Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Momo Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Sular Etkinlik Soruları ve Cevapları

Ana Sayfa / Sorularınız / 6. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Zaman ve Mekan Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları
Ödev Soruları

6. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Zaman ve Mekan Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Zaman ve Mekan Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı MEB Yayınları 5. Tema Sayfa 147, 148 Zaman ve Mekan Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

A. Aşağıdaki 1,2, 3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız.

1. Paragrafta sözü edilen köyün özellikleri nelerdir?

En yakın kasabaya iki gün uzaklıkta yolu olmayan ve yıkık bir köydür.

2. Yolcular bu köye neden uğramaktadır?

Yola çıkan yolcular iki şehir arasında iki günlük yol kazanmak için kestirme olarak bu köye uğruyorlar.

3. Köyün muhtarı yolcular gelince ne yap­makta ve yolcuları nerede ağırlamaktadır?

Köydeki muhtar ikram yani sunma sırası kimdeyse ona haber veriyor ve sıradaki köylü kimse yolcuyu o köylü ağırlıyor.

4. Okuduğunuz paragrafın konusu nedir?

Kuş uçmaz kervan geçmez bir köye tesadüfen yolu düşen misafirlerin bu köyde ağırlanmaları ve köylülerin bu misafirlerden yeni şeyler öğrenmeleri.


B. Aşağıdaki şiiri okuyunuz ve şiirle ilgili cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi getiriniz.

Ne zaman yolda bir hana rastlasam irkilirim,

Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim.

Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar,

Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!

Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,

Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!..

Faruk Nafiz ÇAMLI BEL

(D) Şiirde kişileştirme sanatı kullanılmıştır.

(Y) Şiirde benzetmeler yer almaktadır.

(D) Şair, şiirde bir yolculuk sırasında uğradığı handaki duygularını anlatmaktadır.

(Y) “Yollar” ve “duvarları” sözcükleriyle kafiye yapılmıştır.

(Y) “Ey garip çizgilerle dolu han duvarları” derken duvarların eski bir geçmişe sahip olduğu kastedilmektedir.

(Y) Şiirde hâl eki alan kelime sayısı yedidir.

(Y) Mısralarda geçen “yaşlı”, “yaslı”, “garip” sözcükleri isimdir.


C. Çoktan seçmeli soruların doğru cevap­larını işaretleyiniz. 1, 2 ve 3. soruları metne göre cevaplayınız.

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde paragrafın ana fikriyle ilgili en kapsamlı yargı yer almaktadır?

A) Geçmişin özleminden kendini kurtarama­yan insan anını değerlendiremez.

B) İnsan, iyi anıları olduğu için geçmişten kopamaz, geçmişi düşünür.

C) Bugün başarılı ve verimli olursak dünümüz de güzel olur yarınımız da.

D) Gelecekte her şeyin iyi olması ve istekle­rimize ulaşmak geçmişe bağlıdır.

Doğru cevap  C şıkkı.

****************

2. Yazara göre insanın yaptığı yanlış nedir?

A) Geçmişe yeteri kadar önem vermemek

B) Gelecekle ilgili hiçbir plan yapmamak

C) İçinde bulunduğu zamana çok değer vermek

D) Geçmiş ve geleceği düşünüp anı değerlendirememek.

Doğru cevap  D şıkkı.

****************

3. Paragrafta yer alan “geçmişin özleminden kendini kurtaramamak” ifadesiyle örtüşen cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

A) Ne zaman anıları aklına gelse hüzünlenir, gözleri yaşarırdı.

B) İçinde bulunduğu çağda yaşamaktan hiç şikâyetçi değildi.

C) Güzel günlerin hayaliyle yaşıyor, sabırla o günleri bekliyordu.

D) Evinin her köşesi geçmişe ait izlerle do­luydu.

Doğru cevap  A şıkkı.

****************

4. Aşağıdakilerin hangisinde hâl eki kullanıl­mamıştır?

A) Elinde açık artırmayla alınmış bir vazo var.

B) Bu şarkıyı dinlemek için konseri bekliyorum.

C) Osman Hamdi Bey’in tabloları muhteşem­di.

D) Tiyatroda Shakespeare (Şekspir)’in Hamlet’i vardı.

Doğru cevap  C şıkkı.

****************

5. Aşağıdakilerin hangisinde bir varlığı işaret yoluyla belirten sıfata örnek vardır?

A) Basketbol maçında bizim ülke galip geldi.

B) Davet malzemelerini bu çocuk getirmiş.

C) Kimi insanlar seyahat etmeyi çok sever.

D) Yoldaki kazayı görünce gözlerine inanamadı.

Doğru cevap  B şıkkı.

****************

6. Aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitleri se­çeneklerin hangisinde doğru sırayla veril­miştir?

I. su damlası

II. zamanın değeri

III. çınar ağacının dalları

IV. cevizin içi

A) Belirtili, belirtisiz, zincirleme, belirtili

B) Belirtisiz, belirtili, zincirleme, belirtili

C) Zincirleme, belirtili, belirtisiz, belirtisiz

D) Zincirleme, belirtisiz, belirtili, belirtisiz

Doğru cevap  B şıkkı.

****************

7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir var­lık veya nesnenin kime veya neye ait olduğu­nu gösteren ek (iyelik eki) kullanılmıştır?

A) Pazar günkü pikniğimize Emel, Murat ve Mustafa Âkif de gelecekmiş.

B) Parkta gördüğümüz bebeğin şapkası dü­şünce annesi çok üzüldü.

C) Manisa’da şehri güzelleştiren palmiyeleri bahçemde görmek istedim.

D) Yaz geldiğinde tatmak istediğim meyve­lerden ilki karpuzdu.

Doğru cevap  D şıkkı.

****************

8. “Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime ve kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göster­mek ve anlam karışıklığını önlemek için kul­lanılır.”

Açıklamanın karşılığı olan noktalama işa­reti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kulla­nılmıştır?

A) Evet, son günlerde yağış oranında artış görüldü.

B) Bugünlerde hastalıktan zihnim çok da­ğınık, dedi.

C) İhtiyar, ağacın yanından geçerken anıla­rını hatırladı.

D) En sevdiğim meyveler çilek, karpuz ve portakaldır.

Doğru cevap  C şıkkı.

****************

9. “Otobüs 15( ) perondan 5( )9( )2011 tarihinde saat 9( )30’da kalktı. Yolculuk için yanına kraker( ) çikolata( ) kazak aldı.”

Cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere konulması gereken noktalama işaretleri han­gi seçenekte doğru verilmiştir?

A) (.) (.) (.)(:) (,) (,)   C) (.) (.) (.) (:) (;) (,)

B) (.) (.) (.) (.) (;)(,)   D) (.) (.) (.) (.) (,) (;)

Doğru cevap  D şıkkı

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir