Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık / 7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları
7. Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ÜNİTE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan Türk devlet ve beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesine yaptığı katkılarından biri değildir?

A) Anadolu’ya gelen Türklerin düzenli şekilde yerleşmesini sağladılar.
B) Çok sayıda mimari eser inşa ederek halkın hizmetine sundular.
C) Sanatkâr, bilim insanı, şair ve yazarlar yetiştirdiler.
D) Anadolu’ya saldıran Moğollarla başarıyla mücadele ettiler.

Doğru cevap: D

****************

2.

I. Fetihler kalıcı hâle geldi, yeni fetihlere zemin hazırlandı.
II. Boş araziler ekilmeye ve vergi gelirleri artmaya başladı.
III. Yerli halk adil ve huzurlu bir yönetime kavuştu.
IV. Issız yerler, yerleşim yeri hâline geldi.

Yukarıdakilerden hangisi iskân siyasetinin ekonomik sonuçlarından biridir?

A) I B) II C) III D) IV

Doğru cevap: B

****************

3.

– Memluklerin Safevilerle ittifak yapması
– Portekizlilerin Baharat Yolu ticaretini engellemesi

Yukarıda verilenler aşağıdaki fetihlerden hangisinin nedenleridir?
A) Ege Adaları B) Trabzon C) Mısır D) Rodos

Doğru cevap: C

****************

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültür, sanat ve estetik anlayışını yansıtan eserlerden biri değildir?

A) Cami B) Medrese C) Manastır D) Kervansaray

Doğru cevap: C

****************

5. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde Osmanlı – Avrupa ilişkilerinin gelişmesini sağlamıştır?
A) Paris, Viyana, Londra gibi başkentlere elçilerin gönderilmesi
B) Lale yetiştiriciliğinin büyük bir tutku hâlini alması
C) İstanbul’da Türkçe eserler basan bir matbaanın kurulması
D) İstanbul’da köşk, saray ve çeşmeler yapılması

Doğru cevap: A

****************

6. “Türkler arasında her yerde bir paşadan dağ başındaki çadırlarda yaşayan yörüğe kadar herkeste hiçbir karşılık beklemeden hangi dinden hangi milletten olursa olsun ister fakir ister zengin olsun ayrım gözetmeksizin herkesin tek düşüncesi vardı: yabancının karnını doyurmak.”
Türkler Ansiklopedisi, C 10, s. 395

Yukarıdaki paragrafta Türklerin hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

A) Cömertlik B) Misafirperverlik C) Büyüklere saygı D) Hoşgörülü olma

Doğru cevap: A

****************

B. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Yanlış olan yargıların doğrularını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. (D) Danişmentliler Türkiye Selçukluları ile birlikte Haçlılara karşı mücadele etti.

2. (Y) Kapıkulu ordusu Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusudur.

Ekstra bilgi:

Osmanlı Devleti’nde özellikle 19. yüzyılda eğitim alanında önemli ıslahatlar gerçekleştirildi. Bu ıslahatların öncülüğünü yapan II. Mahmut, yayımladığı emirle çocukların mekteplere gönderilmesini istedi. Böylece İstanbul’da ilköğretim zorunlu hâle getirilmeye çalışıldı. II. Mahmut döneminde devlet memuru yetiştirmek için Mektebimaarifiadliyye ve Mektebiulumıedebiyye adıyla orta öğrenim seviyesinde eğitim veren iki okul açıldı. Bu
okulları ortaokul seviyesinde eğitim veren rüştiye okullarının açılması takip etti.

7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ÜNİTE DEĞERLENDİRME

B. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan yargıların doğrularını boş bırakılan yerlere yazınız.

3. ( D ) II. Mehmet Bizans’a yardım gelmesini önlemek için Haliç’i zincirlerle kapattı. (Doğru)
4. ( D ) Bursa, Osmanlı Devleti’nin Edirne ve İstanbul’dan önceki başkentidir. (Doğru)
5. ( D ) Avrupalı müzisyenler mehter müziğinden etkilenmişlerdir. (Doğru)
6. ( Y ) 19. yüzyılda Avrupa etkisiyle mehterhane kuruldu. (Yanlış)
7. ( D ) Osmanlı’da ilk resmî gazete Tercümanıahval adıyla yayınlanmaya başladı. (Doğru)

C. Aşağıdaki Türk Devletleri ile bu devletlerin kuruldukları şehirleri eşleştiriniz.

1. Danişmentliler c) Sivas (1. soru c şıkkıyla eşleşecek)
2. Saltuklular e) Erzurum (2. soru e şıkkıyla eşleşecek)
3. Mengücekler b) Erzincan (3. soru b şıkkıyla eşleşecek)
4. Artuklular d) Diyarbakır (4. soru d şıkkıyla eşleşecek)
5. Türkiye Selçukluları a) İznik (5. soru a şıkkıyla eşleşecek)

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Osmanlı Devleti’nde halk hangi ekonomik faaliyetlerle geçimini sağlıyordu?

Doğru cevap: TARIM, HAYVANCILIK, TİCARET, SANAYİ

2. Osmanlı kara ve deniz kuvvetlerinin 17. yüzyıldan itibaren gücünü yitirmesinin nedenleri nelerdir?

Doğru cevap: Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyıl duraklama dönemidir, bu dönemde savaşlar kazanılamıyordu. Bunun sebebi ise Avrupa’nın sanayi ve teknolojide ileri olmasıdır.

3. Osmanlı Devleti’nde farklı inanç, kültür ve milletten insanların uzun süre huzur içinde ve birlikte yaşayabilmesinin nedenleri nelerdir?

Doğru cevap: Osmanlı Devletindeki yöneticilerin hoşgörülü olması, Osmanlı Devleti’indeki birçok milletin uzun süre barış ve huzur içinde bir arada yaşamasını sağlamıştır.

4. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ulaşım ve basın alanında yapılan yenilikler halkın yaşamını nasıl etkilemiştir?

Doğru cevap:  19. Yüzyılda ulaşım ve basın alanında yapılan yenilikler Osmanlı Devletinde halkın yaşamını olumlu yönde etkilemiştir. Ulaşım alanındaki yenilikler halkın yaşamını kolaylaştırmış, iletişim alanındaki yeniliklerde ise dünyanın diğer milletlerinden ve gelişmelerinden haberdar olmuşlardır.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir