Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Sorularınız / 7. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Mehmet Akif Ersoy Etkinlik Soruları ve Cevapları
Ödev Soruları

7. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Mehmet Akif Ersoy Etkinlik Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Mehmet Akif Ersoy Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı MEB Yayınları 4. Tema Sayfa 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 Mehmet Akif Ersoy Etkinlik Soruları ve Cevapları

Mehmet Akif Ersoy

1. Etkinlik

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamları verilmiştir. Verilen anlamların başına uygun kelime ve kelime grubunu yazınız.

 1. Mülkiye  Asker olmayanlar sınıfı.
 2. Milletvekili  Anayasaya göre millet meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus, parlamenter, vekil.
 3. Memuriyet  Memurluk.
 4. Dergi  Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua.
 5. Baytar  Veteriner hekim.
 6. Rüştiye  Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu.
 7. İstifa Etmek  İşinden çekilmek.

2. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö” , nesnel olanların başına “N” yazınız.

 • (N) Nesnel  İstiklâl Marşı’mızın şairi Mehmet Âkit Ersoy, 1873 yılında İstanbul’da doğdu.
 • (Ö) Öznel  En coşkulu şiirleri Mehmet Âkit yazmıştır.
 • (N) Nesnel  Mehmet Âkit, ilkokula Fatih’te Emir Buhari Mahalle Mektebinde başlamıştır.
 • (Ö) Öznel  Mehmet Âkit gibi şairler kolay kolay yetişmez.
 • (N) Nesnel  17 Şubat 1921‘de yazdığı İstiklâl Marşı, 12 Mart’ta TBMM tarafından kabul edildi.

3. Etkinlik

Okuduğunuz metni kendi cümlelerinizle özetleyiniz.

Mehmet Akif Ersoy Metninin Özeti

Mehmet Akif Ersoy Metninin Özeti


4. Etkinlik

Okuduğunuz metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin hangi cümlelerle başladığını yazınız.

Mehmet Akif Ersoy metninin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini yazınız. 

Mehmet Akif Ersoy Metninin Giriş Cümlesi

İlk paragraf giriş cümlesini oluşturmaktadır. İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası ona “Ragıyf” adını vermiş fakat söyleniş zorluğu nedeniyle “Akif” denmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Metninin Gelişme Cümlesi

Mehmet Âkif, lise yıllarında şiirle ilgilenmeye başlamış ve ilk şiiri, 28 Aralık 1893 yılında Hazine- i Fünûn dergisinde yayımlanmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Metninin Sonuç Cümlesi

Son paragrafta ise sonuç cümlesi vardır. Gerçekçiliği ön planda tutan Mehmet Akif’in şiirlerinde hayal gücünün yerini gözle görülür, elle tutulur gerçekler almaya başlamıştır.

***************************

Aşağıdaki formda yer alan maddeleri okuyunuz ve düşüncelerinizi ifade eden kutucuğu işaretleyiniz.

 • Metinde cümleler çok uzundur.  KISMEN
 • Metinde anlamı bilinmeyen kelimelere sıkça yer verilmiştir.  KISMEN
 • Metinde günümüzde kullanılmayan eski kelimelere yer verilmiştir.  EVET
 • Yabancı dillerden dilimize geçmiş kelimeler sıkça kullanılmıştır.  EVET
 • Yazarın ne demek istediği kolayca anlaşılıyor.  EVET
 • Metinde yazım ve noktalama hataları vardır.  EVET
 • Yazar aynı kelimeleri sıkça kullanmıştır.  HAYIR
 • Yazar hep aynı şeylerden bahsederek fikir tekrarı yapmıştır.  HAYIR
 • Yazar, örnek ve alıntılardan yararlanmıştır.  EVET
 • Yazar, sorular yoluyla düşüncelerini aktarmıştır.  HAYIR
 • Yazar, anlatımında benzetmelerden yararlanmıştır.  HAYIR

5. Etkinlik

a. Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Hangi metin ya da metinler okuduğunuz metindeki anlatım biçimine benzemektedir? İşaretleyiniz.

Cevap   Aşağıda yazılan metindir. Kemal Bilbaşar’ın metni okuduğum metindeki anlatım biçimine benzemektedir.

Folklor “ulusal temele dayanır; ama “evrensel” nitelik taşır. Bu, halk yaşayışının her yerde ortak nitelikler göstermesinden ötürüdür. Folklor ayrılıkları değil, benzerlik­lere önem verir; ortak noktaları belirlemeye çalışır. Böylece, başta ulusal basamakta olan folklor, benzerliklerinin çokluğu ve ortak noktaların yaygınlığı ile evrenselleşir. Birbirinden çok uzak ülkelerin insanları arasında aynı inançlara, aynı geleneklere rastlanır.

Kemal BİLBAŞAR

***************************

b. Mehmet Akif Ersoy metninde hangi anlatım biçiminin kullanıldığını yazınız.

 • Bu metinde açıklayıcı anlatım biçiminde yararlanılmıştır.

6. Etkinlik

Görsellerle ilgili duygu, düşünce ve hayallerinizi anlatan bir deneme yazınız.

 • Görsellere bakarak ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatını okuyarak bir deneme yazabilirsiniz.

7. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Mehmet Akif Ersoy 6. Etkinlik


7. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Üç nokta işaretinin hangi amaçlarla kullanıldığını boş bırakılan yerlere yazınız.

Arabacı B…’a yaklaştığını söylüyor, ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğu başını çeviriyordu. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

 • Bu metinde kaba sayılan kelimeler söylenmek istenmediği için üç nokta işareti kullanılmıştır.

… derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı. (Tarık Buğra)

 • Bu metinde metinde önce de yazılan yazılar olduğunu belirtmek için metnin öncesinin olduğunu söylemek için üç nokta işareti kullanılmıştır.

Dayandığı kapı büyük bir takırtıyla açılırken korkulu bir rüyadan uyanıyormuş gibi…

 • Bu metinde ise sözün okuyucunun duygu, düşünce ve hayallerine bırakıldığını belirtmek için üç nokta işareti kullanılmıştır.

8. Etkinlik

a. Aşağıdaki metinde yer alan yay ayraçların içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.

7. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Mehmet Akif Ersoy 8. Etkinlik

b. Üç noktanın kullanıldığı üç cümle yazınız.

 • Bey’ in yüzünden o gece A…’da
 • ….Ağlayın aşinasız, sessiz can verenlere
 • Otel odalarında, otel odalarında…

9. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinde kullanılan kipi yazınız. Daha sonra cümleleri bir kez daha okuyarak cümlelerin anlamlarından hangi zaman ve anlamın kastedildiğini yazınız.

 • Haftaya vapurla Kıbrıs’a gidiyorum.  Yüklemin zamanı şimdiki zaman, cümlede söylenen zaman ve anlam ise gelecek zaman. 
 • İstediğin filmi seyredebilmen için önce bu romanı okuyacaksın.  Yüklemin zamanı gelecek zaman, cümlede söylenen zaman ve anlam ise gereklilik kipi/zamanı.
 • İyi bir bedene sahip olmak için bol bol spor yapacaksın.  Yüklemin zamanı gelecek zaman, cümlede söylenen zaman ve anlam ise gereklilik kipi/zamanı.
 • Öğrencileri festivale götürme işini kendiniz düzenlersiniz.  Yüklemin zamanı geniş zaman, cümlede söylenen zaman ve anlam ise emir kipi. 
 • Babam bu habere çok sevinir.  Yüklemin zamanı geniş zaman, cümlede söylenen zaman ve anlam ise gelcek zaman. 

10. Etkinlik

Aşağıda yer alan cümlelerde anlam kaymasına uğrayanları işaretleyiniz. Anlam kaymasının sebeplerini noktalı yerlere yazınız.

 • Mevlânâ’nın babası Bahaeddin Veled Belh’den Konya’ya göç eder. Burada kip geniş zamandır cümlede kastedilen zaman ise geçmiş zamandır. 
 • Babamlar her sene memlekete gidiyor.  Burada kip şimdiki zamandır cümlede kastedilen zaman ise geniş zamandır. 
 • Anne, yaptıklarım için beni lütfen affet.
 • Yarın sınıfça türkü gecesine gidiyoruz.  Burada kip şimdiki zamandır cümlede kastedilen zaman ise gelecek zamandır. 
 • Şiir yarışmasını kazananlara törende ödülleri verildi.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir