Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık Cevapları

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Atatürkçülüğün Amaç ve Nitelikleri Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 4. Ünite Öz Değerlendirme Cevapları

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 4. Ünite Öz Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 4. Ünite Öz Değerlendirme Cevapları

8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları 4. Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sayfa 77 Öz Değerlendirme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Ünite Öz Değerlendirme

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 77 Cevabı

ÖZ DEĞERLENDİRME

“ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR” ünitesinde hangi konuları hangi düzeyde öğrendiğinizi değerlendirebilmek için aşağıdaki tabloda size uygun olan seçeneği “X” ile işaretleyiniz.

– bu bölümü çok iyi anladım
– bü bölümle ilgili eksiklerim var
– bü bölümü hiç anlayamadım

ÖLÇÜTLER
1 . Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirebilirim. (X)
2 . Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşma- sı’nın sağladığı kazanımları analiz edebilirim. ()
3 . İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından kavradım. (X)
4 . Ankara’nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklayabilirim. (X)
5 . Cumhuriyet’in ilan edilmesini, Türkiye’de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirebilirim. (X)
6 . 3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri kavradım. ()
7 . Atatürk’ün çok partili siyasi hayata verdiği önemi gerekçeleri ile kavradım. (X)
8 . Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nı, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladi takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirebilirim. (X)
9 . Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun’un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz edebilirim. (X)
10 . Şeyh Sait İsyanı’nı çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirebilirim. ()
11 . Kabotaj Kanunu’nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendirebilirim. (X)
12 . Mustafa Kemal’e suikast girişimini Cumhuriyet’e yönelik tehditler çerçevesinde yorumlayabilirim. ()
13 . “Büyük Nutuk”un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini kavradım. (X)
14 . Harf İnkılabı’nı ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırılması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendirebilirim. (X)

  • Cevap:

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 78 Cevabı

15 . Menemen’de yaşanan Kubilay Olayı’nı Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasi hayata etkisi açısından değerlendirebilirim. (X)
16 . Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Dönemi’nde mimarlık ve şehir planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler verebilirim.
17 . Ölçü ve tartıların değişmesini, çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirebilirim. (X)
18 . Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve bunları geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirebilirim. (X)
19 . 1933 Üniversite Reformu’ndan hareketle Atatürk’ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önemi kavradım. (X)
20 . Soyadı Kanunu’nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal’e ‘Atatürk” soyadının verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklayabilirim. ()
21 . Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirebilirim. (X)
22 . Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan işleri sosyal devlet anlayışına göre açıklayabilirim. (X)
23 . Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi kavradım. (X)
24 . Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemin farkına vardım. ()
25 . Onuncu Yıl Nutku’ndan hareketle yapılan inkılapları, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin özelliklerini değerlendirebilirim. (X)

Öz değerlendirmeniz sonucunda V ve !-! sembollerini işaretlediğiniz konuları tekrar çalışınız. Bu konular için öğretmeninizden de yardım isteyebilirsiniz.

Öğretmenin Değerlendirmesi:

  • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

  1. dalgamı geçiyon şerefsiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir