Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Evvel Video
E-KursSosyal Bilgiler Kazanım Kavrama Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

Evvel YouTube

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

1)  •   Sinop
•   Düzce
•   Aydın
•   Ankara
Yukarıda verilen şehirlerimizden hangisi başlangıç meridyenine daha yakındır?
A)
Ankara
B) Sinop
C) Düzce
D) Aydın

2) Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde günlük sıcaklık farkı daha fazladır?
A) Muson iklimi         B) Çöl iklimi     C) Akdeniz iklimi        D) Kutup iklimi

3) Türkiye’ye araştırma için gelen bir gurup öğrenci Türkiye ile Yunanistan’ın bitki örtüsünün büyük oranda benzer olduğunu görmüştür.
Bu duruma bakarak iki ülkenin hangi bakımdan benzer olduğu söylenebilir?
A)
Ülkelerin kapladığı alan
B) Ekonomi
C) İklim özellikleri
D) Yüzey şekilleri

4) Anadolu’da bulunan devletler ilk çağlarda dışarıdan gelip Anadolu’ya yerleşmek isteyen toplulukların saldırıları ile karşılaşmışlardır.
Bu durum Anadolu’da kurulan devlet ve toplulukları aşağıdaki tedbirlerden hangisini almaya yöneltmiştir?
A)
Topraklarını genişletip daha fazla ekip biçmeye
B) Yollar üzerine konaklama yerleri yapmaya
C) Düzenli ordular kurarak savunmaya
D) Teknolojik çalışmalar yapmaya

5)Daha çok tapınak, okul, rasathane gibi amaçlar için yapılmış Zigguratlar hangi medeniyetine aittir?

A) Asurlular B) Sümerler C) Urartular D) Babiller

6) Anadolu’nun birçok medeniyetin doğmasına ve yaşamasına beşiklik ettiği bilinmektedir. Anadolu’nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)
Toprağın verimli olması
B) Su kaynaklarının bulunması
C) Doğal kaynaklarca zengin olması
D) Teknololojik çalışmalara uygun olması

 

7)  İlk çağlarda yaşayan insanların;

1- Toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları
2-  Ateşi kullanmış olmaları
3-  Duvarlara ve taşlara resimler çizerek anlaşabilmeleri
4- Toplayıcılıkla beraber avcılık yapmaları
yukarıda verilenlerden hengileri insanların üretim faaliyetlerinde bulunduğunu gösterir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 2 ve 3
D) 3 ve 4

8) Mezopotamya’nın tarihi geçmişinin MÖ. 6000’li. yıllara dayandığı arkeolojik kazılarda ortaya çıkmıştır.
Bölgedeki uygarlıklar hakkında ayrıntılı bilgilere hangi olaydan sonra ulaşılmıştır?
A)
Toplumların birbirleri ile olan savaşlarından sonra
B) Tarih bilimi alanında çalışan bilim adamlarının çoğalmasından sonra
C) Şehir devletlerinin kurulmasından sonra
D) Yazının icad edilmesinden sonra

9) Yapılan kazılarda Urartu mezarlarında gömülen kişilerin gündelik eşyalarına rastlanmıştır.
 Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
Eşyaların ölen kişileri koruyacağı inancı
B) Öldükten sonra hayatın devam edeceğine inanılması
C) Din adamlarının emirleri
D) Özel mülkiyete değer verilmesi

10) Firigyalılarda öküz öldürene, saban kırana ölüm cezasının verildiği tespit edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
Hayvanların kutsallığına inanıldığı.
B) Tarıma önem verdikleri.
C) Toprağı işleyecek sabanı yapacak ustanın bulunmadığı
D) Firiglerde ahiret inancının olduğu

11) 1-  ilk parayı kullanmıştır
2-  ilk su kanallarını yapmışlardır
3-  ilk yazılı anlaşma Kadeş’i Mısırlılar ile imzalamıştır.
Verilen olguları gerçekleştiren uygarlıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

1              2                       3
A) Lidya        Urartular       Hititler
B) Urartu      Hitit                Lidyalılar
C) Lidya         Hitit                Urartular
D) Hititler     Urartular        Lidyalılar

 

12)  Anadolu’da kurulmuş devletlerin ilk çağlarda şehirlerin çevresini surlar ve duvarlarla çevrelemiş oldukları görülmektedir. Yapılan arkeolojik kazılarda dünyanın en eski yerleşmesi olarak bilinen Çatalhöyük çevresi de bu şekildedir.
Bu durumun aşağıda verilen ihtiyaçtan hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yerleşik toplulukların birbiri ile sınır anlaşmazlıklarını bitirme
B) Hayvancılık alanında ilerleme
C) Şehirleri dışarıdan gelecek toplulukların saldırılarına karşı koruma
D) Toprağı daha çok işleyerek tarımı canlandırma

Test 4 1. D   2. B   3. C   4. C   5. B   6. D   7. A   8. D   9. B   10. B   11. A   12. C

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0