Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Aşağıdakilerden hangisi ticareti canlandırmaya yönelik yapılardandır?
A)
Cami
B)Medrese
C)Kervansaray
D)Çeşme

2) Bizans’ın, Türkler’e karşı direncini kıran ve Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır
• Türkiye Selçuklu Devleti’ni zayıflatıp yıkılış sürecine sokan savaştır.
Yukarıdaki savaşlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)
Miryakefalon    Kösedağ
B) Malazgirt          Miryakefalon
C) Kösedağ        Yassıçemen
D) Malazgirt          Kösedağ

3) Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklu hükümdarı Alparslan, komutanlarına Anadolu’da fethettikleri bölgelerin kendilerine ait olacağını söylemiştir..
Alparslan bu emri ile aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?
A) Avrupa’yı ele geçirmek
B) Anadolu’nun fethini hızlandırmak
C) Siyasi birlik oluşturmak
D) Ülkeyi eyaletlere bölmek

4) Mengücekliler zamanında inşa edilmiştir
• Taş işlemeleriyle ünlüdür
• UNESCO tarafından korunması gereken dünya mirası listesine alınmıştır.
verilen bilgiler aşağıdaki hangi esere aittir?
A)
Tokat Niksar Yağıbasan Medresesi
B) Diyarbakır Malabadi Köprüsü
C) Erzincan Mama Hatun Külliyesi
D) Sivas Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası

5) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti dönemindeki gelişmelerden biri değildir?
A) Haçlılarla mücadele edilmiştir
B) Balkanlara seferler düzenlenmiştir
C) Moğollar ile mücadele edilmiştir
D) Ticaret gelişmiştir

6) Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yaptırılan kervansaraylarda yolcuların her türlü ihtiyaçları karşılanmıştır.
Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabilmişlerdir. Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?
A) Yerli halkı korumak
B) Ülke sınırlarını genişletmek
C) Ticari faaliyetleri geliştirmek
D) Haçlılara karşı güç oluşturmak

 

7) Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkleşmeye başlayan Anadolu’da yüzyıllarca Türk, Ermeni ve Rumlar’ın birlikte serbestçe yaşamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültür değerlerine bağlı olmaları
B) Avrupa devletleri tarafından korunmaları
C) Türk devletini benimsemeleri
D) Türklerin hoşgörülü bir politika izlemesi

8) Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan (1040) Malazgirt zaferine kadar (1071) geçen süre içerisinde Türkler, Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın direnme gücünü büyük ölçüde kırdılar.
Büyük Selçuklu Devleti’nin bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Atabeyliklerin kurulmasına
B) İslam birliğinin sağlanmasına
C) Moğol akınlarının önlenmesine
D) Anadolu’nun fethedilmesine

9) Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden;
• Hz. İsa’nın doğduğu Kudüs’ün Müslümanlardan alınmak istenmesi
• Avrupa’nın doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemesi
• Türkler’i Anadolu, Suriye, Filistin’den uzaklaştırmak istenmesi
verilenler, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkili değildir?
A) Siyasi
B) Dini
C) Hukuki
D) Ekonomik

10) Anadolu’ya gelen ilk Türk toplulukları yerleştikleri bölgelerde kendilerine özgü mimari eserler yapmışlardır.
Bu durum, Türklerin aşağıdakilerden hangisini amaçladıklarını gösterir?
A) Anadolu’yu ticaret merkezi haline getirmek
B) Anadolu’yu Türk vatanı haline getirmek
C) Bizans’a karşı üstünlük sağlamak
D) Anadolu topraklarının işlemek

11) Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Devleti ve Beylikleri’nden biri değildir?
A) Osmanlılar
B) Mengücekliler
C) Saltuklular
D) Danişmentliler

12) Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeli’ye ilk kez geçmişlerdir?
A) Germiyanoğulları Beyliği’nin alınmasıyla,
B) Bursa’nın alınmasıyla
C) Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla
D) Edirne’nin alınmasıyla

Test 5   1. C   2. A   3. B   4. D   5. B   6. C   7. D   8. D   9. C   10. B   11. A   12. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir