Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

1) MÖ 7250-6750 yılları arasında Çayönü yerleşmesinde yaşayan insanlar, buğday yetiştirip hasat ederek öğütmeyi biliyorlardı.
Bu bilgiye göre Çayönü ile ilgili:
I.   Üretim faaliyetlerinin olduğu
II.  Ziraate elverişli toprakların bulunduğu
III. Eski bir yerleşim yeri olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

2) Maden Çağı’nda tekerleğin bulunması ile bazı alanlarda etkinlikler artmıştır.
Bu durumun;

I.   Ticaret
II.  Ziraat
III. Din
alanlarından hangilerine etkisinin daha az olması beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

3) Tarihi Devirlere İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ gibi isimler verilmiştir.
Bu ayrımın yapılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Önemli siyasi ve sosyal gelişmeler
B) Teknik keşifler
C) Dini inançlar
D) Askeri buluşlar
E) İnsanlar arasındaki kültürel etkileşim

4) Eski Taş (Paleolotik) Devri’nde insanlar henüz yerleşik yaşama geçmemiştir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu durumu doğrulamaz?
A) İnsanların avcılık yapması
B) Toplayıcılığın temel geçinme yollarından olması
C) Mağara duvarlarına resimler çizilmesi
D) Yağmalamanın yaygın olması
E) Takasda buğdayın kullanılması

5) Bakır Çağı’ndan itibaren insanlar metalden araç-gereç yapımına başlamışlardır.
Maden işlemeciliğinde görülen gelişmelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur?
A) Yazının kullanımının yaygınlaşması
B) Ticari faaliyetlerin başlaması
C) Ekonominin tarıma dayanması
D) Ateşin kontrol altına alınması
E) Paranın kullanılmaya başlanması

6) Tarihsel süreçte görülen;

I.Atın evcilleştirilmesi
II. Tekerleğin bulunması
III. Değiş – tokuşun son bulması
gelişmelerinden hangileri insanların kültürlerini farklı bölgelere taşımalarına yardımcı olmuştur?
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

7) Tarih Öncesi Çağlar  Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş, Bakır, Tunç, Demir çağı olarak isimlendirilerek birbirinden ayrılmıştır.
Buna göre Tarih Öncesi Çağların dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?
A) İnsanların düşünceleri
B) Bölgelerin ekonomik durumu
C) İnsanların kullandığı araç-gereçlerin özelliği
D) Kültürlerarası etkileşimin varlığı
E) Yaşam yerlerinin birbirinden uzak olması

8) Tarih Öncesi Çağlara ait iki farklı yerleşim yerinde yapılan arkeolojik araştırmalar sonunda aynı özelliklere ait bulguların ele geçirilmesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Bölgede tarım alanlarının çokluğunun
B) Her iki yerleşkenin ekonomik yönden kalkındığının
C) Bölgelerin üretici insanların barınma yeri olduğunun
D) Bölgeler arasında etkileşimin olduğunun
E) Bölgelerin birbirine uzak olduğunun

9) Tarih Öncesi Devirleri sırasıyla yaşayan bir yerde aşağıdakilerden hangisinin en alt katmanda bulunması beklenir?
A) Toprak kaplar
B) Taştan yapılmış silahlar
C) Tunçtan yapılmış heykelcikler
D) Bakırdan süs eşyalar
E) Demirden kılıçlar

10) I.   Madeni para
II.  Kemikten süs eşyaları
III. Parlatılmış toprak kaplar
IV. Kil tabletler
Yukarıda verilen buluntulardan hangilerinin Tarih Öncesi Çağlara ait olması beklenemez?

A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

11) Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinin deprem, salgın hastalık ya da savaşlar sonucunda yıkılmasına rağmen insanlar yeni yerleşimlerini yine bu bölgelerin yakınlarına yapmışlardır.
Bu durumun ortaya çıkmasında bölgenin hangi özelliği daha etkili olmuştur?
A)
Savunmanın kolay olması
B) Yaşam şartlarına elverişli olması
C) Göç yolları üzerinde olması
D) Farklı inançların bulunması
E) Kutsal kabul edilmesi

12) Paleolitik (Eski Taş) Devri’nde kadınlar toplayıcılık yaparken erkekler avcılık ile uğraşmışlardır.
Buna göre, Paleolitik dönemle ilgili;
I.İş bölümünün başladığı
II.  Üretici yaşama geçildiği
III. Özel mülkiyetin olduğu yargılarından hangilerine ulaşabiliriz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Test 6    1. E   2. C   3. A   4. E   5. D   6. D   7. C   8. D   9. B   10. B   11. B   12. A

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir