Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Evvel Video
E-KursSosyal Bilgiler Kazanım Kavrama Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Evvel YouTube

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

1. Ülkemiz dünyanın en güzel ülkelerinden birisidir.
2. Ülkemiz dünyanın Kuzey yarım küresinde yer alır.
1) Yukarıda verilen cümleleri olgu ve görüş açısından değerlendiriniz?
A)
Birinci cümle olgu, ikinci cümle görüş cümlesidir.
B) Birinci cümle görüş, ikinci cümle olgu cümlesidir.
C) Birinci ve ikinci cümleler her ikisi de görüş cümleleridir.
D) Birinci ve ikinci cümleler her ikisi de olgu cümlesidir.

2) Bir yerleşim yerine fabrika yapılmasının insanlara olumlu yada olumsuz yönde etkileri olabilir. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkilerdendir?
A)
İnsanlar fabrikada iş imkanı bulabilirler.
B) Fabrika atıkları canlılara zarar verebilir.
C) Fabrikada üretilen mallar toplum hizmetine sunulur.
D) Üretilen malların satışından gelir elde edilir.

– Sık sık toprak kaymalarının meydana gelmesi.
– Su taşkınlarının ekili alanlara zarar vermesi.
3) Yukarıda verilen durumlar aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak gösterilebilir?
 A) Orman alanlarının tahrip edilmesi
B) Dere yataklarının ağaçlandırılması
C) Orman köylülerinin bilinçlendirilmesi
D) Eğimli arazilerin ağaçlandırılması

4) Bilimsel bir araştırma da yapılacak ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Konuyla ilgili bilginin toplanması.
B) Elde edilen notların sınıflandırılması.
C) Araştırılacak problemin belirlenmesi.
D) Notların kontrol edilerek metnin oluşturulması.

1. Televizyonda belgesel seyretmek çok zevklidir.
2. Tarih bilgisi için öğrencilerin Çanakkale’yi  gezdirilmesi şarttır.
3. Toplum hizmetleri vergiler sayesinde yerine getirilir.
4. İstanbul dünyanın en güzel kentidir.
5) Yukarıda ki cümlelerden hangileri görüş cümlesi değildir?
A)
Yalnız 3
B) Yalnız 4
C) 1 ve 2
D) 2 ve 3

1. Ülkemizin coğrafi bölgeleri
2. İnsan vücudunun yapısı
3. Demokratik hak ve sorumluluklarımız
6)  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi Sosyal bilgiler dersini daha fazla ilgilendirir?
A)
Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3

7) Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen ve doğruluğu kesin olan bilgi ‘’Olgu‘’ olarak tanımlanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?
A)
En güzel meyve Amasya elmasıdır.
B) Konya, Türkiye’nin en güzel kentidir.
C) Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir.
D) Futbol güreşten daha heyecanlı bir spor dalıdır.

8) Sulama yöntemleri ile ilgili bilimsel bir araştırmaya başlayan Ahmet, verileri toplamış ardından da problemi belirlemiştir. Problemin geçici çözümünü belirledikten sonra değerlendirmesini yapmış ve araştırma sonucunu yazmıştır. Ahmet, araştırmanın neresinde bilimsel araştırma basamaklarına uygun davranmamıştır?
A)
Değerlendirmeyi en sona bırakmıştır.
B) Problemin geçici çözümünden sonra değerlendirme yapmıştır.
C) Problemin çözümünü geçici olarak belirlemiştir.
D) Önce bilgileri toplamış daha sonra problemi belirlemiştir.

9) Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
Her olayın birden fazla nedeni vardır.
B) Olaylar her defasında aynı sonucu doğurur.
C) Olayların birden çok neden ve sonucu olur.
D) Olaylar birden fazla kişiyi etkileyebilir.

 1. Sonuç yazma
2. Konu belirleme
3. Bilgi toplama
10) Araştırma yapmak isteyen bir öğrenci hangi sırayı takip etmeli?
A)
2 – 1 – 3
B) 3 – 1 – 2
C) 1 – 2 – 3
D) 2 – 3 – 1

11) Bilimsel araştırma ve çalışmalarda büyük emek sarfedilir.
Aşağıdakilerden hangisi emeğe saygının bir örneği olarak gösterilebilir?
A)
Varsayımların gerçekçi olması.
B) Konu belirlemede seçici olunması.
C) Yararlanılan kaynakların belirtilmesi.
D) Alıntılarında kaynak gösterilmemesi.

    Sorumluluklarımız                     Haklarımız        

a- Eğitim almak                           1- Çalışmak
b- Yasalara uymak                       2- Vergi  vermek
12) Yukarıda verilen şemanın doğru olabilmesi için hangi ikisinin yer değişmesi gerekir?
A)
a – 1
B) a – 2
C) b – 1
D) b – 2

Test 1   1. B   2. B   3. A   4. C   5. A   6. D   7. C   8. D   9. B   10. D   11. C   12. B

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0