Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Kâbe olmasa kapun ay ile gün leyl ü nehâr

Eylemezlerdi tavâf ol güzeri döne döne

1. Bu dizelerin zihniyeti aşağıdakilerin hangisinde

doğru verilmiştir?

A) İslam medeniyeti çevresinde oluşan zevk ve anlayış

B) Halk geleneğine uygun gelişen zevk ve anlayış

C) Modern dönemde oluşan zevk ve anlayış

D) Mitolojik dönemde oluşan zevk ve anlayış

E) İslam öncesi dönemde oluşan zevk ve anlayış


Divan Edebiyatı nazım şeklidir; aşk, güzellik ve doğa konularını işler; genellikle aruz ölçüsüyle yazılır. Beyit sayısı, 5-15 arasında değişir.

2. Bu parçada anlatılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaside    B) Kıt’a    C) Gazel    D) Mesnevi   E) Koşma

 

3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gazel aşk, tabiat ve güzellik konularında yazılır.

B) Mesnevi hece ölçüsüyle ve beyitlerle yazılır.

C) Semai dörtlüklerle yazılan halk şiiri nazım biçimidir.

D) Mesnevi, hikâye anlatılan bir nazım biçimidir.

E) Kaside övgü amacıyla yazılan şiirlerdir.


Gün çekildi pencerelerden;

Aynalar baştan başa tenha.

Ses gelmez oldu bahçelerden;

Gök kubbesi döndü siyaha.

4. Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çaresizlik    B) Yaşama sevinci   C) Özlem    D) Yalnızlık   E) Vefasızlık


5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Şarkı – Divan şiiri

B) Türkü – Divan şiiri

C) Rubai – Divan şiiri

D) İlahi – Halk şiiri

E) Varsağı – Halk şiiri


Divan Edebiyatı’nda din ve devlet büyüklerini övmek

amacıyla yazılan şiirlere – – – – denir; – – – – bu türün en

güzel örneklerinden biridir.

6. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) mesnevi – Leyla ile Mecnun

B) kaside – Beng ü Bade

C) şarkı – Sıhhat ü Maraz

D) şarkı – Aziz İstanbul

E) kaside – Su Kasidesi

 

7. Aşağıdakilerden hangisi koşmanın türlerinden biri değildir?

A) Güzelleme    B) Koçaklama    C) Taşlama    D) Semai   E) Ağıt


8. Aşağıdakilerden hangisi Divan Edebiyatı’na ait nazım 
türlerinden biridir?

A) Koşma    B) Mani    C) Mersiye    D) Varsağı    E) Semai


9. Aşağıdakilerin hangisinde farklı edebiyat dönemlerine 
ait, ölüm temalı nazım türleri birlikte verilmiştir?

A) Sagu-mesnevi-türkü

B) Sagu-kaside-koşma

C) Ağıt-kaside-semai

D) Sav-gazel-mani

E) Sagu-mersiye-ağıt


Ey melek-sîmâ ki senden özge hayrândur sana

Hak bilür insan demez her kim ki insandur sana

Vermeyen canın sana bulmaz hayât-ı câvidan

Zinde-i câvid ana derler ki kurbandur sana

10. Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir?

A) Kaside    B) Gazel    C) Tahmis    D) Mesnevi    E) Şarkı


11. Aşağıdakilerden hangileri tema bakımından birbirine 
benzeyen nazım biçimleridir?

A) Mesnevi-varsağı-sagu

B) Kaside-koşma-sav

C) Gazel-semai-sagu

D) Gazel-koşma-koşuk

E) Kaside-sagu-koşuk


12. Aşağıda kaside ile ilgili verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Kasidenin uyak düzeni mesnevi gibidir.

B) En tanınmış kaside şairi, Nefi’dir.

C) Kasidelerin nazım birimi beyittir.

D) Genellikle din ve devlet büyüklerini övmek için yazılır.

E) Kaside çeşitli bölümlerden oluşur.

Test 6   1. A    2. C    3. B    4. D    5. B    6. E    7. D    8. C    9. E    10. B    11. D   12. A

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir