Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Anne Etkinlik Soruları ve Cevapları

İlkbahar Çiçek Ağaç Bahçe Kelebek Kelimeleriyle Paragraf Yaz

Ana Sayfa / Sorularınız / 6. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları
Ödev Soruları

6. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme 

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı MEB Yayınları 4. Tema Sayfa 119, 120 Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

A. Aşağıdaki 1, 2, 3, 4 ve 5. sorulan şiire göre cevaplayınız.

Kemalettin Kamu Umut Şiiri

1. Şaire göre bu günü yarına bağlayan nedir?

 • Umuttur.

2. Umut Şiire ahenk katan unsurlar sizce nelerdir?

 • Umut şiirinde ahengi sağlayan unsurlar kafiye ve rediflerdir.

3. Umut şiirin ana duygusu ana fikri nedir?

 • Umut bizim en güçlü ve bizi ayakta tutan duygudur.

4. Kemalettin Kamu şiiri ile ilgili bir soru hazırlayıp cevabını altına yazınız.

 • Soru: Umut şiirinin nazım birimi ve birim sayısı nedir?
 • Cevap: Umut şiirinin nazım birimi dörtlüktür, birim sayısı ise 2’dir.

5. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tablodan bulunuz. Kelimenin başındaki harfi bulduğu­nuz anlamın başına yazınız.

A) Yas B) Meltem C) Tasa D) Umut

 • (YAS) Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar.
 • (MELTEM) Yazın karadan denize doğru esen rüzgâr.
 • (HEDEF) Amaç edinilen, ulaşılmak istenilen şey.
 • (UMUT) Olması istenen olaylardan doğan duygu.
 • (TASA) Üzüntülü düşünce durumu.

B. Aşağıdaki cümlelerden büyük harflerin kullanım kurallarına uygun olarak yazılan­lara “D”, yazılmayanlara ise “Y” yazınız.

 • (Y) Asım bey kaygılı bakışlarını bana doğ­rulttu.
 • (D)Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin ilk kay­naklardan araştırılması amacıyla kurul­muştur.
 • (D)Ay Dünya’mızın uydusudur.
 • (D)Ramazan Bayramı’nda Erzurum’a git­tik.
 • (Y) Nagehan bayat, söğütlü mahallesindeoturuyor.
 • (Y) 23 Nisan 1920, Türkiye büyük millet mec­lisinin açıldığı gündür.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaret­leyiniz.

Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme C Şıkkı Soru 1

1. Sorunun Doğru Cevabı – C

*******************************

Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme C Şıkkı Soru 2

Yukarıdaki yoncanın hangi yaprağında çokluk eki almadığı hâlde bir çokluğu anla­tan isim vardır?

2. Sorunun Doğru Cevabı  A

*******************************

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Dr. Murat Aras hastasını muayene etti.

B) Yoğun kar nedeniyle tren 14:30’da kalkacak.

C) Yeni görevime 30.09.2011 tarihinde başlayacağım.

D) Mehmet İstanbul’u fethedince Fatih unvanını aldı.

3. Sorunun Doğru Cevabı  C

*******************************

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cins isim özel isim olarak kullanılmıştır?

A) Kiraz bahçelerinde yıllarca çalıştı.

B) Kıraç bir bölgeden geçeceğiz.

C) Lale soğanı almak için çiçekçiye gidiyor.

D) Gül, bizimle sinemaya geldi.

4. Sorunun Doğru Cevabı  D

*******************************

5. Sabah ince bir tülü andırıyor. Öteden, adalardan serin, diriltici bir rüzgâr esiyor. Şehrin orta yerinde bir horoz sesi duyuluyor. Rüzgâr, ıhlamur kokularını ince ince dağı­tıyor. Çocuklar, anneler uyuyor. İyiler ve kötüler uyuyor. Uyku eşitliyor insanları. Sa­bah yıldızı; uykulara, ıhlamur kokularına aldırmadan hür parlaklığını koruyor.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki isim çeşitle­rinden hangisinin örneği yoktur?

A) Cins B) Özel C) Çoğul D) Somut

5. Sorunun Doğru Cevabı  B

*******************************

Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme C Şıkkı Soru 6

6. Sorunun Doğru Cevabı  A

*******************************

Gözleri yüksekte olup güvenle yola çıktıklarını gördüğüm insanların hepsi hedeflerine ulaştılar hem de tahminim­den çok daha erken. Gerçi onlar faydalı bir girişimi asla ihmal etmemiş, işlerine yarayabilecek insanlarla daima ilgilen­mekten geri durmamışlardır. Kısacası ge­rektiği zaman gerekenleri de pohpohla- mışlardır. Nice tembeller görmüşümdür: “Parmağımı bile kıpırdatmam, ayağıma gelip beni arasınlar.” derler. Asıl isterler ki kimsecikler onlara dokunmasın. Ger­çekten kimse dokunmaz onlara. Bazen toplum adaletsizdir, derler ya, bu hüküm haksızdır. Toplum kendisinden bir şey istemeyene, yani devamlı ve sebatlı bir şekilde istemeyene bir şey vermez.

Alain (Alen)

7, 8, 9 ve 10. sorulan yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

7. Yazara göre kimler tahmininden çok daha önce hedeflerine ulaşabilmişlerdir?

A) Gözleri yüksekte olanlar

B) Parmağını kımıldatanlar

C) Yola güvenle çıkanlar

D) Toplumdan bir şey isteyenler

7. Sorunun Doğru Cevabı  C

*******************************

8. Yazar kimleri yargılarında haksız bulmak­tadır?

A) Sebatsız kişileri

B) Toplumdan istekte bulunmayanları

C) Tembel kişileri

D) Toplumun adaletsiz olduğunu söyleyenleri

8. Sorunun Doğru Cevabı  D

*******************************

9. Paragrafa göre başarılı kişiler, işlerine ya­rayan kişileri ne zaman pohpohlamıştır?

A) Her zaman

B) Gerektikçe

C) Gerekli gereksiz

D) Akıllarına estikçe

9. Sorunun Doğru Cevabı  B

*******************************

10. “Gözü yükseklerde olmak” deyiminin an­lamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha üstün yere ulaşmak özlemi

B) Bulunduğu durumdan yakınmak

C) Kimseyi beğenmemek

D) Kendini beğenmek

10. Sorunun Doğru Cevabı  A

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir