Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

1)Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? )A) Hükümdarın tanrıdan kut alması
B) Hükümdarı kurultay üyelerinin seçmesi
C) Devlet yönetiminde hükümdarın törelere uymak zorunda olması
D) Devlet ileri gelenlerinin onay vermesi

2)Türk Devletleri’nde kadının toplumda önemli bir yeri vardır. Türkler tarih boyunca kadına değer vermişler ve onu yüceltmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt gösterilemez?
A)
Hükümdar ülke dışında iken hatun yabancı elçilerle görüşürdü.
B) Ailede mal ve mülk tamamiyle ortaktı.
C) Harp ve sulh meclislerinde hatun da bulunurdu.
D) Kadınlar ata binip silah kullanabilirlerdi.

3)  Orta Asya;
1. Türklerin tarih sahnesine çıktığı yerdir.
2. Türkler dünyanın birçok yerine buradan yayıldılar.
3. Türklerin ilk anayurdudur.
4. Türkler buraya Avrupa kıtasından gelip yerleşmişlerdir.
verilenlerden hangisi doğru değildir?

  1. A) 1 B) 2 C) 3         D) 4

4) Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır. Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri
B) Boy ve kabilelerin birbirleri ile olan mücadeleleri
C) Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri
D) Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları

5) Türk isminin geçtiği ilk Türkçe kitabe olan Orhun Kitabeleri, aşağıdaki devlet adamlarından hangisi adına yazılmamıştır?
A)
Mete Han
B) Vezir Tonyukuk
C) Bilge kağan
D) Kültigin

6)Mete Han Asya Hun devletinin başında iken, Çin’deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin’i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmiştir.
Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Asya Hunları ekonomik güce ulaşmışlardır.
B) Asya Hun Devleti Çin’e siyasi üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
C) Çinliler Türklerle bir daha mücadeleye girememişlerdir.
D) Mete Han Çin’in içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanmıştır.

 

 

7)  • Dinlerini değiştirmişlerdir.
• Yerleşik hayata ilk geçen Türk devletidir.
• Başkentleri Karabalgasun’dur.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi devlete aittir?
A)
Uygurlar
B) Göktürkler
C) Asya Hun Devleti
D) Kırgızlar

8)Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir?
A)
Siyasi, askeri ve ekonomik kararlar alınırdı
B) Devlet yönetiminde önemli bir meclistir.
C) Kurultaya boy beyleri ve hatun da katılardı.
D) Hükümdarın seçiminde yetkilidir.

9)Abbasi ve Emevi Devletleri’nin uygulamalarında benzer özelliklerinin yanı sıra bazı farklılıklar da görülmektedir.
 Aşağıdakilerden hangisi Abbasi Devleti’nin farklılıklarından biridir?
A)
İslam devletidirler.
B) Fetih hareketlerinde bulunmuşlardır.
C) Devlet hizmetinde Türkler’e görev vermişlerdir.
D) İslamiyet’i geniş sınırlara yaymak istemişlerdir.

10)  İlk Müslüman Türk Devletlerinde;
I. Bir çok şehirde medreseler kurulmuştur
II. Devletin önemli işleri divanda görüşülür
III. Yollar üzerinde Kervansaraylar kurulmuştur
 Yukarıdaki Türk-İslam devletleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ticari hayatı canlandırmaya yöneliktir?
A)
Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III

11) Mete Döneminde;
I. Orduda onlu sistemi uygulandı.
II. Askerler ok ve yay gibi silahlarla donatıldı
III. Kadın, erkek, yaşlı, genç vatanı birlikte savunurdu.
IV. Boylar bir araya getirilerek devlet haline gelirdi.
 Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Türklerin “Ordu-millet’’ anlayışına sahip olduğunun bir kanıtıdır?

A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 2
D) 3 ve 4

12) Aşağıdakilerden hangisi tarihi İpek Yolu için söylenemez?
A)
İpek Yolu Çin’den başlayıp Avrupa’ya uzanan ticaret yoludur.
B) İpek Yolu yalnızca ipekli kumaşların taşındığı ticaret yoludur.
C) Türk Çin mücadelesinin nedenlerinden biridir.
D) Doğu ile batı arasında bir kültür köprüsü olmuştur.

Test 5 1. A 2. D 3. D 4. C 5. A 6. C 7. A 8. D 9. C 10. B 11. B 12. B

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir