Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 9. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

Eskiden “yavru, çocuk” anlamına gelen “oğul” sözcüğü

bugün “erkek çocuk” anlamında kullanılmaktadır.

1) Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Anlam iyileşmesi

B) Anlam kötüleşmesi

C) Anlam genişlemesi

D) Anlam daralması

E) Güzel adlandırma

 

Sözcüklerin, söz öbeklerinin anlamı bağlam içinde belirir.

Bağlam içinde yan anlam kazanmış sözcük ya da

söz öbekleri eş anlamlılık bağıntısı gösterebilir.

2) Buna göre ‘‘Asker ocağında piştiğini söylüyor.’’ cümlesindeki ‘‘pişmek’’ sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) büyümek

B) olgunlaşmak

C) anlamak

D) düşünmek

E) özetlemek

 

3) Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?

A) Gamla kavrulmuştun gençlik ocağında Bir gül yeşertmedin vuslat bağında

B) Gökyüzünün başka rengi de varmış Geç fark ettim taşın sert olduğunu

C) Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz

D) Bulamadım dünyada gönüle mekân Nerde bir gül bitse etrafı diken

E) Enginde gün batıyor suların süsü gibi Sular öyle temiz ki annemin yüzü gibi

 

mısın yok mudur ekmeğin aşın

I             II

Odan ne karanlık yok mu ataşın

III                 IV

Hanidir güveyin hani yoldaşın

Hani kapın bacan yolların hani

V

4) Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin zıt anlamlısı yoktur?

A) I. ve II.

B) I. ve IV.

C) II. ve V.

D) III. ve IV.

E) IV. ve V.

 

Su gelir deste gider

Ayrılır dosta gider

Gurbet yansın, yıkılsın

Sağ gelen hasta gider

5) Dörtlüğün son dizesindeki sözcükler arasında görülen anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinin örneğidir?

A) Eş anlamlılık

B) Zıt anlamlılık

C) Yakın anlamlılık

D) Eş seslilik

E) Mecaz anlam

 

 

 

Gül gülse ağlasa bülbül acep degül

Zira kimine ağla demişler kimine gül

6) Bu dizelerde ‘‘gül’’ sözcüğü hem eylemin emir kipinde hem de çiçek adı olarak kullanılmıştır. Bu durum sözcüğün hangi anlam ilişkisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yakın anlamlılık

B) Eş anlamlılık

C) Mecaz anlam

D) Yan anlam

E) Eş seslilik

 

Üzdü beni zalim kanlı yaramaz

Gayet çoktur değil benim yaram az

7) Bu dizelerde altı çizili sözcükler arasında görülen anlam ilişkisi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

A) Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar

B) Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven Susmuş ninnilerle gıcırdayan beşik

C) O çay ağır akar yorgun mu bilmem Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem

D) Yamaçlarında her akşam batan güneşe karşı Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an

E) Sular sarardı yüzün perde perde solmakta Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

 

Benim için her bir sözün kıymetlidir inciden

Gözyaşların akıtma gel, odur gönlüm inciden

8) Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün farklı anlamda kullanılması aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir?

A) Eş anlamlılık

B) Karşıt anlamlılık

C) Eş seslilik

D) Mecaz anlam

E) Yan anlam

 

Kimsesiz hiç kimse yok, herkesin var bir kimsesi

9) Bu dizede hangi iki sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır?

A) kimse – kimsesiz

B) var – yok

C) herkes – yok

D) kimse – var

E) E) yok – hiç

 

Dinleyin ağalar medhin eyleyim

Elma yanaklımın kara kaşlımın

I   II

O gül yüzlerine kurban olayım

III

Dal gerdanlımın da sırma saçlımın

IV                                   V

10) Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A)I.      B) II.     C) III.      D) IV.        E) V.

 

Dolaşmak için bir baştan bir başa dünyayı

Ak bulutlarla yoldaş olmak dilerim

11) Bu dizelerde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Karadutum, çatal karam, çingenem Nar tanem, nur tanem, bir tanem

B) Gökler esmer ve derin, sular dalgalı Sararmış bahçesiyle viran bir yalı

C) Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu Birinciliği beyaza verdiler

D) Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı Bu dört mısra değil dört damla kandı

E) Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar Unutuşun o tunç kapısını zorlar

 

Kısmetindir gezdiren yer yer seni

Arşa çıksan akıbet yer yer seni

12) Her iki dizede de tekrarlanan ‘‘yer’’ sözcüklerinin arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisine  örnektir?

A) Eş seslilik

B) Zıt anlamlılık

C) Eş anlamlılık

D) Çok anlamlılık

E) Yakın anlamlılık

Test 7   1. D   2. B   3. E   4. E   5. B   6. E   7. A   8. C   9. B   10. B   11.C   12. A

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir