Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

1) ‘‘ Türk’’ adından ilk olarak aşağıdaki metinlerden hangisinde bahsedilmiştir?
A)
Göktürk Kitabelerinde
B) Rus kroniklerinde
C) İran belgelerinde
D) Çin yıllıklarında
E) Yenisey Yazıtlarında

2) Türkiye kelimesine coğrafi bir bölgenin adı olarak ilk kez Bizans kaynaklarında rastlanmıştır.
Bizans aşağıdaki bölgelerden hangisi için bu nitelemeyi kullanmıştır?
A) Orta Asya
B) Anadolu
C) İran
D) Hindistan
E) Arabistan

3) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan göçlerin siyasi sebeplerinden biri değildir?
A) Boylar arası mücadeleler
B) Çin ve Moğol baskıları
C) Salgın hastalıklar
D) Yeni yurtlar edinme düşüncesi
E) Türk boylarının birbirine bağlılığı

4) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi sonuçlarından biridir?
A) Farklı coğrafyalarda değişik isimlerde Türk devletleri kuruldu.
B) Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesi zorlaştı.
C) Türk boyları arasında dini, kültürel, ekonomik farklılıklar meydana geldi.
D) Askeri teşkilatlanma açısından çevre kültürlere örnek oluşturuldu.
E) Farklı kültürlerle etkileşime girildi.

5) Konar göçer bir hayat süren Türklerin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktı.
Orta Asya’da yaşayan Türklerin hayat şartları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ekonomik hayatta ticaretin önemsenmediği
B) Bozkır kültürünün hakim olduğu
C) Yerleşik hayata geçildiği
D) Yazının henüz kullanılmadığı
E) Farklı kültürlerden etkilenildiği

6) Asya Hun Devleti Çinlilerin etkisi ve entrikaları ile sarsılmış, Çin hakimiyetine girmemek için büyük mücadeleler vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Çin’in Türklere karşı uyguladığı entrikalardan biri değildir?
A) Çin prenseslerini Türk hakanları ile evlendirmek
B) Türk beylerini hediyelere alıştırmak
C) Türk beylerini birbirlerine karşı kışkırtmak
D) Türk sarayına casus hizmetkarlar sokmak
E) Hun akınlarına karşı Çin Seddi’ni inşa etmek

7) Çin entrikalarının etkisiyle Türk devletlerinin ikiye bölünmesi aşağıdaki Türk anlayış ve uygulamalarından hangisinin bir sonucudur?

A) Kut anlayışı
B) Göktanrı inancı
C) İkili teşkilat
D) Boylar federasyonu
E) Yarı göçebe yaşam

8) Eski Türk veraset anlayışına göre ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış ve aileye mensup her erkeğe hükümdar olma yolu açılmıştır.
Bu uygulamanın;
I.   Merkezi otoritenin zayıflamasına
II.  Taht kavgalarının görülmesine
III. Devletlerin kısa ömürlü olmasına
verilen durumlardan hangilerine neden olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve I
D) II ve III
E) I, II ve III

9) Günümüz Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş tarihi olarak MÖ 209’da ilk düzenli ordunun kuruluşunun kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Türklerin, en eski ordu teşkilatına sahip olduğunun
B) Türk tarihinin süreklilik gösterdiğinin
C) Dünyaya örnek teşkil edildiğinin
D) Sosyal kültürün yaşatılmaya çalışıldığının
E) Orta Asya’ya sahip çıkıldığının

10) Türkler ölümden sonraki hayata inanmışlar, bu yüzden ölenlerin bazı eşyalarını mezarlarına koymuşlardır.
verilen bilgideki mezarlar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?
A) Kut
B) Balbal
C) Yuğ
D) Kurgan
E) Türük

11)  I.  Toy
II.  Kengeş
III. Kurultay
Eski Türklerde meclisi adlandırmak için yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır?
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

12) Asya Hun Devleti ile Çin arasında ticari antlaşmalar yapılmasına rağmen zaman zaman ekonomik temelli savaşlar da yapılmıştır.

Buna göre Orta Asya’daki mücadelelerin temel sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Sınır mücadeleleri
B) İpek Yolu hakimiyeti
C) Misyonerlik faaliyetleri
D) Kültürel farklılıklar
E) İklim şartları

Test 8  1. D   2. A   3. C   4. A   5. B   6. E   7. C   8. E   9. B   10. D   11. E   12. B

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir