Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık / 7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları
7. Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

ÜLKEMİZDE NÜFUS ÜNİTE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. “Bölgede nüfus yoğunluğu gittikçe artmaktadır. Bu durumun nedeni toprakların tarıma elverişli olmasıdır. Ancak son yıllarda hızla artan sanayileşme ve ticaret nüfus yoğunluğunun hızla artmasının asıl nedenidir.” Bu bilgi ülkemizin en fazla hangi bölgesi için geçerlidir?

A) Doğu Anadolu

B) İç Anadolu

C) Marmara

D) Güneydoğu Anadolu

Doğru cevap: C

****************

2. Bazı Yıllarda Şehir ve Köy Nüfusu % Oranı Yıl Şehir Kır

1927 24,2 75,8
1955 28,8 71.2
1980 43.9 56.1
2000 64.9 35.1
2012 77.3 22.7

Türkiye İstatistik Yıllığı 2012, s. 35

Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Şehir nüfusu artarken kır nüfusu azalmaktadır.
B) Günümüzde nüfusun büyük çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır.
C) İlerleyen yıllarda köy nüfusunun daha da azalacağı beklenebilir.
D) Şehir nüfusunun artmasındaki etken köylerin şehre dönüşmesidir.

Doğru cevap: D

****************

3. Aşağıdaki durumların hangisinde eğitim konusunda devlet – vatandaş iş birliğinin görülmesi beklenmelidir?

A) Yeni okul yapımında

B) Öğretmen atamasında

C) Öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesinde

D) Ders kitaplarının hazırlanmasında

Doğru cevap: A

****************

4. Aşağıdakilerden hangisinde göç ve seyahat ile ilgili kavramlardan birine yer verilmemiştir?

A) Turist

B) Muhacir

C) Tüccar

D) Seyyah

Doğru cevap: C

****************

5. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişilerin seyahat hakkı kısıtlanabilir?

A) Suç soruşturma ve kovuşturmasında

B) Eğitilmiş nüfusu ülkede tutmada

C) İş verimini artırmada

D) Nüfus hareketliliğini önlemede

Doğru cevap: A

****************

Günümüzde ulaşım teknolojisindeki gelişmeler sayesinde insanlar daha rahat ve hızlı bir şekilde seyahat edebilmektedir. Bu da gezi, dinlenme, ziyaret, eğlence, çalışma, eğitim vb. gibi nedenlerle seyahat edenlerin sayısını bir hayli artırmıştır. Buna paralel olarak insanların bir yerden başka bir yere yerleşmesi de kolaylaşmıştır.

7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

ÜLKEMİZDE NÜFUS ÜNİTE DEĞERLENDİRME

B. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan yargıların doğrularını boş bırakılan yerlere yazınız.

( D ) Kıyı kesiminden hemen sonra başlayan ve bölgeyi baştan başa kaplayan Toros Dağları’nın etkisi ile Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde nüfus daha azdır. (Doğru)
( D ) Nüfusumuzun artmasındaki sebeplerden biri de doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla
olmasıdır. (Doğru)
( D ) 15-64 yaş grubunu oluşturan ve kazanç elde edebilmek için çalışabilir olan nüfusa vergi verebilen
nüfus denir. (Doğru)
( D ) “Doyduğumuz yer bize vatan oldu.” diyen biri en az birkaç yıl önce buraya seyahat etmiştir. (Doğru)

( D ) Bir yerde salgın hastalık varsa buraya giriş çıkışlar yasaklanabilir. (Doğru)

C. Aşağıda yer alan sebeplerle sonuçları doğru bir şekilde eşleştiriniz.

1. Arazi engebeli ve ormanlarla kaplı olduğundan c) nüfus azdır. (1. soru c şıkkıyla eşleşecek)
2. Ülkedeki nüfusun yapısını öğrenmek için d) nüfus sayımı yapılır. (2. soru d şıkkıyla eşleşecek)
3. Devlet, görevi olduğu için a) eğitim hizmetini yürütür. (3. soru a şıkkıyla eşleşecek)
4. Görev yeri değişikliği nedeniyle e) göç edilir. (4. soru e şıkkıyla eşleşecek)
5. Doğal ve tarihî yerler insanlığın ortak mirası olduğu için b) korunur. (5. soru b şıkkıyla eşleşecek)

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. İnsanlar yerleşmek için yaşam alanları seçerken nelere dikkat ederler?
1. Su açısından zengin olmasına
2. Verimli toprakların olmasına
3. İklimin uygun olmasına
4.Sanayinin gelişmiş olmasına
5. Ulaşımın kolaylığına dikkat ederler.

2. Zorunlu göçlerin olumsuz etkileri nelerdir?

1) Yurt genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür.
2) Köy nüufusu azalır.
3) Düzensiz şehirleşme olur.
4) Yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi şeylerde eksiklikler görülebilir.
5) Şehirlerde güvenlik sorunu ortaya çıkabilir.

Ekstra bilgi

Tarih boyunca insanlar, birey olarak ya da gruplar hâlinde, uzunca bir zaman dilimi için yaşadıkları yerden başka bir yerleşim yerine yerleşmek niyetiyle göç etmişlerdir. Göç etme olayı bir ülke içinde olduğu zaman iç göç, ülkeler arası olduğu zaman dış göç şeklinde adlandırılmıştır. Tarih boyunca yaşanan bazı göçler insanların hafızasında derin izler bırakmıştır.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir