Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?
A)
Seferberlik
B) Savaş zamanı
C) Okul zamanı
D) Olağanüstü hal

2) Konut yaptırmak isteyen bir vatandaş aşağıdaki yerlerden hangisine konutunu yaptıramaz?
A) Çamlık milli parkı
B) Cihanbeyli platosu
C) Antalya deniz kenarı
D) Van gölü çevresi

3) Ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan domuz gribi kuş gribi gibi hastalıklardan dolayı anayasal bazı haklarımız kısıtlanmıştır. Hatta bazı şehirler karantina altına alınarak giriş çıkış yasaklanmıştır.
Bu olaylar karşısında aşağıdaki haklardan hangisinde kısıtlamaya gidilmiştir?
A)
Yaşama hakkı
B) Seyahat hakkı
C) Seçme hakkı
D) Yerleşme hakkı

4) Kırsal alanlardan kentlere göç eden insanların ekonomik nedenlerle kentlerin çevresinde plansız bir şekilde kurdukları sağlıksız meskenlere ne ad verilir?
A) Gecekondu
B) Apartman
C) Köy
D) Mezra

5) Aşağıda verilen haklardan hangisinde bir hak ihlali söz konusu değildir?

A) Özel yaşamın gizliliği kişinin evinin izinsiz kameraya alınması
B) Konut dokunulmazlığı kişinin evine hakim kararı olmadan girilmesi
C) Doğru haber alma               aynı haberin her kanalda farklı şekilde verilmesi
D) Basın özgürlüğü                  gazete ve dergilerin yayınının durdurulması

6) Aşağıdaki sahip olduğumuz haklarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kişilerin en temel hakkı yaşama hakkıdır.
B) Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.
C) Kız çocuklarının da eğitim hakkı vardır
D) Çalışanların sosyal güvenliği isteğe bağlıdır.

7) Yukarıdaki nüfus piramidine bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Doğum oranı azalmaya başlamıştır.
B) 85 yaş üzeri nüfus oldukça azdır.
C) Tüketici nüfus daha fazladır.
D) Nüfus artış hızı azalmaktadır

 

8)’Ege Bölgesinde güzel bir sahil kasabasında yaşıyordum hastalığım çok ilerlemişti. Bu yüzden kasabadan ayrılıp İzmir’e yerleşmek zorunda kaldım.’’
diyen birisi için göç etmesinde İzmir’in hangi özelliği etkili olmuştur?
A) Güzel bir şehir olması
B) Eğitim imkanının iyi olması
C) Ekonomik faaliyetlerin iyi olması
D) Sağlık olanağının gelişmiş olması

9) Eğitim almış kişilerin daha iyi olanaklar karşısında başka ülkelere yerleşmesine beyin göçü denir.
Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisi beyin göçüne girmez?
A) Akademisyenlik için giden kişi
B) Mühendis olarak giden kişi
C) Fabrikaya çalışmaya giden kişi
D) Başarıları üzerine giden kişi

10) İnsanların bir ülkeden başka ülkeye göç etmesine dış göç denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, dış göçlere bir örnektir?
A) Yozgat’da oturan Ayşe’nin üniversiteyi kazanması ile İsta’a gitmesi
B) Bingöl’de yaşayan Ahmet Bey’in çalışma amacıyla Belçika’ya gitmesi
C) Gaziantep’te yaşayan Ayşe Teyze’nin pamuk toplamak için Adana’ya gitmesi
D) Ankara’da yaşayan Ali Bey’in yazın bir aylığına Avrupa turuna çıkması

11) Göç hareketleri nüfusun yapısında bazı değişiklikler meydana getirir
Buna göre aşağıdakilerden hangisi göç alan bir bölgede yaşanabilecek değişikliklerden biridir?
A) Nüfus azalır
B) Kadın nüfusu azalır
C) Nüfus yoğunluğu artar
D) Yaşlı nüfus artar

12) Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır
Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın eğitim öğretim ile ilgili maddesi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Eğitim-öğretim yalnız başarılı öğrencilerin hakkıdır.
B) İlköğretim tüm vatandaşlar için zorunludur.
C) Devlet özel eğitime ihtiyacı olanları dikkate alır.
D) Devlet maddi imkanı olmayan öğrencilere burs verebilir

Test 4 1. C   2. A   3. B   4. A   5. C   6. D   7. D    8. D   9. C   10. B   11. C   12. A

1
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir