Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Evvel Video
E-KursSosyal Bilgiler Kazanım Kavrama Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

Evvel YouTube

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Türkiye 36o-42o  kuzey paralelleri arasında yer alır.
 Bu bilgiden hareketle Türkiye’nin konumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
Türkiye kuzey yarım kürede yer alır.
B) Türkiye Güney kutup noktasına Kuzey kutup noktasından yakındır.
C) Türkiye’nin en güneyinde  36o. paraleli bulunur.
D) Türkiye’nin en kuzeyinde 42o. paraleli bulunur.

2)  Türkiye’nin coğrafi konumu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)
Türkiye topraklarının büyük bir kısmı Avrupa kıtasındadır.
B) Türkiye Asya ile Amerika kıtaları arasından köprü vazifesi görmektedir.
C) Türkiye bir ada ülkesidir.
D) Türkiye Asya kıtasının batısında Avrupa kıtasının doğusunda yer alır.

3)  1. Turizm faaliyetleri,
2. Hayvancılık,
3. Yer altı kaynakları,
4. Bitki örtüsünün dağılışı
Yukarıda verilenlerden hangisinin üzerinde iklimin etkisi yoktur?
A )
1
B ) 2
C ) 3
D ) 4

4)  1-    Karadeniz iklimi                Kuzey Marmara Kıyıları
2-    Karasal iklimi                    İç Anadolu
3-    Akdeniz iklimi                    Ege  Kıyıları
4-    Akdeniz iklimi                    Doğu Anadolu
Yukarıda İklim tipi ve etkili olduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A ) 1          B ) 2           C ) 3             D ) 4

5) Aşağıdakilerden hangisi çöl bölgesinde daha sık görülen bir bitkidir?
A)
Kaktüs
B) Portakal
C) Çilek
D) Çam ağacı

6)  Ormanların dağılışında etkili olan önemli faktörlerden biri de nem ve yağışın fazla olmasıdır. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisi orman bakımından daha zengindir?
A)
Karadeniz Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Doğu Anadolu bölgesi
D) Ege Bölgesi

 

 

7) Akdeniz ikliminin Ege bölgesinin iç kesimlerine kadar ulaşabilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağların denize dik uzanması
B) Dağların denize paralel uzanması
C) Akdeniz ve Ege Denizi’nin birbirine bağlı olması
D) Dağların deniz etkisini içerilere gitmesine engel oluşturması

8)  Anadolu’da;
• Çatalhöyük’te yapılan kazılarda değirmen taşı, tırpan gibi buluntular çıkarılmıştır.
• Alacahöyük’te yapılan kazılarda süs eşyaları, maden ve topraktan yapılmış kaplara rastlanmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)
Tarım yapılmaktadır.
B) Yerleşik hayata geçilmiştir.
C) Sanat eserleri verilmeye başlanmıştır.
D) Hayvanlar evcilleştirilmiştir.

9)  • En çok çeltik tarımı yaparız.
• Yazlarımız bol yağmurludur.
• Teak (tik) ağacı bizim için çok değerlidir.
 Yukarıdaki anlatımlara bakarak kişinin hangi çevrede yaşadığı söylenebilir?
A)
Çöl yaşamı
B) Kutup çevresi
C) Muson Asyası
D) Amozon

10)  1. Başlangıç meridyeni Grenwich’den geçmektedir.
2. Ekvator Dünya’yı Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayırır.
3. Paralel çemberlerinin hepsinin çevre uzunlukları aynıdır.
4. Meridyen yayları Ekvator’u dik olarak keserler.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)
1               B) 2               C) 3              D) 4

11) 1-   1: 100 000
2-   1: 800 000
3-   1: 1500 000
4-   1: 2000 000
Bir bölgenin yukarıda verilen ölçeklerde dört farklı haritası hazırlanıyor. Haritanın hangisinde ayrıntılar daha net görülür?

A) 1        B) 2       C) 3            D) 4

12) Gerçekte 40 km olan iki nokta arasındaki uzaklık 1/800 000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

Test 3 1. B   2. D   3. C   4. D   5. A   6. A   7. A   8. D   9. C   10. C   11. A   12. B

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0