Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

1) I. Orhun Yazıtları
II. Türeyiş Destanı
III. Ergenekon Destanı
verilenlerden hangileri Kök Türk Devleti’ne aittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) III ve IV

2) Doğu ile batıyı birbirine bağlayan tarihi İpek Yolu’nda sadece ipekli kumaş ticareti değil, hayvan ticareti de görülmektedir.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
İpek yolu hâkimiyeti için Türkler ile Çinliler uzun süre savaşmışlardır.
B) Toplumlara ait birçok kültür İpek Yolu kanalı ile yayılmıştır.
C) Türkler at ve deve karşılığında kumaş satın almışlardır.
D) Türklerin kumaşları Çinliler tarafından beğenilmiştir.

3)Tanrı, lütfettiği için, talihim ve kısmetim olduğu için, ölecek olan halkı diriltip besledim, sırtı açıkta olan halkı giydirdim, yoksul olan halkı zengin ettim. Az olan halkı çoğalttım. Dört taraftaki halkı alıp kendime bağladım. Türklerin düşmanlarını yok ettim. Onların hepsini devletime bağladım.”
Orhun Kitabeleri’nden alınan bu bölümdeki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Türk hakanlarının görevlerinden biri değildir?
A)
Ekonomik gücü artırmak
B) Siyasi birliği sağlamak
C) İslam dinini yaymak
D) Halkın refahını sağlamak

4) …………   İpek Yolu Orta Asya toplumları arasında hakimiyet mücadelesine neden olmuştur.
………..    Türk devletlerinin ekonomik yönden güçlenmesinde İpek Yolu’nun rolü önemlidir.
………..    Türk Arap savaşlarına İpek Yoluna hakim olma mücadelesi etkili olmuştur. ………..    İpek Yolu kervanlarla yapılan kara ticaret yolu özelliğindedir.
Doğru bilgilerin başına ‘’D’’ Yanlış bilginin başına ‘’Y’’ getirilirse, aşağıdaki sıralamadan hangisi doğru olur?
A)
D – D – D – Y
B) D – D – Y – D
C) Y – Y – D – D
D) D – D – Y – Y

5) Orta Asya Türk toplumlarında;
Askerlik bir meslek olmaktan çok her an savaşa hazır hayatın içinde normal bir yaşam biçimi olarak görülürdü. Diğer toplumlar Türkler için’’ Ordu Millet’’ tanımlaması yapmıştır. Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Askerlik toplumsal bir görevdir.
B) Türklerde ordu millet anlayışı yerleşmiştir.
C) Türkler toplum olarak her an savaşa hazırdır.
D) Türklerde sadece erkekler savaşa katılabilir.

6) Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?
A) İlk Çağ sona erdi, Orta Çağ başladı
B) Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı
C) Uygur Devleti kuruldu
D) Günümüz Avrupa Devletleri’nin temelleri atıldı

7) Gazneli Devleti hükümdarı Sultan Mahmut için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Abbasi halifesinden “sultan” unvanı almıştır.
B) Adalet işlerine önem vermiştir.
C) Bilgin, şair ve sanatçıları sarayında toplamıştır.
D) Nizamiye medresesini kurmuştur

8) ‘Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunu mağlup ederek Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alp Arslan
B) Melikşah
C) Tuğrul Bey
D) Gazneli Mahmut

9) Nizamülmülk “Siyasetname” adlı eserinde hükümdarların yapması gerekenleri;
• Sulama kanalları açtırmalı,
• Yollar ve köprüler inşa etmeli,
• Kale ve şehirlerin inşa edilmesine öncelik vermeli  şeklinde sıralamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi hükümdarın görevleri arasında değildir?
A)
Ülkeyi bayındır hale getirmek
B) Göçebe yaşamı sürdürmek
C) Ulaşım imkanlarını iyileştirmek
D) Tarımsal faaliyetleri geliştirmek

10) Türk İslam Devletleri incelendiğinde cami, kümbet, medrese, kervansaray gibi yapılar dikkat çekmektedir.
Buna göre Türk-İslam devletleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)
Kültürel kimlik açısından değişime uğramışlardır.
B) Türk-İslam kültürü geniş coğrafyalara yayılmıştır.
C) Farklı mimari eserler inşa etmişlerdir.
D) İslam dünyasında koruyucu rol üslenmişlerdir.

11) Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Hz. Muhammed’in 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etme’’ nedenleri arasındadır?
A) Mekke’de can güvenliğinin tehdit edilmesi
B) Medine’ye gidip devlet başkanı olmak istemesi
C) Medine’nin stratejik açıdan önemi
D) Medine şehrinin ekonomik açıdan zengin olması

12)Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra Anadolu’da fethedilen bölgelerin fetheden komutanlara bırakılacağı ifade edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun amaçları arasında değildir?
A) Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak
B) Anadolu’da bağımsız yeni devletler kurmak
C) Fethedilen yerlerde sınır güvenliğini sağlamak
D) Fethedilen bölgelerde askeri birlik oluşturmak

0
like
1
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

  1. Barış Cem Bostancıoğlu

    Cevapları nerede acaba ???

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir