Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 5. Ünite Roman Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 5. Ünite Roman Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 5. Ünite Roman Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları 2017 – 2018 Yeni Müfredat

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı 

1.

 • Cevap:

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu parçadan hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.

a. Parçada öyküleyici  ve betimleyici anlatım biçimlerine başvurulmuştur.

b. Parçada anlatıcı üçüncü (III.) kişidir.

c. Parça  gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır.

ç. Parçada  anlatma tekniği kullanılmıştır.

2. Gelen gazetelerde, boş yere bir genel neşe yankısı arıyorum, bulamıyorum. Belki Anadolu’nun ücra bir kasabasında, Ankara’da, şuraya buraya asılmış, tek tük kandiller, bu zaferin tek şenlik aydınlıklarıdır. Hayalimde, kendi kendime yaktığım bu ışıklar, bana engin ve karanlık bir gurbet diyarı olan Türkiye’de donmuş ve kör olmuş gönüllerin tek hayat mihrakları gibi geliyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban

Bu parçada geçen altı çizili kelimelerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E)

 • Cevap: C

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 174-175 Cevabı 

3-8. soruları Peyami Safa’nın Mahşer adlı romanından alınan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

3. Mahşer adlı romanın bu bölümünden nasıl bir olay örgüsü çıkarılabilir?

 • Cevap:
 • Nihat’ın vapurun İstanbul’a girişini görmek için uyanıp güverteye çıkması
 • Yanına bir binbaşının gelmesi
 • Binbaşının İstanbul’u ne kadar özlediğini Nihat’a anlatması
 • Keskin vapur düdüğünün  gemide yatan askerleri uyandırması
 • Geminin iskeleye yanaşması ve Nihat’ın hızlıca yürümesi
 • Nihat’ın Babıali yokuşunu ağır ağır  tırmanması

4. Mahşer adlı romanın bu bölümünde olayın geçtiği yerin özellikleriyle ilgili neler söylenebilir?

 • Cevap: İlk bölümdeki olaylar gemi güvertesinde geçmektedir. Daha sonrasında iskelede ve Babıali yokuşunda geçmektedir.

5. Romanın bu bölümünde kişilerin özellikleriyle ilgili hangi tespitlerde bulunulabilir?

 • Cevap:
  Nihat: Çanakkale’de gazi olup İstanbul’a büyük ümitlerle dönen bir genç bir askerdir. Çok yorgundur.
  Binbaşı: Sekiz senedir ayrı olduğu İstanbul’u çok özleyen ve kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan bir askerdir.

6. Romanda anlatılan olayların geçtiği dönemle ilgili neler söylenebilir?

 • Cevap: Romanda anlatılan olaylar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçmektedir.

7. Metinde günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları belirleyiniz.

 • Cevap: Metinde günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımlar ve doğru şekilleri aşağıda gösterilmiştir.
  yaslıyarak → yaslayarak
  almağa→ almaya
  yirmidört →  yirmi dört
  penbe→ pembe

8. Metindeki zamirleri ve bunların metindeki işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap:
  kendisinden → dönüşlülük zamiri
  oradan → işaret zamiri
  buna → işaret zamiri
  benim→ kişi zamiri
  orada→ işaret zamiri
  şey→ belgisiz zamir
  kimi→ belgisiz zamir

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı 

9. İlhan korkusuyla depreşmediğimizi, Filatyos bilir( ) Ölüm haberini duymadıkça kendini güvende sayar( ) Korkmaz savaşçıdır( ) gayet öfkelidir( ) Huyu suyu bilinir düşmanı aldatmak güç değil( ) Kemal Tahir, Devlet Ana

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri
sırasıyla getirilmelidir?
A) (.) (.) (.) (.) (!)
B) (.) (;) (,) (.) (.)
C) (:) (.) (,) (.) (…)
D) (.) (.) (,) (.) (…)
E) (:) (.) (.) (.) (…)

 • Cevap: D

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamirine örnek oluşturacak bir kelime vardır?

A) Herkes Küçük Ağa diyordu son zamanlarda.
B) Asıl bunun için istiyorum ya…
C) Bundan sonra artık ağzından kelimeler miskalle çıkacaktı.
D) İnşallah Recep’le benim dilim sürçmez de sana Hoca Efendi deyivermeyiz ikide bir.
E) İnşallah bundan böyle hepimiz yeni bir dostluk kazanmış oluruz.

 • Cevap: D

11. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden değildir?

A) Kişi kadrosu geniştir.
B) Betimlemeler yüzeyseldir.
C) Farklı bakış açıları kullanılabilir.
D) Kurmaca bir gerçekliğe sahiptir.
E) Olay örgüsü bir temel çatışma etrafında şekillenir.

 • Cevap: B

12. (I) Karşısındakilerin hiçbirini sevmiyor, onların da kendisini sevmediklerini biliyordu. (II) Gene de her akşam beraberce otururlar orada bulunmayanları çekiştirirlerdi. (III) Çekiştirilen kimse pasajın kapısında görünürse eğer çekiştirme hemen onun da katılmasıyla bir başkasına yöneltilirdi. (IV) Oradakilerin hepsi iyi, hepsi değerli, hepsi dosttu. (V) Değersiz, kötü olanlar işlerine dalıp da o akşam pasaja gelmeyenlerdi.
Orhan Hançerlioğlu, Ali

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde kelime hâlinde zamir yoktur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 • Cevap: E

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı 

13. Aşağıdaki soruları bu parçadan hareketle cevaplayınız.

a. Aganta Burina Burinata adlı romandan alınan metnin yapı unsurlarını belirleyiniz.

 • Cevap: Metnin yapı unsurları olay örgüsü, kişiler, yer ve zamandır..
  Olay örgüsü:
  Küçük bir çocuğun çerçöple kayık yapması ve yalakta yüzdürmesi
  Kayığın yüzmesiyle çocuğun çok mutlu olması
  Amcasının çocuğun kayığını kırması, çocuğun buna çok üzülmesi
  Amcasının çocuğa yeni bir kayık yapma sözü verince çocuğun mutlu olması
  Kişiler: Metinde adı Mahmut olan çocuk ve amcası yer alıyor.
  Yer: Çıkmaz bir sokağın başındaki yalak
 • Zaman: Olaylar çocuğun bir oyuncak kayık yapıp yüzdürmesi ile başlayıp akşam vakti sona eriyor.

b. Aganta Burina Burinata adlı romandan alınan metnin temasını belirleyiniz.

 • CevapÇocuksu mutluluk

c. Bu metindeki bakış açısı hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap: Metinde kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. Olaylar 1.tekil kişi ağzından yani kahraman anlatıcının ağzından aktarılmıştır.

14. Roman kahramanları ruhsal ve fiziksel özellikleriyle tanıtılır. Kişilerin kendine özgü ayırt edici özellikleriyle diğerlerinden ayrılanlarına ……………………………..; kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi benzerlerinin niteliklerini abartılı bir biçimde üzerinde toplayanlarına ………………….. denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) karakter-tip
B) huy-karakter
C) tip-karakter
D) tip-huy
E) tip-kişilik

 • Cevap: A

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı 

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir