya koydu. Bu eser ülke çapında büyük ilgi gördü, defalarca baskısı yapıldı.

Bu metin aşağıdaki yazı türlerinden hangi­sine örnek gösterilir?

A) Günlük

B) Anı

C) Biyografi

D) Eleştiri

 

8. Çocuğunuzun istediği oyuncağın ya da almak istediğiniz bavulun Çin malı olmama olasılığı çok düşük. Çünkü Çin’den Anadolu’ya uzanan tarihi İpek Yolu’nda, ipek ve baharatln yerini artık çok ucuz olması nedeniyle oyrn.İklur, elektronik cihazlar, müzık aletleri ve spor malzemeleri aldı. Türkiye’ye ithal edilen her 100 oyuncak ve bavulun 92’si Çin den geliyor. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Çin’den çok ürün alınmasının sebebi nedir?

B) Çin’den ithal edilen ürünler kaliteli midir?

C) ipek Yolu ticaret ürünlerinde değişiklik olmuş mudur?

D) Çin’den en çok hangi ürünler ithal edilmek­tedir?

 

9. Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve toplam kırk sekiz taşla oynana en zeki oyunu .mangala” yenilenmiş yüzüyle meraklıları na sesleniyor. Araştırmalar, mangalanın Orta Asya dan İeri yaygIn olarak oynandığı, osmanlı zamanında da varlığını sürdürdüğü ve sosyal ortamlarda önemli bir vakit geçirme aracı olduğunu ortaya koyuyor. Mangala, 20O9’da Kültür Bakanlığı tarafından zeka ve strateji oyunu olarak tescil edildi. Bu metinde “mangaIa” oyunuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir? 

 A) Eskiden toplumsal hayatın bir parçası oldu­ğuna

 B) Yenilenerek meraklılarına sunulduğuna

C) Özellikle gençler tarafından rağbet gördü­ğüne

 D) Tarihinin çok eskilere dayandığına

 

10. Ticarette kâr ve zarar hanesi diye bir terim kullanılır. Bunu bir an için dilimize de uyarla­maya çalışalım. Dilimizde ne gibi kazançları­mız, ne gibi kayıplarımız olduğu araştırılmaya değer. Bu dil yüzyıllar boyunca nasıl örülmüş, çağın şartlarına göre ne gibi dönüşümleri ger­çekleştirmiş ve bir ara nasıl çözülmüş, daha sonra kendini nasıl yenilemiş, özleşmiş, tekrar yabancılaşmaya başlamış? “Emgek” kelime­sinden “zahmefe, “eziyefe ve son olarak “emek”e nasıl dönülmüş? “Takaftan “dayanma gücü”ne, “başarım”a, ardından “performans”a nasıl geçilmiş?

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangi­sidir?

 A) Dilimizin gelişim ve değişim süreci

 B) Dilimizdeki yabancılaşmanın nedenleri

C) Dilimizin kazanç hanesine yazılan kelimeler

 D) Dilimizde karşılığı olmayan kelimeler

 

11. Küçücük kuş, kafesin içindeyken mutsuzdu. Kaçıp kurtulmak istedi. Kaçıncaya dek akla karayı seçti. Havalandı. Bulutlara doğru süzü­lerek yükseldi. Hem üzgündü hem dalgındı. Nereye gittiğini bilmiyordu. Yalnız dokunaklı dokunaklı ötüyordu. O böyle öttükçe bütün kuşlar çevresinde toplanıyordu.

Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Genellikle kısa cümleler kullanılmıştır.

B)  Kolay anlaşılır bir dili vardır.

C) Örneklerden yararlanılmıştır.

D) Deyime yer verilmiştir.

 

12. Halk hikâyelerinde ilk olarak hikâyeye konu olan bir olay gerçekleşir. Sonra bu olay sözlü gelenek içinde kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu aktarmalarda, hikâyeyi anlatanlar bazı bölüm­lerine türküleri de dâhil ederler. Daha sonra âşıklar (saz şairleri, halk şairleri) bu hikâyeleri belli bir sıraya göre yeniden düzenleyerek halka açık yerlerde saz eşliğinde anlatırlar. Böylece son şeklini alan halk hikâyeleri, yazıya geçirilerek unutulmaktan kurtarılmış olur.

Bu metin halk hikâyeleriyle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek ama­cıyla yazılmıştır?

A) Ortaya çıkmasında âşıkların rolü var mıdır?

B) Diğer metin türleriyle ilişkisi bulunur mu?

C) Hangi konular ele alınmıştır?

D) Oluşum süreci nasıldır?

 

13.  Zaman zaman çevrenizdeki çocukların, kesinlikle sonu gelmeyecekmiş gibi görünen, birbirinden tuhaf sorularına tesadüf etmişsi­nizdir. Beş altı yaşlarında olan çocukları şöyle bir düşünün, ne çok soru sorarlar çevrelerin­de olup bitenleri anlamak için: “Bu ne, niye, ama neden, nasıl, ne zaman?” Sabırla cevap verirsiniz ve tam bittiğini sandığınız anda başa dönerler: “Bu ne, niye vb.?” Çünkü  ————

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiril­melidir?

A) soruların tamamı birbirinin aynısıdır.

B) sorular hayatı ve dünyayı öğrenmelerine yardımcı olur.

C) soru sormak çocuklar için eğlenceli bir uğraştır.

D) çocuklar sorularıyla büyüklerini bıktırırlar.

 

14. 

Türkçe 2

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir?

A)  Karşılaştırmaya yer vermiş olmaları

B) Bilgi vermek için yazılmaları

 C) Doğadan bahsetmeleri

 D) Sayısal verilerden yararlanmaları

 

15.  I. Aynı salonda daha güzel eserler sergile­niyor ama hiçbirinde “Mona Usa” kadar izdiham yaşanmıyor. Kim olduğu bile bilin­meyen bir kadının resmini mümkün olduğu kadar yakından görebilmek için herkes büyük bir çaba harcıyor.

II. Uzmanların bazıları ressamın kendisini kadın kimliğiyle resmettiğini söylerken, kimi­leri de Leonardo Da Vinci’nin hiçbir model kullanmadığını, bunun yerine hayâlindeki bir kadını resmettiğini düşünüyor.

III. Paris’teki Louvre Müzesinin bir salonunda kalın bir cam vitrinin arkasında sergilenen “Mona Usa” tablosunu her yıl milyonlarca ziyaretçi büyük bir hayranlıkla izliyor.

Bu paragraflarla mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 

A) II-I-III         B) II-III-I       C) III-I-II         D) III-II-I

 

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazımyanlışı yoktur?

 A) Bu soruyu Haan beye sormuştu.

 B) Çocuklar el ele tutuşup Mogan gölünü gezdi.

 C) Raftan “Ayaşlı ve Kiracıları” Romanını alıp okumaya başladı.

 D) Akşam “Diyar Diyar Anadolu” programını izlemişlerdi.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A)  Gençler, davranışınızdan dolayı sizi kutlu­yorum.

B) Arkadaşlar, yarın sabah erkenden bizde toplanıyoruz.

C) Çocuklar, bilgisayarın başından hiç ayrılmı­yor.

D) Güzel kardeşim, biraz söz dinle.

 

18. Bambular daha çok tropikal bölgelerde yaşayan çiçekli bitkilerdir. (II) Bambuların bazı türleri çok hızlı büyür. (III) Öyle ki günde bir metre kadar uzayanları vardır. (IV) Bu bitkiler genellikle yıllarca büyüyüp geliştikten sonra çiçek açar.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin han­gisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

A) I         B) II        C) III         D) IV

 

19. Sesin nerde kaldı, her günkü sesin

Unutulmuş güzel şarkılar için

Bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakiierin hangisinde vardır?

A) Bir yer var, biliyorum

Her şeyi söylemek mümkün

B) Yıllardır görmediğimiz kentin

Yürümüştük anısıyla eski cumbalı evlerin

 C) Niçin oyun biterken en sonra hatırlanır

Hatıralarımızın en tatlı oyunları

D)  Kaç gündür gözlerimi bile kırpmadan

Yağmur altında bir şehre bakıyorum

 

20. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime  grubu cümlenin öznesi değildir?

 

A) Pazartesi sabahı bütün ev halkı bahçeye çıkmıştı.

B) Mezuniyet fotoğrafları odamdaki masanın üzerindeydi.

C) Görevliler parktaki hayvanları tek tek mua­yene etti.

D) Lambanın titrek ışığı küçük odayı aydınlatı­yordu.

CEVAPLAR

1. C  2.B  3.B  4.D  5.A  6.A  7.D  8.B  9.C  10.A  11.C  12.D  13.B  14.A  15.C  16.D  17.C  18.B  19.B  20.C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir