Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 9. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

Dil bilginleri diller arasında görülen ses sistemi, yapı,

söz dizimi, söz varlığı gibi birtakım benzerliklerden yola

çıkarak dünya dillerini —- adını verdikleri gruplara ayırmıştır.

1) Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ağız

B) şive

C) aile

D) lehçe

E) jargon

 

2) Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailesinden hangisine mensuptur?

A) Hint – Avrupa

B) Hami – Sami

C) Çin – Tibet

D) Ural – Altay

E) Bantu

 

3) Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinin ortak özelliklerinden değildir?

A) Altay dillerinin hiçbirinde kelime başında l, n ve r ünsüzleri bulunmaz.

B) Sayı sıfatlarından sonra gelen adlar genellikle tekil biçimindedir.

C) Cümle yapısı bakımından özne fiilden önce gelir ve genellikle cümle başındadır.

D) İsim ve sıfat tamlamalarında belirten belirtilenden önce gelir.

E) Sözcükler türetilirken veya çekimlenirken sözcük kökünde bulunan ünlüler değişir.

 

4) Aşağıdakilerden hangisi eklemeli dillerden değildir?

A) Türkçe

B) Japonca

C) Macarca

D) Arapça

E) Korece

 

5) Eklemeli dillerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türk dili bu grubun en belirgin örneklerindendir.

B) Ekler, kökle kaynaşarak kelimede anlam ve görev değişikliği yapar.

C) Tüm eklerin sadece bir şekli vardır.

D) Köklere yeni anlamda kelimeler türetmek üzere gelen ekler yapım ekleridir.

E) Kelimeler arasında geçici anlam bağlantıları kurmak üzere gelen ekler çekim ekleridir.

 

Hakaniye ve Çağatay Türkçesi biçiminde devam eden

Doğu Türkçesinde 20. yüzyılın başlarında uygulanan

dil politikaları sonucunda bazı yazı dilleri ortaya çıkmıştır.

6) Aşağıdakilerden hangisi bu yazı dillerinden biri değildir?

A) Kazakça

B) Moğolca

C) Kırgızca

D) Uygurca

E) Özbekçe

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Ural – Altay dil ailesinin Altay grubunda yer almaz?

A) Macarca

B) Moğolca

C) Tunguzca

D) Türkçe

E) Korece

 

Türk yazı dilinin ilk devresi – – – – ’dir ve Türk adının

geçtiği ilk yazılı belgeler de – – – -’dir.

8) Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kuzey-Doğu Türkçesi – Muhakemetü’l-Lügateyn

B) Eski Türkçe – Göktürk Kitabeleri

C) Eski Anadolu Türkçesi – Garipname

D) Osmanlı Türkçesi – Şikâyetname

E) Türkiye Türkçesi – Göktürk Metinleri

 

Bu yazı dili 12. asrın ikinci yarısı ile 13. asrın ilk yarısında

şekillendiği anlaşılan,13. asrın ikinci yarısından

itibaren de metinlerle günümüze kadar aralıksız bir

şekilde takip ettiğimiz yazı dilidir. Selçuklulardan başlayarak

bugüne kadar gelen ve devam etmekte olan

yazı dili, Türklüğün en büyük ve verimli yazı dili durumundadır.

9) Parçada sözü edilen yazı dili dönemi hangisidir?

A) Batı Türkçesi

B) Eski Türkçe

C) Kuzey – Doğu Türkçesi

D) Azeri Türkçesi

E) İlk Türkçe

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinin çağdaş kollarından biri değildir?

A) Azerbaycan Türkçesi

B) Türkmen Türkçesi

C) Uygur Türkçesi

D) Türkiye Türkçesi

E) Gagavuz Türkçesi

 

11) Aşağıdaki eserlerden hangisi Eski Türkçe dönemine ait değildir?

A) Divanü Lügati’t-Türk

B) Atabetü’l-Hakayık

C) Kutadgu Bilig

D) Divan-ı Hikmet

E) Hüsn ü Aşk

 

12) Türkçenin tarihî gelişim evreleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkçenin yazılı ürünlerle takip edilen VII. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar olan dönemi “Eski Türkçe” dönemidir.

B) Batı Türkçesi; Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlıca ve Türkiye Türkçesi olmak üzere üç döneme ayrılır.

C) Batı Türkçesinin XIII. ve XV. yüzyıllar arasındaki dönemi Eski Anadolu Türkçesi adını alır.

D) Kuzey – Doğu Türkçesi XV. yüzyılda Kuzey Türkçesi ve Doğu Türkçesi olmak üzere iki kol hâlinde gelişimini sürdürmüştür.

E) Türkiye Türkçesi döneminde Arapça ve Farsça sözcükler yoğun olarak kullanılmış ve bu durum “mahallîleşme” hareketini başlatmıştır.

Test 2   1. C   2. D   3. E   4. D   5. C   6. B   7. A   8. B   9. A   10. C   11. E   12. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir