Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Osmanlı Devleti’nde “Ülke hanedanın ortak malıdır” anlayışı zamanla “Ülke padişahın ve oğullarının malıdır” şekline dönüşmüştür.
I. Murat zamanında yapılan bu değişiklik hangi alanla ilgilidir?
A) Hukuk
B) Yönetim
C) Eğitim
D) Askeri

2) Osmanlı devlet teşkilatı tarafından oluşturulan aşağıdaki kurumlardan hangisi sosyal amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Divan-ı hümayun
B) Tımar sistemi
C) Darüşşifa
D) Harem

3) Osmanlı Devleti’nin diğer Türk devletlerinden daha uzun süre varlığını devam ettirmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cihat ve gaza anlayışı
B) Coğrafi konumunun iyi olması
C) Diğer Türk devletlerinin desteği
D) Merkezi otoritenin güçlü olması

4) Osmanlı Devleti Rumeli’de bir yandan fetihler gerçekleştiriken bir yandanda fethettiği yerlere Anadolu’dan Türk halkı getirerek iskan etti (yerleştirdi).
Aşağıdakilerden hangisi iskan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan biri değildir?
A) Osmanlı idaresi kalıcı hale geldi
B) Issız, harap topraklar işlenmeye başlandı
C) Taht kavgaları önlendi
D) Bölgenin Türkleşmesi sağlandı

5) Osmanlıdaki denizcililik faaliyetleri bizimle başladı. Elimizdeki donanma gücünden yararlanan Osmanlı tersane ve donanma kurdu. Böylece kısa zamanda denizlerde hakimiyet kurmaya başladı.
Bu bilgiyi veren deniz askeri (levent) hangi beyliğe ait bir askerdir?
A) Hamitoğulları
B) Candaroğulları
C) Menteşeoğulları
D) Karesioğulları

6) İstanbul’un fethi sırasında surların ne kadar sağlam olursa olsun büyük toplar karşısında (şahi) yıkılabileceği anlaşılmıştır. Avrupalı krallarda bu topları kullanarak derebeyliklere son vermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?
A) Feodalitenin yıkılması
B) Reform hareketlerinin başlaması
C) Coğrafi Keşiflerin başlaması
D) Kilisenin önem kaybetmesi

 

 

7) Osmanlı Devleti başlangıçta küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin ve güçlenmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Anadolu’da güçlü bir devletin olmaması
B) Halk üzerinde baskıcı politika izlenmesi
C) Fetih ve gaza hareketlerine devam edilmesi
D) Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu

8) Osmanlı Devleti’nde “Devşirme Sistemi” ile oluşturulan askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapıkulu Askerleri
B) Tımarlı Sipahiler
C) Eyalet Askerleri
D) Yardımcı Birlikler

9) Osmanlı padişahlarından II. Mahmut tarihimizde ilk nüfus sayımını (1831) yaptırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut’un nüfus sayımı yaptırma amaçlarından biridir?
A) Halkın eğitim durumunu belirlemek
B) Gayrimüslüm halkın sayısını tespit etmek
C) Asker sayısı ve vergi verecekleri tespit etmek
D) Köy nüfusunu belirlemek

10) Osmanlı donanması, 1571’de Venediklilerin elindeki Kıbrıs’ı fethetti. Kıbrıs’a Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri’den getirilen Türk aileler yerleştirildi. Ancak Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı’da Osmanlı donanmasını yenilgiye uğrattılar.
Bu bilgilere dayanarak,
I.Osmanlı Devleti, Kıbrıs’ta kalıcı egemenlik kurmak  istemiştir.
II. Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz’de  egemenlik mücadelesi yaşanmıştır.
III. Avrupalılar, Osmanlılara karşı birlikte hareket etmişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

11) Osmanlı Devleti’nde gelir ve giderlerini düzenleyen kişiye defterdar adı verilir. Osmanlı Devleti’nin hazinesi defterdara emanetti.
Osmanlı Devletinde defterdarın görevlerini günümüzde hangi bakan yerine getirmektedir?

A) Maliye Bakanı
B) Adalet Bakanı
C) Milli Eğitim Bakanı
D) Başbakan

 

12) Fatih İstanbul’un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasofya’da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir. Yukarıda verilen bilgi göz önüne alınarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Osmanlının hoşgörü ve birlikte yaşama isteğine önem verdiği
B) Fatih Sultan Mehmet’in halka kısıtlamalar getirdiği
C) Osmanlının halkı koruma altına aldığı
D) Osmanlıda farklılıklara saygı duyulduğu

Test 6   1. B   2. C   3. D   4. C   5. D   6. A   7. B   8. A   9. C   10. D   11. A   12. B

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

2 Yorumlar

  1. ismimi ne yapıcaksın

    Of çok yanlış çooook.:/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir