Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 4. Tema Çocuk Dünyası Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130 Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster  Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster Metni Cevapları 

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 125 Cevabı

Aşağıdaki fotoğrafta gösterilen oyunlardan hangilerini oynarsınız? Bu oyunları oynayabilmek için yaşadığınız çevrede uygun, boş alanlar bulabiliyor musunuz? Sözlü olarak açıklayınız.

 • Cevap: Seksek, misket ve saklambaç oyunlarını oynarım. Bu oyunları oynayabilmek için boş alanlar bulabiliyoruz.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce oyun oynamak çocuklar için neden önemlidir?

 • Cevap: Çocukların hayal gücü çok geniştir. Bu hayal gücünün kontrolü, çocukların fiziksel gelişimleri, dostluk, paylaşma gibi kavramları anlamaları açısından oyun oynamak çok önemlidir.

• Şehirlerde çocukların oyun oynayabilecekleri alanların azalmasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Artan nüfus nedeniyle her boş alana bina yapılması oyun oynanabilecek alanların azalmasına neden olmuştur.

• “Bir şehir için yapılabilecek en önemli, en büyük yatırım, çocuklar için yeterince oyun alanının oluşturulmasıdır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Katılıyorum. Çocukların ileride topluma faydalı bireyler olabilmeleri için şehirlerdeki oyun alanlarının yeterli olması gereklidir.

Dinleme metinlerini, öğretmeninizden ya da bu kitapla birlikte verilen “Dinleme CD’sinden” dinleyeceksiniz.
“Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” adlı metni, kendini konuşanın yerine koyarak dinleme yöntemiyle dinleyeceksiniz. Bunun için önce “Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” adlı metni iki kez dinleyiniz. Ardından metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 • Cevap:

1. TNEK – KENT

2. NEVER – EVREN

3. DECDA – CADDE

4. DIRKILAM – KALDIRIM

5. PANTARMA – APARTMAN

6. ŞARIKILAH – HAŞARILIK

7. NEBLİC – BENCİL

8. CÖTEYİNİ – YÖNETİCİ

9. RASA – ARSA

10. İGRES – SERGİ

11. NIYĞI – YIĞIN

12. RUBKAN TE- KURBAN ET-

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 126 Cevabı

1. Dinleyicilere seslenen çocuk, metnin üçüncü bölümünde kendini hangi konuda savunmaktadır?

 • Cevap:

2. Dinleyicilere seslenen çocuk, büyüklerin niçin bencil olduğunu düşünmektedir?

 • Cevap:

3. Dinleyicilere seslenen çocuk, yetişkinlerin neyi hatırlamasını istiyor?

 • Cevap:

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki kutular içinde yer alan harf gruplarından her biri, “Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” adlı metinden bir kelimeyi, kelime grubunu oluşturmaktadır. Kutuların altında bu kelimeleri, kelime grubunu bulmanızı sağlayacak ipuçları yer almaktadır. Kaç numaralı kutudaki kelimeyi, kelime grubunu bulmaya çalışacaksanız aynı numaralı ipucunu okuyunuz. Bulduğunuz kelimeyi ilgili harf grubunun altındaki noktalı yere bitişik eğik yazıyla yazınız.

1. Şehir. (Şehir)
2. Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam.(Evren)
3. Ana yol.(Cadde)
4. Sokaklarda, caddelerde yürümek için yapılmış yüksekçe yer.(Kaldırım)
5. Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı.(Apartman)
6. Çok yaramaz olma durumu.(Haşarılık)
7. Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan.(Bencil)
8. Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi.(Yönetici)
9. Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer.(Arsa)
10. Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer.(Sergi)
11. Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme.(Yığın)
12. Kendi çıkarı için birini veya bir şeyi feda etmek.(Kurban Et)

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 127 Cevabı

“Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” adlı şiiri düzyazıya dönüştürünüz ve defterinize yazınız. Şiirdeki cümleleri kurallı cümle şeklinde düzenlemeye dikkat ediniz. Şiirin ilk bölümü, size örnek olması için düzyazıya dönüştürülmüş olarak aşağıda verilmiştir.

Şiirin İlk Bölümü
Kentler daralıyor, yollar daralıyor.
Kaldırımlar daralıyor, daralıyor bahçeler bile.
Daralıyor masallara sığmayan evrenimiz,
Yüreklerimiz daralıyor gün geçtikçe.
Oynayacak yer bırakın bize!

İlk Bölümün Kurallı Cümlelerle Düzyazıya Dönüştürülmüş Hâli
Kentler daralıyor, yollar daralıyor. Kaldırımlar daralıyor. Bahçeler bile daralıyor. Masallara sığmayan evrenimiz daralıyor. Yüreklerimiz gün geçtikçe daralıyor. Bize oynayacak yer bırakın!

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 128 Cevabı

Şiirin Diğer Bölümlerinin Kurallı Cümlelerle Düzyazıya Dönüştürülmüş Hâlleri

 • Cevap:

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 129 Cevabı

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metnin tamamında nelerden yakınılmaktadır? Metinde şairin yakındığı konuların yerlerini göstererek açıklayınız.

 • Cevap: Metinde, şehirlerde çocukların oynayacakları alanların kalmamasından yakınılmaktadır.

2. “Masallara sığmayan evrenimiz” sözünden ne anlıyorsunuz?

 • Cevap: Çocukların hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu anlıyoruz.

3. “Düşlerin içinin otomobillerle dolması” sözünden ne anlıyorsunuz?

 • Cevap: Düş kurulabilecek, oyun oynanabilecek alanların otomobiller tarafından işgal edildiğini, bu nedenle çocukların düş kuramadığını anlıyoruz.

4. Metinde hangi varlık için “makine yığını” ifadesi kullanılmış olabilir?

 • Cevap: Otomobil.

5. Metinde en çok beğendiğiniz ifade ve bölüm hangisi oldu?

 • Cevap:  “hey babalar abiler amcalar yöneticiler
  bir makina yığınına kurban etmeyin bizi” bölümünü beğendim.

6. Metin, duygu ve düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

 • Cevap:  Evet, duygu ve düşüncelerimde bir değişikliğe yol açtı. Büyüklerin, oyun alanlarımızı işgal etmemesi gerektiği düşüncem ortaya çıktı.

6. ETKİNLİK 

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

 • Cevap: Şehirlerde çocukların oynayacakları alanların kalmamasından bahsediyor.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

 • Cevap: Çocukların oynayacakları alanların kalmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü okuyuculara anlatmak için.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?

 • Cevap: Çocukların gelişimi için oyun oynamaları gerektiği, fakat şehirlerde yeterince oyun alanı kalmamasından dolayı duyulan rahatsızlık, üzüntü.

7. ETKİNLİK 

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” başlığını kullanmış olabilir?

 • Cevap: Şiirde değinilen konunun şehirlerdeki oyun alanlarının yetersizliği olduğu için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

 • Cevap: Evet, uyumludur. Metinde, çocukların oyun oynayacak alanlar istedikleri konusunda değiniliyor.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

 • Cevap: Oynayacak yer bırakın bize!

8. ETKİNLİK 

Sınıfta, dilediğiniz konuda ve herhangi bir hazırlık yapmadan bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.

Yazmaya Hazırlık

Bu bölümde grup olarak yazma çalışması yapacaksınız. Bunun için gruplara ayrılınız. Grup arkadaşlarınızla birlikte, “Çocuk Dünyası” temasına uygun bir yazma konusu belirleyiniz (Örnek: Oyunun çocuklar için önemi). Grup olarak yazma çalışmasında, metni iş birliği yaparak yazmaya dikkat ediniz. Grubun her üyesinin düşünceleriyle metne katkıda bulunmasını sağlayınız ve dile getirilen her düşünceyi grup içinde iyice değerlendiriniz, tartışınız, ardından kâğıda aktarınız. Kabul edilen düşünceleri kâğıda aktarması için bir yazıcı belirleyiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 130 Cevabı

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasındaki açıklamaları dikkate alarak belirlediğiniz konuda bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yazınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıya hangi üye, hangi düşünceleriyle katkı sağladı?
• Grup üyelerinin dile getirdiği her düşünce, grup içinde iyi değelendirildi mi, tartışıldı mı?
• Bu yazı, etkili bir iş birliğiyle mi oluşturuldu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabiliriz?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebiliriz?

Düzeltme

Yazdığınız metni grupça, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma
Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da okunmasını sağlayınız. Diğer grupların metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

SONRAKİ METNİN (“BİRLİKTE” ADLI METİN) İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
» Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde kullanılmak üzere öğretmeninizden, dizüstü bir bilgisayar hazırlamasını isteyiniz. Öğretmeninize ayrıca, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını, CD ya da USB bellek aracılığıyla sınıfa getirmesini söyleyiniz.
» Sonraki metnin işlenişinin “Yazma” bölümünde gerçekleştirmek üzere öğretmeninizden, “birlik ve beraberliğin önemi” konulu bir konuşma hazırlığı yapmasını isteyiniz.
» Sonraki metnin işlenişinin “Yazma” bölümünde kullanılmak üzere A4 ebadında çizgisiz kâğıtlar getiriniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 4. Tema Çocuk Dünyası Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130 Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster  Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
28
17
5
7
11
2

Admin78 için bir cevap yazın Cevabı iptal et

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!