Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi “metin” ile ilgili bir özellik değildir?

A) Bir dil ürünü olması

B) İletişim için kullanılması

C) Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması

D) Anlatım biçimleriyle oluşturulması

E) Manzum veya mensur şekilde olması


2. Aşağıdakilerden hangisi, edebî metinlerin özelliklerinden 
biri değildir?

A) İnsanda güzel duygular uyandırması

B) İnsanın hayallerini beslemesi

C) Sanatsal özellikler taşıması

D) Asıl amacının bilgilendirmek olması

E) Yorumlamalara imkan tanıması


Metinler, gerçeklikle ilişkileri, yazılış amaçları ve işlevleri bakımından ikiye ayrılır: – – – – ve – – – –

3. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) Öğretici metinler – bilim metinleri

B) Sanat metinleri – fen metinleri

C) Fen metinleri – teknoloji metinleri

D) Bilim metinleri – müzik metinleri

E) Sanat metinleri – öğretici metinler


Bilgi vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, yönlendirmek vb. amaçlarla kaleme alınan metinlere öğretici metin denir. Bu metinlerde temel amaç, okura bir şeyler öğretmektir. Öğretici metinlerde – – – –

4. Bu parçanın sonuna aşaıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Söylenmek istenenler açık, anlaşılır bir dille ifade edilir.

B) Kelimeler genellikle yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır.

C) Sanatlı ifadelere başvurmaktan kaçınılır.

D) Dil, genellikle göndergesel işlelerde kullanılır.

E) Çoğunlukla nesnel yargılara yer verilir.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Sanat metinleri tek anlamlı değildir.

B) Sanat metinleri gerçek anlamlı kelimelerden oluşur.

C) Öğretici metinler çağrışıma ve yoruma açık değildir.

D) Öğretici metinlerde sanatlı ifadelere başvurmaktan kaçınılır.

E) Tıp ve matematik metinleri öğretici metindir.


6. Aşağıdakilerden hangisi edebî metinlerin özelliklerinden 
değildir?

A) Manzum ya da mensur olabilir.

B) Dil şiirsel işlevde kullanılır.

C) Farklı çağrışımlar ve duygular uyandırır.

D) Amacı, gerçekleri anlatmaktır.

E) Çok anlamlılık esastır.

“Akdeniz’in bitki örtüsü makidir.”

7. cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Duygu içermektedir.

B) Kişisellik anlatır.
C) Bir gerçekliği ifade eder.
D) Soyut bir anlatım vardır.

E) Sanat kaygısı vardır.


Sanatçı; hayatı, insanları, onların tutkularını, özelliklerini anlatır ama bu, gerçek hayatı olduğu gibi anlatmak değil, kendi süzgecinden geçirerek anlatmaktır. Bir adamın hayatını günü gününe en küçük ayrıntısına kadar anlatsa bile sanat yapmış olmaz. Her gün yediği yemekleri, yaptığı işi, bütün konuştuklarını, çeşitli duygularını anlatsa meydana getireceği oyun, hikâye ya da şiir karmakarışık, çorba gibi olur. Bunların hepsi gerçek hayattan alınmış da olsa bize hayatın anlamı hakkında pek bir şey bildirmez.

8. Bu metinde vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazar, hayatı ve insanları anlatır.

B) Sanatçı, hayatı yorumlayarak yansıtır.

C) Yazar, gerçek hayatı yansıtmak zorundadır.

D) Sanatçı yaşanmışlığı, kesin olan olayları anlatır.

E) Sanat, dünya gerçeklerini olduğu gibi verir.


9. Aşağıdakilerden hangisi edebî eser için söylenemez?

A) Ruha hitap eden bir özelliğe sahiptir.

B) Öğretme kaygısıyla yazılmaz.

C) Okuyucuda estetik duygular uyandırır.

D) Doğruluk-yanlışlık ölçütüne göre değerlendirilemez.

E) Yazıldığı dönemin izlerini taşımaz


10. Aşağıdakilerden hangisi bir edeb
î metinden alınmış olamaz?

A) Camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimdeki korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim.

B) Ahmet Cemil, işte şu saçlarının arasından üşüterek geçen rüzgârın kanatlarını çırpa çırpa, bu siyahlıkları gökleren denizlere döktüğünü seziyordu.

C) Keçiler kapkara ve beneksizdi; tüyleri yeni otomobil boyası gibi aynamsı bir cila ile kızgın güneş altında, pırıl pırıl yanıyordu.

D) İnsan ilişkilerinde, bir yanda dostları bir araya getiren bir yakınlık bir yanda da düşmanların kini vardır; hukuk bu iki uç arasında akla uygun bir mesafe koyar.

E) Bu yaşta, gençliğin bu duygulu döneminde düşünceleri, aydınlık bir göğün elmas yağmuru altında kanatları kırılmış bir kuş gibi topraklara dönmemişti daha.


11. Aşağıdakilerden hangisinde öğretici metinlerle ilgili
 bir bilgi yanlışı vardır?

A) Kurmaca özellik taşır.

B) Bilgi vermeyi amaç edinir.

C) Dil, genellikle göndergesel işlevde kullanılır.

D) Sanat kaygısı taşımaz.

E) Sade bir dille yazılır.


12. Edebî metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Daima yaşanılan gerçekliği yansıtır.

B) Her okunuşta okuyucuya aynı edebî zevki verir.

C) Diğer bilim dallarından yararlanarak oluşturulmaz.

D) Yazıldığı dönemi olduğu gibi yansıtır.

E) Farklı anlatım biçimleriyle oluşturulabilir.

Test 3  1. C    2. D    3. E    4. B    5. B    6. D    7. C    8. B    9. E    10. D    11. A    12. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir