Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

1) İlk Çağ’da bölgeler arasında ticari faaliyetlerin artmış olması aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?
A) Kültürler arası etkileşime
B) Kapalı ekonomilerin gelişmesine
C) Alışveriş hukukunun gelişmesine
D) Üretimin artmasına
E) Ticari gelirlerin çoğalmasına

2) Aşağıdakilerden hangisinde I. bölümde verilen gelişmenin II. ye ortam hazırladığı söylenemez?

             I                                                              II
A) Perslerin posta                                 İletişimin hızlanmas örgütünü kurmaları
B) Sümerlerin Ziggurat denilen         Gökbilimde gelişmenin hızlanması
gözlemevleri yapmaları
C) Mısırlılarda ahiret inancı                    Mumyacılığın ortaya çıkması
D) Yunanistanda tarıma elverişli
toprakların azlığı                                  Deniz ticaretinin gelişmesi
E) Lidyalıların parayı                              Devletin yıkılma sürecine girmesi
kullanmaları

3) Hititlerde kralların başrahip, başyargıç ve başkomutanlık görevleri vardır.
Bu durum Hititlerde aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A)
Merkeziyetçi bir sistemin benimsendiğini
B) Bilimsel çalışmaların geliştiğine
C) Milli bilincin canlı tutulduğuna
D) Kültürel faaliyetlerin geliştiğine
E) Dine önem verildiğine

4) MÖ 3500’lü yıllarda Sümerler tarafından bulunan çivi yazısı daha sonra Anadolu’da yaşayan uygarlıklar tarafından da kullanılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Anadolu Uygarlıklarının Sümerlilere dayandığının
B) Anadolu’nun kültürel açıdan daha gelişmiş olduğunun
C) Sümerlilerin yazı tekniğine öncülük ettiğinin
D) Anadolu uygarlığının Sümerlileri etkilediğinin
E) Sümerlilerin Anadolu’yu ele geçirdiklerinin

5) Mısır’da yapı malzemesi olarak taş, Mezopotamya’da ise kerpiç ve tuğla kullanılmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenir?
A) Mısır mimari eserlerinin daha kalıcı olmasına
B) Mezopotamyalıların tarımla uğraşmalarına
C) Mısır’ın istila edilmesinin kolaylaşmasına
D) Mezopotamya’da kültürün gelişmesine
E) İki uygarlığın aynı eserler ortaya koymasına

6) Hititlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi bu dönemde yazının kullanıldığına kanıt olarak gösterilemez? 

A) Kral Hattuşili Vasiyetnamesi
B) Kral Telepinuş Fermanı
C) Savaş ilahi metinleri
D) Kraliçeye ait mühürler
E) Hitit Güneş Kursu

7) Çin’de kırsal kesimde yaşayan köylüler büyük efendilerin çiftliklerinde köle olarak çalışmaktaydı.
Bu durum Çin’de aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını gösterir?
A) Çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu
B) Farklı dini inanışların olduğunu
C) Toplumsal sınıfların varlığını
D) Bağımsız devlet olduğunu
E) Köylülerin mülkiyet hakkının bulunduğunu

8) Eski Yunanistan’da Kleistenes sınıf ayrımcılığını kaldırıp halk meclisini oluşturmuştur.
 Bu çalışma ile Kleistenes aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Toplumsal cezaları artırmayı
B) Toplumsal barışı ve eşitliği sağlamayı
C) Tarım ve ticareti geliştirmeyi
D) İnsan haklarını sınırlandırmayı
E) Soyluların haklarını genişletmeyi

9) İlk Çağda görülen;
I.   Thales’in güneş tutulmasını hesaplaması
II.  Pisagor’un dünyanın yuvarlak olduğunu açıklaması
III. Dragon’un kanunlar hazırlaması
gelişmelerden hangileri doğrudan bilimsel çalışmalar yapıldığına kanıt olarak gösterilebilir?
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E)
I, II ve III

10) İlk Çağ’da uygarlıkların tarım, hayvancılık, ticaret ve denizcilik gibi birbirinden farklı ekonomik faaliyetlerle uğraşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi büyüktür?
A) Kültürel Yapı
B) Coğrafi Konum
C) Mali Durum
D) Dini Yapı
E) Hukuki Durum

11) Batı Anadolu’da kurulan İyon şehir devletleri zamanla bilim merkezlerine dönüşmüştür.

İyonların hangi özelliği bu değişimi hızlandırmıştır?

A) Başka devletlerin egemenliğine girmeleri
B) Ön Asya ticaret yollarının bitişinde olmaları
C) Doğuştan gelen asilliğe önem vermeleri
D) Özgür düşünce ortamına sahip olmaları
E) Önemli maden yataklarına sahip olmaları

12) Anadolu’daki kazılarda bulunan;
I.   Sulama kanalları
II.  Altın takılar
III. Tapınaklar
gibi buluntulardan hangileri özel mülkiyetin varlığına kanıt olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Test 5  1. B   2. E   3. A   4. C   5. A   6. E   7. C   8. B   9. C   10. B   11. D   12. B

0
like
0
love
1
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir