Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları
TIKLAYINIZ

9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Fatma SOMUNCUOĞLU ERKAN tarafından 148 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Soner GİRGİN tarafından yapılmış.

9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 95 Cevabı

Soru:

A-Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’ı tebliğ ederken kullandığı yöntemler nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:Efendimiz, İslam’ı tebliğ ederken şu ilkeleri uygulamıştır:1. Sabırlı olmak
  2. Kararlı olmak
  3. Yumuşak huylu olmak

2. Mekkeli müşriklerin, Müslümanlara uyguladığı eziyet, baskı ve boykotun nedenlerini ve sonuçlarını açıklayınız.

 • Cevap:NEDENİ:

  Tek bir şey için: Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’i (a.s.m.) teslim almak.

  Müşrikler, bu tarz bir tatbikat ile maksatlarına erişeceklerini zannediyorlardı. Ne var ki, hâdise tamamen arzularının aksine tecelli etti. Öyle ki Müslümanlar ve Haşimoğulları bu abluka devresinde Efendimizi (asm) korumaya ve muhtemel tehlikelere karşı muhafazaya son derece dikkat gösteriyorlardı. Hatta, Ebû Talib, herhangi bir suikasda ma’ruz kalabilir ihtimaline binaen geceleri Peygamberimizi yanına alıyor veya adamlarıyla bekletiyordu.

  SONUCU:

  müşrikler, “vazgeçilmez bir karar” olarak vasıflandırdıkları zulüm ve dalâlet kokan bir karardan da dönmüş oluyorlardı. Bu, şirkin iman önünde mağlubiyetinin açıkça bir kere daha ilânı idi.

3. İlk Müslümanların kimler olduğunu ve nasıl Müslüman olduklarını açıklayınız.

 • Cevap:İLK MÜSLÜMANLAR 
  “İyilik işlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır.”
  (Vâkıa Sûresi, 10)
  Hz. Peygamber (s.a.s.)’e ilk imân eden ve O’nunla birlikte ilk defa namaz kılan kişi, eşi Hz. Hatice oldu. Daha sonra evlâtlığı Hârise oğlu Zeyd.(59) ve amcasının oğlu Hz. Ali Müslüman oldular.
  a ) Hz. Ali’nin İslâm’ı Kabûl Etmesi 
  Ebû Tâlib, Hz. Muhammed (s.a.s.)’i, 8 yaşından 25 yaşına kadar evinde barındırmış O’nu öz çocuklarından daha çok sevmişti. Evliliğinden sonra Hz. Muhammed (s.a.s.), eşi Hz. Hatice’nin evine geçmiş ve maddî bakımdan refâha kavuşmuştu. (60) Ebû Tâlib’in âilesi ise pek kalabalıktı. Peygamberimiz (s.a.s.) amcasının sıkıntısının biraz azalması için 5 yaşından itibâren Ali’yi yanına almıştı. Bu yüzden Ali, Hz. Peygamber (s.a.s)’in yanında kalıyordu.(61)
  Hz. Ali, Peygamberimiz (s.a.s.) ile Hz. Hatice’yi namaz kılarken görünce, bunun ne olduğunu sordu. Peygamber Efendimiz, O’na Müslümanlığı anlattı. O da Müslümanlığı kabûl etti. Bu esnâda Hz. Ali henüz on yaşlarında bir çocuktu.

  b) Hz. Ebû Bekir’in Müslüman Olması 
  Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yakın ve en samîmi dostu olan Ebû Kuhâfe oğlu Ebû Bekir, Kureyş kabîlesi’nin Teymoğulları kolundandır. Baba ve anne tarafından soyu, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in soyu ile Mürre’de birleşir.
  Hz. Ebû Bekir’in Mekke’de Kureyş arasında büyük bir itibârı vardı. Zengin ve dürüst bir tüccârdı. Aralarındaki güven ve samîmiyet sebebiyle, Peygamberimiz (s.a.s.) âilesi dışındakilerden ilk olarak Hz. Ebû Bekir’i İslâm’a dâvet etti. Hz. Ebû Bekir bu dâveti tereddütsüz kabûl etti. Esâsen, câhiliyet devrinde bile putlara hiç tapmamış, ağzına bir yudum içki koymamıştı. Hz. Ebû Bekir’in Müslüman olmasıyla, Peygamberimiz (s.a.s.) büyük bir desteğe kavuştu. Onun gayret ve delâletiyle, Mekke’nin önemli şahsiyetlerinden Affân oğlu Osmân, Avf oğlu Abdurrahman, Ebû Vakkas oğlu Sa’d, Avvâm oğlu Zübeyr, Ubeydullah oğlu Talha da Müslümanlığı kabûl ettiler. Hz. Hatice’den sonra Müslüman olan bu 8 zata “İlk Müslümanlar” (Sabıkûn-i İslâm) denilir.

4. “Bu Kur’an, iki şehrin (Mekke ve Tâif) birinden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? dediler.”

 • Cevap: Bunlar bilmediler ki, risalet ruhanî bir rütbedir, ruhen büyük olmayı gerektirir. Bu ise faziletler ve kudsî kemâlât ile süslenmekle gerçekleşir, yoksa dünyevî yaldızlı şeylere sahip olmak bu vâdide bir işe yaramaz.

Peygamberimize (s.a.v.) ve Zeyd’e yardım etmişti. Peygamberimiz (s.a.v.) bu zor durumda bile Addâs’a İslam hakkında bilgi vererek onun Müslüman olmasını sağladı.
Yukarıdaki bilgilere göre bu olayda Peygamberimizin (s.a.v.) hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Azim ve kararlılığı B) Merhametli olması
C) Adil olması D) Güvenilir olması
E) İstişareye önem vermesi

 • Cevap: A

2. İslam tarihinde “Hüzün Yılı” olarak geçen olayda Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hangi yakınları vefat etmiştir?
A) Ebu Talib – Hz. Aişe B) Ebu Bekir – Hz. Fatıma
C) Ebu Talib – Hz. Hatice D) Hz. Osman – Hz. Hatice
E) Hz. Ebu Bekir – Hz. Hatice

 • Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi miraç olayının sonuçları ile ilgili değildir?
A) Beş vakit namazın farz olması
B) Şirk koşmayan mü’minlerin cennetle müjdelenmesi
C) Peygamberimizin (s.a.v.) diğer peygamberlerle görüştürülmesi
D) Allâk suresinin ilk beş ayetinin vahyedilmesi
E) Ebu Bekir’e (r.a.) “Sıddîk” lakabının verilmesi

 • Cevap: E
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

3 Yorumlar

 1. Çok işime yarıyor çok iyi

 2. Güzel ama fazla uzun mu ne?
  🇹🇷👹👊👊👊

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!