? Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek Etkinlik | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Sorularınız / 8. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek Etkinlik Soruları ve Cevapları
Ödev Soruları

8. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek Etkinlik Soruları ve Cevapları

8. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek Etkinlik Soruları ve Cevapları

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı MEB Yayınları 6. Tema Sayfa 155, 156, 157, 158, 159, 160 Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek Etkinlik Soruları ve Cevapları

ZAMANI KAZANMAK VEYA KAYBETMEK

1. Etkinlik

a. Aşağıdaki kutucuklarda okuduğunuz metinde geçen ve aynı kavram alanı­na giren kelimeler vardır.

boş geçmek – vakit – geç kalmak – yaş – sene – ömür

 •  Bu kelimeler zamanla ilgilidir. Bu yüzden hepsi zaman kavramına geçmektedir.

b. Okuduğunuz metinde aynı kavram alanına giren dört kelime de siz yazınız.

 • Aynı kavram alanına giren kelimeler – para, değer, zenginlik, harcamak

2. Etkinlik

Yazar metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde nelerden bahsetmiştir? Yazınız.

“Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek” metni giriş bölümünde nelerden bahsetmiştir

 • “Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek” metni giriş bölümünde yazar zamanın çabuk geçtiğine dair bir hatırasından bahsetmiştir.

“Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek” metni gelişme bölümünde nelerden bahsetmiştir

 • “Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek” metni gelişme bölümünde yazar zamanın ne kadar az olduğundan zamanın ne kadar çabuk geçtiğinden hayattaki yerinden ve öneminden bahsetmiştir.

“Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek” metni sonuç bölümünde nelerden bahsetmiştir

 • “Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek” metni sonuç bölümünde yazar zamanın nasıl verimli kullanılmasından bahsetmiştir.

3. Etkinlik

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini ilgili kutucuklara yazınız. 

“Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek” metninin konusu

 • “Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek” metninin konusu zamandır.

“Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek” metninin ana fikri

 • “Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek” metninin ana fikri mesajı zaman çok hızlı geçtiği için değerli işler yapmamız gerekir.

“Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek” metni yardımcı fikirleri

 • “Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek” metninin yardımcı fikirleri zamanın kıymetini bilmeliyiz, planlarımızı ertelememiz gerekir.

4. Etkinlik

Okuduğunuz metin için farklı bir başlık bulunuz. Bu başlığı da neden yazdığı­nızı açıklayınız.

 • Zamanın kıymeti. Nedeni ise metinde zamanın değerinden bahsedilmiştir.

5. Etkinlik

Okuduğunuz metnin dil, anlatım ve içerik özelliklerini değerlendirmek ama­cıyla aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Soruların sonundaki noktalı yerlere de ulaştığı­nız sonucu yazınız.

5. etkinlikteki soruları kendinizde yapabilirsiniz.

 • Okuduğunuz metinde cümleler genellikle kaç kelimeden oluşmuştur?
 • Anlamını bilmediğiniz kelimelerin sayısı ne kadardır?
 • Yazarın verdiği örnekler akılda kalıcı mıdır?
 • Metinde sebep-sonuç, amaç-sonuç ilişkileri kurulmuş mudur?
 • Metinde düşünceyi geliştirme yolları kullanılmış mıdır? Kullanıldıysa halleri kullanılmıştır?
 • Metinde verilen örnekler yeterli midir?
 • İçerik ile verilen örnekler birbiriyle uyumlu mudur
 • Yazarın duygu ve düşüncelerini bize aktarma tarzını içten ve samimi buldunuz mu?
 • Yazarın metinde anlattığı konu güncelliğini korumakta mıdır?

6. Etkinlik

 • Bu etkinliği hayal gücünüzü kullanarak yapabilirsiniz.

7. Etkinlik

Aşağıdaki metinde yer alan yay ayraçların içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.

Bir Göl Nasıl Bingöl Oldu 7. Etkinlik Cevapları


8. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını belirleyip cümlelerin doğru hâllerini yazınız.

Cümle – Her Allah’ın günü bize uğrar.

 • Cümlenin doğru hali: Allah’ın her günü bize uğrar.

Cümle – Bu konuda fikir ve görüşlerini almalıyım.

 • Cümlenin doğru hali: Bu konuda fikirlerini almalıyım.

Cümle – Sınavdan çıkanların kağıtları toplanmaya başlandı.

 • Cümlenin doğru hali: Sınavdan çıkanların kağıtları toplamaya başlandı.

Cümle – Hayat beklenmedik sürprizlerle insanları dener.

 • Cümlenin doğru hali: Hayat sürprizlerle insanları dener.

Cümle – Spor yapmayanlar daha çok doktora gidiyor.

 • Cümlenin doğru hali: Spor yapmayanlar doktora daha çok gidiyor.

Cümle – Adamın paçaları ıslanmış, hiç umursamıyordu.

 • Cümlenin doğru hali: Adamın paçaları ıslanmış, adam hiç umursamıyordu.

Cümle – Otobüs saplandığı çamurdan daha henüz çıkamadı.

 • Cümlenin doğru hali: Otobüs saplandığı çamurdan henüz çıkamadı.

Cümle – Hiçbiri onunla vakit yitirmek istemiyordu.

 • Cümlenin doğru hali: Hiçbiri onunla vakit kaybetmek istemiyordu.