Ana Sayfa / E-Kurs / 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

 Cumhuriyetçilik

Halkçılık

Laiklik

……………..

……………….

 ……………….

1. öğrencilerden Atatürk ilkelerini tamamlamaları istenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yazılırsa yanlış tamamlanmış olur?

A) Milliyetçilik

B) İnkılapçılık

C) Liderlik

D) Devletçilik

 

2) Atatürk döneminde gerçekleştirilen yeniliklerden hangisi milli egemenlik ilkesi çerçevesinde yapılmamıştır?

A) Ölçü ve tartıların değiştirilmesi

B) Saltanatın kaldırılması

C) Cumhuriyetin ilanı

D) Halifeliğin kaldırılması

 

 – Kabotaj Kanunun Kabulü

   – Türk Dil Kurumu’nun kurulması

   – Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

3)  Yapılan bu yenilikler Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) Laiklik

B) Milliyetçilik

C) Cumhuriyetçilik

D) Devletçilik

 

Millet mekteplerinin açılması

Aşar vergisinin kaldırılması

İş Bankası’nın kurulması

Yeni harflerin kabulü

4) Verilen inkılaplardan hangileri eğitim alanıyla ilgilidir?

A) ve 2.

B) ve 3.

C) ve 4.

D) ve 4.

 

5) Aşağıdakilerden hangisinin devletçilik ilkesi çerçevesinde yapıldığı söylenemez?

A) Sümerbank’ın kurulması

B) Etibank’ın kurulması

C) Uşak Şeker Fabrikası’nın kurulması

D) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

 

– Şapka Kanununun çıkarılması

   – Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

   – Soyadı Kanununun çıkarılması

6) Yapılan bu yenilikler Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Devletçilik

B) Cumhuriyetcilik

C) İnkılapcılık

D) Milliyetçilik

 

7) Aşağıda verilen yenilik ve yeniliğin yapıldığı alan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Millet Mektepleri’nin açılması Eğitim

B) Miladi takvime geçiş Hukuk

C) Kadınlara seçme seçilme Siyasi hakkı verilmesi

D) Cumhuriyetin ilanı Siyasi

 

 

8) Atatürkçülükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Taklitçidir.

B) Aklı ve bilimi esas alır.

C) Milli kültürümüzden beslenir.

D) Bağımsız ve özgürdür.

 

9) Atatürk’ün bu sözleri Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Cumhuriyetçilik

B) Laiklik

C) Devletçilik

D) Milliyetçilik

 

10) Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin halk arasında eşitliği sağlamak için çıkarıldığı söylenemez?

A) Kabotaj Kanununun kabulü

B) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi

C) Soyadı Kanununun çıkarılması

D) Medeni Kanunun kabulü

 

11) Atatürk aşağıdaki şehirlerin hangisinde dünyaya gözlerini kapatmıştır?

A) Ankara

B) Selanik

C) İzmir

D) İstanbul

 

12) Aşağıdaki yeniliklerden hangisi doğrudan Halkçılık ilkesiyle ilgilidir?

A) Türk Dil Kurumunun açılması

B) Soyadı Kanununun çıkarılması

C) Sümerbank’ın açılması

D) Medreselerin kapatılması

Test 3   1.C   2. A   3. B   4. C   5. D   6. C   7. B   8. A   9. B   10. A   11. D   12. B
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir