Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık / 7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları
7. Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

ZAMAN İÇİNDE BİLİM ÜNİTE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.

– Çinlilere ait bir buluştur. – Yazının rahatça yazılmasını ve saklanmasını sağlamıştır.

Yukarıda özellikleri verilen buluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Barut B) Pusula C) Kâğıt D) Mum

  • Doğru cevap: C

2. Camın günümüze kadar geliştirilerek ulaşmasında aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin katkısı olmamıştır?

A) Mısır B) Çin C) Roma D) Fenike

  • Doğru cevap: D

3. Aşağıdakilerden hangisi barutun tarih boyunca kullanım alanlarından biri değildir?

A) Taşıma B) Aydınlatma C) Askerî D) Madencilik

  • Doğru cevap: B

4. Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisi daha önce bulunup kullanılmıştır?

A) Gaz lambası B) Mum C) El feneri D) Floresan lamba

  • Doğru cevap: B

5. Ülkemizde kullandığımız alfabe aşağıdaki uygarlıklardan hangisi tarafından bulunmuştur?

A) Sümer B) Hint C) Mısır D) Fenike

  • Doğru cevap: A

6. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tıp alanında çalışmalar yapmıştır?

A) Uluğ Bey B) Harezmi C) İbni Sina D) İbni Haldun

  • Doğru cevap: C

7. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir?

A) İncil tercüme edildi ve matbaa ile çoğaltılmaya başladı.
B) Katolik kilisesine ve din adamlarına duyulan güven azaldı.
C) Keşfedilen yerler Avrupalılarca sömürgeleştirildi.
D) Yeni kıtalar, hayvan ve bitki türleri bulundu.

  • Doğru cevap: A

8.

– Eğitimin laikleşmesi
– Din adamlarına duyulan güvenin azalması

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisi sonucu olmuştur?

A) Sanayi İnkılabı B) Coğrafi keşifler C) Reform D) Rönesans

  • Doğru cevap: B

B. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan yargıların doğrularını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. (D) Güneş yılı esaslı takvimi ilk defa Mısırlılar kullandı.

2. (D) Pencerelerde cam ilk defa Romalılar tarafından kullanılmaya başladı.

3. (D) Çinliler barutu ilk olarak ateşli silahlarda kullandılar.

7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

ZAMAN İÇİNDE BİLİM ÜNİTE DEĞERLENDİRME

4. (D) Sümerler, yazılarını sivri uçlu bir kalemle papirüs adı verilen kâğıtlara yazıyorlardı.

5. (Y) Anadolu’da yazı ilk defa Romalılar döneminde kullanılmaya başlamıştır.

6. (D) Abbasiler bilimsel çalışmalar yapılması için Beytülhikme adında bir akademi kurmuştur.

7. (Y) Kemal Reis, Kitabıbahriye adıyla bir eser yazmış ve bir dünya haritası çizmiştir.

8. (D) Rönesans ile birlikte bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve mimari alanlarında gelişmeler oldu.

9. (D) Galilei ve Bruno düşüncelerinden dolayı engizisyon mahkemesinde yargılandı.

C. Aşağıdaki bilim insanları ile bu bilim insanlarının çalışma yaptıkları bilimleri eşleştiriniz. (Bilim insanları birden fazla bilim dalında çalışma yapmış olabilir.)

1. Piri Reis e) Coğrafya (1. soru e şıkkıyla eşleşecek)
2. Harezmi b) Matematik (2. soru b şıkkıyla eşleşecek)
3. Ali Kuşçu b) Matematik  f) Astronomi (3. soru b ve f şıkkıyla eşleşecek)
4. İbni Haldun  a) Tıp  (4. soru a şıkkıyla eşleşecek)
5. Takiyüddin e) Coğrafya  f) Astronomi (5. soru e ve f şıkkıyla eşleşecek)
6. Uluğ Bey f) Astronomi (6. soru f şıkkıyla eşleşecek)
7. Biruni  f) Astronomi (7. soru f şıkkıyla eşleşecek)

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Saat ve takvimin bulunması insanların yaşamlarını nasıl etkilemiştir?

Doğru cevap: Saat ve takvimin bulunması insanların hayatlarını kolaylaştırmıştır. Bunun yanında hayatlarını bir düzene sokmuştur.

2. Türk ve Müslüman bilginler astronomi alanında hangi çalışmaları yapmışlardır?

Doğru cevap:

3. Düşünceyi ifade etme özgürlüğü ile bilimsel gelişmeler arasında nasıl bir bağlantı vardır? Açıklayınız.

Doğru cevap: Düşünce özgürlüğünün olduğu bir yerde aynı zamanda ve doğru orantılı olarak bilimde gelişir. Düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde ise bilimsel gelişmeler olmaz.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir