Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Tarımsal üretimin başlaması ve Kadeş Antlaşması tarihin konusu içinde yer alırken, dinozorların yaşamı ya da dünyanın oluşum süreci geçmişte gerçekleşmiş olmasına rağmen tarihin konusu içinde yer almaz.
Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)
Tarihin konusu insan ve insan topluluklarıdır.
B) Bir olayın tarihin konusu olabilmesi için üzerinden belli bir zaman geçmesi gerekir.
C) Dünyanın oluşumu ve dinozorların yaşamı ile ilgili yeteri kadar kaynağa ulaşılamamıştır.
D) Geçmişte nelerin tarihin inceleme alanı içinde yer alacağına tarihçiler karar verir.
E) Tarihin konusu olan olaylar, ülkelere göre farklılık gösterebilir.

2) Çanakkale Savaşı’nı araştıran bir tarihçinin topladığı kaynaklardan biride, bir İngiliz subayının hatıratıdır. Tarihçi bu hatırattan elde ettiği bilgileri diğer kaynaklarla karşılaştırmış ve hatıratın doğru bilgiler içermediğini tespit etmiştir. Tarihçi bu bilgileri çalışmasında kullanmamıştır.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında tarihçinin tarih biliminin araştırma yöntemlerinden hangisini uyguladığı söylenebilir?
A) Kaynak Arama (Tarama)
B) Sentez (Terkip)
C) Çözümleme (Tahlil)
D) Eleştiri (Tenkit) E) Sınıflandırma (Tasnif)

3)I-  Zamana göre
II- Mekâna göre
III-Konuya göre
Atatürk’ün hayatını araştıran bir tarihçinin, çalışmasını Atatürk’ün “çocukluk yılları”, “askerlik yılları” ve “devlet adamlığı yılları” şeklinde bölümlere ayırması, tarihçinin araştırmasında yukarıdaki tasnif (sınıflandırma) şekillerinden hangilerini kullandığının göstergesidir?
A) Yalnız I                  B) Yalnız II                         C) Yalnız III                D) I ve II                                    E) I, II ve III

4) I-  Birinci elden Kaynak – Lidya Parası
II- İkinci elden Kaynak – Osmanlı Ansiklopedisi
III-Yazılı Kaynak – Alp Er Tunga Destanı
IV-Sözlü Kaynak – Orhun Kitabeleri
Tarih biliminde kullanılan kaynaklar ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
A)
Yalnız II                 B) Yalnız IV                                C) I ve II              D) I ve III                           E) III ve IV

5) Osmanlılar gündelik hayatta ay yılı esaslı Hicri takvimi kullanırken, 1839 yılından itibaren mali işlerde güneş yılı esaslı Rumi takvimi kullanmaya başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?
A)
Hicri takvimin vergilerin toplanmasında ve maaş ödemelerinde sorunlara yol açması
B) Batı ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmek istenmesi
C) Rumi takvimin tüm dünyada geçerli bir takvim olması
D) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmek istenmesi
E) Osmanlı da astronomi alanında çalışmalara önem verilmesi

6) On iki hayvanlı Türk takvimi, İslamiyet öncesi Türkler tarafından kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdir. Yıllar, hayvan isimleri ile aylar ise sayılarla gösterilmiştir. Bu takvim Türklerden başka Çinliler ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
Türkler astronomi bilimi ile ilgilenmişlerdir.
B) Güneş yılı esaslı takvim Türkler tarafından keşfedilmiştir.
C) Türklerin hayatında hayvanlar önemli bir yere sahiptir.
D) Türkler dünya medeniyetine katkıda bulunmuştur.
E) Türkler takvim alanında farklı milletleri etkilemiştir.

7) İbraniler yaradılış yılını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı, Müslümanlar Hicret yılını, Hristiyanlar ise Hz. İsa’nın doğduğu yılı takvimlerine başlangıç olarak seçmişlerdir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
Dini gelişmeler toplumların zamana bakışında etkili olmuştur.
B) Takvimlere başlangıç olarak önemli olaylar esas alınmıştır.
C) Tüm toplumlar aynı anda aynı takvim yılında yaşamamıştır.
D) Takvimlerin başlangıcında kültürler arası etkileşim etkili olmuştur.
E) Takvimlerin başlangıç tarihleri toplumdan topluma farklılık göstermektedir.

8) Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin sağladığı faydalardan biri değildir?
A)
Tarih yarınları inşa etmemize katkıda bulunur
B) Tarih toplumsal birlik ve beraberliğe hizmet eder.
C) Tarih millet olma bilincini geliştirir.
D) Tarih eleştirel düşünme ve muhakeme yapma yeteneğini geliştirir.
E) Tarih kendi milletini yüceltme becerisi kazandırır.

9)Osman Bey’i yerine oğlu Orhan Bey’i varis bıraktığı için demokratik olmamakla suçlayan bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmadığı söylenebilir?
A) Tarihçi olayın geçtiği yerde araştırma yapmalıdır.
B) Tarihçi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmalıdır.
C) Tarihçi olayları olayın geçtiği günün koşullarına göre değerlendirmelidir
D) Tarihçi olayın üzerinden belli bir süre geçmesini beklemelidir.
E) Tarihçi tarihi olayların değişebilir özelliğini dikkate almalıdır.

10)Tarihsel süreç içinde belli bir yer ve zaman da meydana gelen, somut ve kısa süreli gelişmelere olay, tarihsel süreç içinde olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan, belli bir yer ve zamana bağlı olmayan, soyut ve genel gelişmelere ise olgu denir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki olay-olgu eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

          Olay                                                Olgu
A) Anadolu’nun Türkleşmesi                      Malazgirt Savaşı
B) Haçlı Seferleri                                      Yüzyıl Savaşları
C) İslam’ın yayılması                                Türkiye’nin Çağdaşlaşması
D) Tanzimat Fermanı’nın ilanı                   Osmanlının Demokratikleşmesi
E) Milliyetçilik akımının yayılması              Fransız İhtilali

11)Yeniçağ Avrupa’sında coğrafi keşifler ile zenginleşen Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyata ilgi artması Rönesans hareketini beraberinde getirmiştir. Rönesans hareketi kilisenin koyduğu dogmatik din kurallarının sorgulanmasını sağlayarak reform hareketlerini başlatmıştır.

Bu bilgilere bakılarak tarihsel olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tarihsel olaylar neden sonuç ilişkisi içinde zincirleme olarak devam eden bir süreçtir. B) Bir olayın tarihsel olay olabilmesi için üzerinden belli bir süre geçmesi gerekmektedir.
C) Her tarihi olay belli bir zamanda ve belli bir mekânda meydana gelir.
D) Yeni ortaya çıkan bilgiler tarihe ait bilgilerimizi değiştirebilir.
E) Tarihi olaylar objektif olarak değerlendirilmelidir.

12)I- Kaynak arama (Tarama)
II-Eleştiri (Tenkit)
III-Çözümleme (Tahlil)
IV-Sınıflandırma (Tasnif)
V-Sentez (Sentez)
Yukarıda verilen tarih biliminin araştırma yöntemlerinden hangileri yer değiştirilirse tarih biliminin araştırma yöntemleri doğru bir şekilde sıralanmış olur?
A)
I ve II                    B) III ve V                   C) II ve IV                 D) I ve V                   E) III ve  IV

Test 1  1. A   2. D   3. A   4. E   5. A   6. B   7. D   8. E   9. C   10. D   11. A   12. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir