Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

9. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 9. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Bir sözcüğün dar bir anlamdan çıkıp geniş bir anlama

geçmesine ‘‘anlam genişlemesi’’ denir.

1) Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi anlam genişlemesine örnektir?

A) “Araba” sözcüğünün geçmişte yalnız “atlı araba” yerine kullanılırken günümüzde “motorlu taşıtlar”ı kapsar duruma gelmesi

B) Divanü Lugati’t-Türk’te “kötü” anlamında kullanılan “yavuz” sözcüğünün günümüzde “iyi, güzel, güçlü” anlamında kullanılması

C) “Konmak” sözcüğünün geçmişte “yerleşmek, gecelemek” anlamında kullanılırken günümüzde “uçan şeylerin bir yere inmesi” anlamında kullanılması

D) “Karı” sözcüğünün Divanü Lugati’t Türk’te “yaşlı” anlamında kullanılırken günümüzde “kadın” anlamında kullanılması

E) Arapçada “üzerine binilen, üzerine çıkılan nesne, hayvan” anlamındaki “merkep” sözcüğünün günümüzde “eşek” olarak kullanılması

 

2) “Kaba” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “Çocuklardan biri kötü bir söz söyledi.” cümlesindeki altı çizili sözcükle aynı anlamda kullanılmıştır?

A) Çiğ renkler, iri kaba yazılar dolduruyor sokakları.

B) Misafirlerini kaba bir yün döşekte yatırdılar.

C) Yeni evlerine kaba bir koltuk takımı almıştı.

D) Büyük küçük herkesle oldukça kaba konuştu.

E) Kaba, hantal, şivesiz bir sürü adam meydanda toplandı.

 

3) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

A) Evindeki bütün eskimiş, değersiz eşyaları yenileriyle değiştirdi.

B) Yaşlı kadın tüm gün torunlarıyla oyalanıyor, avunuyordu.

C) Arkadaşı için kötü şeyler söyleyip dedikodu

D) Kırılgan ve sinirli kişiliğiyle tanıdım ben onu.

E) Söyleyeceklerini doğrudan söyler, bize dürüst davranırdı.

 

Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor;

Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor.

4) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu dizelerdeki herhangi bir sözcüğün karşıt anlamlısı değildir?

A) Veriyor

B) Kavuşmak

C) Yaşamak

D) Yok

E) Kolay

 

5) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A) Kitapta bu devir üzerinde çok durulmuş.

B) Büyük bir uğraşla karaya çıkmıştık.

C) Elin ne diyeceği umrunda değildi.

D) Kadın soluk almakta zorlanıyordu.

E) Dağın etekleri karla kaplıydı.

 

6) “Büyük” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Küçük bir evde dört kişi kalıyordu.” cümlesindeki altı çizili

sözcüğün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?

A) Büyük ağaçların altından eve doğru gidiyoruz.

B) Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır.

C) Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti.

D) Toplum tarafından sevilen büyük bir kişilikti.

E) Büyüklerin yanında sesi kolay kolay çıkmazdı.

 

7) Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu

B) Âşık Emrah sever böyle bir canı Sevmesem incinir, sevsem incinir

C) Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Üsküdar’dan mı? Hisar’dan mı? Kavaklar’dan mı?

D) Her gün bu kadar güzel mi deniz? Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?

E) Bakakalırım giden geminin ardından Atamam kendimi denize, dünya güzel

 

8) Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlam ilişkisi bulunan sözcükler bir arada verilmemiştir?

A) Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek Siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek

B) Doğanın insanla barıştığı bir gün Tam özgürdü kalbim, ne mutlu ne üzgün

C) Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası

D) Gelme ecel gelme üç gün ara ver Al benim sevdamı götür yâre ver

E) Gelmişim dünyaya bir daha gelmem Âlem bir yana olsa bir yâri vermem

 

I. Eve gidiş yolunu sık sık değiştirirdi.

II.Bazı konularda bize anlayış göstermedi.

III.Onu her sabah parkta spor yaparken görüyorduk.

IV.Çoğu zaman yemeğini yemeden uyurdu.

V. Kimi arkadaşlarıyla çok iyi anlaşırdı.

9) Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri yakın anlamlıdır?

A) I. ve II.

B) I. ve III.

C) II. ve V.

D) III. ve IV.

E) IV. ve V.

 

Çocukların top oynadıkları kumluktan iskeleye doğru

yürürken hep planlar kuruyordu.

10) Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca en yakını aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

A) O gitmeyi bir kez aklına koydu mu, artık durmaz.

B) Öğrencilerin başarısını arttırmak için yeni yöntemler tasarlıyordu.

C) Hazırladığı sofraya, yaptığı salataya hayran kaldım.

D) Ülkenin en büyük fabrikasını bu alana inşa edeceklermiş.

E) Kilimlerden, keçelerden çadırlarını meyve ağaçlarının altlarına bıraktılar.

 

11) Biz kendi işimize bakalım, sen de kendi işine bak. “Bakmak” sözcüğünün bu cümleye kattığı anlamı aşağıdakilerden hangisi karşılar?

A) izlemek

B) seçmek

C) ilgilenmek

D) korumak

E) kurtarmak

 

Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince,

I

Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince

II

Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi

III

Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi

IV                                     V

12) Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisinin  karşıt anlamlısı yoktur?

A) I.      B) II.       C) III.      D) IV.     E) V.

 Test 8   1. A   2. D   3. B   4. A   5. E   6. A   7. C   8. E   9. C   10. B   11. C   12. D

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir