Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Tarihçiler insanlığın en önemli buluşu olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A) Tekerleğin icadı
B) Ateşin bulunması
C) Yazının icadı
D) Atın evcilleştirilmesi
E) Madenlerin eritilmesi

2) Tarih öğretiminde kolaylaştırma teknikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Konular zamana göre sınıflandırılabilir.
B) Anlatılan olayın mekanı belirtilebilir.
C) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulabilir.
D) Tarihçi olayları kendi şartlarına göre değerlendirebilir.
E) Araştırmalarda belgelerden yararlanılabilinir.

3) Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlar hakkında tarih bilimine en çok hangi bilim dalı faydalıdır?
A) Nümizmatik
B) Filoloji
C) Arkeoloji
D) Kronoloji
E) Paleografya

4) Tarih Öncesi Çağlardan hangisi diğerlerine göre daha uzun sürmüştür?
A) Eski Taş Çağı
B) Orta Taş Çağı
C) Yeni Taş Çağı
D) Bakır Çağ
E) Demir Çağ

5) Tarih Öncesi Çağlar’da Türkiye’deki bilinen en eski yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarımburgaz
B) Karain
C) Beldıbi
D) Belbaşı
E) Macunçay

6) Yeni Taş (Neolitik) Çağı özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)
Toprak işlenerek ilk kez tarıma geçilmiştir.
B) İlk kez köyler kurularak yerleşik hayat başlamıştır.
C) Köpek, at, koyun gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir.
D) İlk kez yiyeceklerini muhafaza etmek için toprak kaplar yapılmıştır.
E) Altın ve gümüşten ilk kez süs eşyaları yapılmıştır.

7) İlk Çağ’da Anadolu başta olmak üzere dünya medeniyetini en çok etkileyen Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sümer
B) Akad
C) Babil
D) Elam
E) Asur

8) Anadolu uygarlıklarının uğraş alanlarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
A) Hititler            Anal denilen yıllıklar oluşturdular
B) İyonlar           Dünya’da ilk demokrasiyi uyguladılar
C) Frigler            Tarım ve hayvancılığı koruyan kanunlar yapmışlardır.
D) Lidya              Para ile ticareti geliştirmişlerdir.
E) Romalılar     Yazıyı bularak Tarihi Devirleri  başlattılar.

9) Yunan dili ve kültürünün Avrupa’dan Çin sınırına kadar yayılmasını sağlayarak “Helenistik Dönemi” başlatan ünlü kral, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gordios
B) II. Ramses
C) Hattuşili
D) Büyük İskender
E) Neron

10) Siyasi birliklerini şehir devletleri halinde sürdüren İlk Çağ siyasi güçlerine aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilmez?
A) Sümerliler
B) Romalılar
C) İyonyalılar
D) Fenikeliler
E) Yunanlılar

11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi İlk Çağ’da kullanılmamıştır?
A)
Senato
B) Pankuş
C) Ziggurat
D) Polis
E) Sosyalizm

12) Ege Uygarlığı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)
Girit
B) Miken
C) Yunan
D) Anadolu
E) İbrani

Test 4  1. C   2. D  3. C   4. A  5. A   6. E   7. A   8. E  9. D  10. B   11. E   12. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir