Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Tabloda bir ülkenin nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Ülke gelişmiş bir ülkedir
B) En az nüfus 0-14 yaş aralığındadır.
C) Erkek nüfus en fazladır
D) En fazla nüfus 15-64 yaş aralığdadır.

2) Nüfusun dağılışında aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir?
A) İklim
B) Sanayi
C) Bitki örtüsü
D) Yüzölçümü

3) Aşağıdaki nüfus piramidine bakıldığında hangisi söylenemez?
A) Genç nüfus fazladır.
B) Üretken nüfus fazladır
C) Yaşlı nüfus oranı fazladır
D) Doğum oranı yüksektir

4) Yukarıda dört bölgeye ait nüfus artış hızı ve doğum artış oranları verilmiştir.
Buna göre, hangi bölge dışarıya daha çok göç vermektedir ?
A) I
B) II
C) III
D) IV

5) Yer şekillerinin engebeli olması yerleşim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiler.
Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki şehirlerden hangisinde daha çok yaşanır?
A) Hakkari
B) Konya
C) Kayseri
D) Malatya

6) Haritada ülkemizde yoğun nüfuslu olan bazı bölgeler verilmiştir. Bu yerleşim yerlerinin yoğun nüfuslu olmasında sanayinin etkisinin en fazla olduğu yer hangisidir?

A) I                  B) II                 C) III                    D) IV

7) Gelişmiş ülkelerde nüfus artış oranı düşük olduğundan yaşlı nüfus oranı fazla, genç oranı azdır.
Buna göre aşağıdaki nüfus ve yaş durumunu gösteren grafiklerden hangisi gelişmiş bir ülkeye aittir?
A)
B)
C)
D)

 

8) Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımlarından çıkarılacak bir sonuç değildir? 

A) Nüfusun yaş durumu
B) Nüfusun tarımsal üretime katkısı
C) Nüfusun eğitim durumu
D) Nüfusun ihtiyaç duyduğu okul sayısı

9) Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen etkenleri iki grupta inceleyebiliriz.
Bunlar; doğal ve beşerî etkenlerdir
Aşağıdakilerden hangisi doğal etkenlerdendir?
A) Sanayi
B) Tarım
C) Turizm
D) Yer Şekilleri

10) Şirinin yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğunlukta olduğu için ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapılabilmektedir. Bu durum Şirinin yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasına yol açmıştır.
Şirin’in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayi
B) Yerşekilleri
C) Turizm
D) Yer altı kaynakları

11) Bir ülkedeki eğitilmiş insan sayısının fazlalığı o ülke için önemli bir güç kaynağıdır. Bunun başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nitelikli üretimin artması
B) Nüfus artışının sağlanması
C) Savunmaya ayrılan paranın artması
D) Eğitime ayrılan kaynağın azalması

12) Dönem             Nüfus Artış Hızı                        Neden

1960-1975             Azalma                        Yurtdışına İşçi Göçleri
1975-1980              Azalma                      Ülke içi sosyal sorunlar
1980-1990              Artma                                   ?
1990-Sonrası          Azalma                      Nüfus ve aile planlaması çalışmaları eğitimin    seviyesinin artması
Tabloda ? ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Salgın hastalıkların yaşanması
B) İç göçlerin yaşanması
C) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
D) İşsizlik sorunun yaşanması

Test 3   1. D    2. D    3. C    4. C   5. A    6. A   7. C    8. B    9. D   10. B   11. A    12. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir